Ontwerper tekent toekomst Hoedhaarsite

LOKEREN. De vernieuwing van de Hoedhaarsite in Lokeren komt weer een stap dichterbij. De stad kreeg van de Vlaamse Overheid, in het kader van de wedstrijd ‘Thuis in de stad’, een concptsubsidie van 57000 euro toegekend. Hierdoor krijgt Lokeren de hulp van een begeleidingsteam en een ontwerpbureau. Dat bureau werd Planners BVBA. De krachtlijnen voor de vernieuwing van de site zijn nu vastgelegd. Een projectregisseur moet de verniewing, waarmee ongeveer 150 wooneenheden betrokken zijn, in goede banen leiden.

De opfrissing van de Hoedhaarsite omvat de afwerking van twee bouwblokken. Praktisch betekent dit dat de Vermeulenstraat tot een volwaardige straat wordt doorgetrokken en het westelijk blok krijgt vier toegangen. Bij het ontwerp hoort een nieuw buurtpark die het groen karakter van de omgeving moet behouden. Rond het park komen woningen zodat het park letterlijk het hart van de site vormt. De site van de fabrieksgebouwen blijven belangrijk als centrum en het gebied moet autoluw worden. Fietsers en voetgangers kunnen zo veilig door de site bewegen. Hoe dit in de praktijk zal gebeuren is nog niet zeker. Mogelijk komen aan de rand van de site bezoekersparkingen en bewoners kunnen met de wagen naar hun woning rijden door al dan niet private servitudewegen.

Tegen eind dit jaar moet de stad een pandklaar dossier klaar hebben als ze in aanmerking wil komen voor ruimere subsidies. "De subsidies gaan naar de stad, die het geld dan verdeelt onder de verschillende actoren", vertelt schepen van ruimtelijke ordening Filip Liebaut. Bij dit project zijn heel wat partijen betrokken. Zo is er de stad Lokeren, ICW, de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen VMSW, CV Tuinwijk en OVAM, die geïnvesteerd heeft in de bodemsanering van de site.

"In de meest gunstige omstandigheden zal het projectontwerp tegen de zomer klaar zijn.", wist schepen Liebaut nog te vertellen. (mb)

 

 

 

Lees ook:

LOKEREN. Vandaag houden de dienst Sport en Jeugd, IDM en Lokerse jongeren een lenteschoonmaak op de Durme. Het is de derde editie van Kayak Clean Up waarbij jongeren met een kayak de Durme opgaan en...

LOKEREN. Nadat OVAM in november 2010 startte met de sloop van de vervallen gebouwen op de Hoedhaar-site, werden vanaf augustus 2011 door diezelfde OVAM de vervuilde terreinen van de vroegere...

LOKEREN. Op de terreinen waar de vroegere haarsnijderij Hoedhaar gevestigd was, heerst reeds meerdere maanden grote bedrijvigheid. In die mate zelfs, dat men het initiatief genomen heeft om de site...

LOKEREN. Waar nu nog de vervallen gebouwen van de voormalige haarsnijderij Hoedhaar staan, komt een nieuw woongebied. De stad wil de site ontwikkelen samen met een privepartner, een zogename publiek...

Schepen Liebaut voor de oude fabrieksgebouwen Hoedhaar: "Nog deze zomer of tegen het einde van het jaar wordt de fabriek gesloopt."LOKEREN. Het stadsvernieuwingsproject 'Hoedhaar' krijgt...

de oude HoedhaarfabriekLOKEREN. Tijdens de jongste gemeenteraadszitting werd een definitief Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) vastgesteld voor de gebieden Sterrestraat - H.Hartlaan en de site op...