Hoedhaarsite in Lokeren uitzonderlijk toegankelijk tijdens Open Bedrijvendag

LOKEREN. Op de terreinen waar de vroegere haarsnijderij Hoedhaar gevestigd was, heerst reeds meerdere maanden grote bedrijvigheid. In die mate zelfs, dat men het initiatief genomen heeft om de site ter gelegenheid van de Open Bedrijvendag op 2 oktober uitzonderlijk voor het publiek open stellen.

De stad Lokeren, Interwaas en Van Roey Vastgoed zijn partners in de ontwikkeling van het gebied. OVAM is het vervallen en vervuilde fabrieksterrein aan het saneren. De toekomst van Hoedhaar kleurt groen. Over enige tijd verrijst daar een uitgestrekt park met talrijke huizen en appartementen. Het wordt een modelproject, dat duurzaamheid voorop stelt, en in heel Vlaanderen weerklank zal vinden. Wonen in een mooie groene omgeving, met alle voorzieningen die daarbij horen. Vlakbij het centrum van de stad, met veel licht en ruimte voor iedereen. Door het project krijgt de ganse buurt nieuwe ademruimte, wandel- en speelgelegenheid.

Op de Open Bedrijvendag kunnen bezoekers er zien hoe de sanering van het terrein verloopt. Zij krijgen ook de gelegenheid om even de geschiedenis in te duiken van de vellennijverheid in Lokeren. En niet te versmaden: zij kunnen meer te weten komen over het woonproject dat op stapel staat.

De site is gratis toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur, via de Strijkersstraat (een zijstraat van de Haarsnijderslaan, in de onmiddellijke omgeving van de Hovenierstraat en de ringweg N47). (jdw)

 

 

Lees ook:

LOKEREN. Waar nu nog de vervallen gebouwen van de voormalige haarsnijderij Hoedhaar staan, komt een nieuw woongebied. De stad wil de site ontwikkelen samen met een privepartner, een zogename publiek...

Schepen Liebaut voor de oude fabrieksgebouwen Hoedhaar: "Nog deze zomer of tegen het einde van het jaar wordt de fabriek gesloopt."LOKEREN. Het stadsvernieuwingsproject 'Hoedhaar' krijgt...

LOKEREN. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) gaat de drie appartementsgebouwen in de Hoedhaarwijk, waarvan zij eigenaar is, renoveren. Ook de open ruimte tussen de gebouwen krijgt een...

Beeld van het KTA-project aan HoedhaarLOKEREN. De sociale appartementsblokken in de Haarsnijderslaan (Hoedhaarwijk) hebben dringend herstellings- en opfrissingswerken nodig.  Drie Lokerse...

de oude HoedhaarfabriekLOKEREN. Tijdens de jongste gemeenteraadszitting werd een definitief Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) vastgesteld voor de gebieden Sterrestraat - H.Hartlaan en de site op...

LOKEREN. De vernieuwing van de Hoedhaarsite in Lokeren komt weer een stap dichterbij. De stad kreeg van de Vlaamse Overheid, in het kader van de wedstrijd ‘Thuis in de stad’, een...