Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Hoedhaar-Sterrestraat' definitief vastgesteld

Image
de oude Hoedhaarfabriek
LOKEREN. Tijdens de jongste gemeenteraadszitting werd een definitief Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) vastgesteld voor de gebieden Sterrestraat - H.Hartlaan en de site op en rond de oude Hoedhaarfabriek. Het betrokken gebied heeft een oppervlakte van in totaal 12 ha, ligt binnen de zuidelijke ringbaan rond Lokeren, en sluit dus direct aan bij het stadscentrum.

Op basis van dit RUP zal het zuidelijk stadscentrum op ingrijpende wijze verfraaid kunnen worden, vooral op plaats waar zich nu de vervallen Hoedhaarfabriek bevindt. Maar ook langs een aantal straten in de omgeving zal het uitzicht grondig wijzigen:

H.Hartlaan - Sterrestraat - Hovenierstraat

Het binnengebied gelegen tussen de H.Hartlaan en de Sterrestraat werd in het RUP opgenomen als 'strook voor aaneengesloten en halfopen bebouwing', zodat hier op termijn aan de realisatie van inbreidingsgerichte projecten kan gedacht worden. Het RUP voorziet eveneens in de mogelijkheid om garages te bouwen achter de Hovenierstraat, kant Hoedhaar. Door de lintbebouwing in de Hovenierstraat is er op dit ogenblik een parkeerprobleem, wat ook hinderlijk is voor de doorstroming van het verkeer aldaar. Dit probleem zal gedeeltelijk opgelost worden, omdat de voorziene garages bereikbaar zouden zijn vanaf de Haarsnijderslaan.

Hoedhaar

Image
een zicht op de site van de voormalige Hoedhaarfabriek
Het vervallen fabrieksterrein langs de Veldstraat zal binnen afzienbare tijd tot het verleden behoren. Mogelijks zal er door aangepaste architectuur wel een herinnering aan de fabriek blijven bestaan. Om te kunnen genieten van overheidssubsidies voor stadskernvernieuwing, wordt tegen najaar 2009 een inrichtingsplan opgemaakt voor de ontwikkeling van de verlaten bedrijfssite 'Hoedhaar' en de aangrenzende weide- en akkerlanden, evenals de naastliggende site van de appartementen die eertijds opgericht werden door de Gentse maatschappij 'De Goede Werkmanswoning'. Binnen het RUP wordt deze site aangeduid als 'plangebied thuis in de stad'.

Er wordt een nieuw buurtpark voorzien als hart voor de Hoedhaarsite: het groen karakter van de site moet behouden blijven door het creëren van een centraal aaneengesloten parkgebied. Het wonen wordt georganiseerd rond het park; de relatie met het park is belangrijk.

De site van de fabrieksgebouwen is een belangrijke plek binnen het gebied, wat bvb tot uiting zou kunnen komen door het voorzien van de hoofdtoegang op die plaats, en door inplanting van lokale voorzieningen. Het geheel wordt een autoluw gebied, met daarentegen goede doorwaadbaarheid voor fietsers en voetgangers. Bezoekersparkings kunnen georganiseerd worden aan de insteken in het gebied, de toegang tot de woningen kan gebeuren door al dan niet private servitudewegen.

Image
De vervallen fabrieksgebouwen behoren binnenkort tot de verleden tijd.

Ook hier levert het Lokers stadsbestuur dmv het RUP dus toekomstgerichte inspanningen, die erop gericht zijn om vervallen plekken aan de rand van het stadscentrum te vervangen door een aangenaam woon- en leefgebied. (jdw)

 

Lees ook:

LOKEREN. Lokeren rekent stilaan af met z'n verleden met verschillende haarsnijderijen aan de rand van de stad. Het kost heel wat tijd om alle gronden te verwerven maar er is of er komt heel wat...

LOKEREN. Waar nu nog de vervallen gebouwen van de voormalige haarsnijderij Hoedhaar staan, komt een nieuw woongebied. De stad wil de site ontwikkelen samen met een privepartner, een zogename publiek...

Schepen Liebaut voor de oude fabrieksgebouwen Hoedhaar: "Nog deze zomer of tegen het einde van het jaar wordt de fabriek gesloopt."LOKEREN. Het stadsvernieuwingsproject 'Hoedhaar' krijgt...

LOKEREN. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) gaat de drie appartementsgebouwen in de Hoedhaarwijk, waarvan zij eigenaar is, renoveren. Ook de open ruimte tussen de gebouwen krijgt een...

Beeld van het KTA-project aan HoedhaarLOKEREN. De sociale appartementsblokken in de Haarsnijderslaan (Hoedhaarwijk) hebben dringend herstellings- en opfrissingswerken nodig.  Drie Lokerse...

LOKEREN. De vernieuwing van de Hoedhaarsite in Lokeren komt weer een stap dichterbij. De stad kreeg van de Vlaamse Overheid, in het kader van de wedstrijd ‘Thuis in de stad’, een...