Stad zoekt partner voor project Hoedhaar

LOKEREN. Waar nu nog de vervallen gebouwen van de voormalige haarsnijderij Hoedhaar staan, komt een nieuw woongebied. De stad wil de site ontwikkelen samen met een privepartner, een zogename publiek private samenwerking. Uit haar zoektocht heeft de stad vier kandidaten weerhouden die elk een offerte mogen indien. Eén van hen zal het stadsvernieuwingsproject mogen uitvoeren.

Het gaat om een gebied van 7,7 hectare waarvan 18,5% in handen is van de stad en 81,5% van Interwaas. Binnen het studiegebied zit ook het gedeelte met de woonblokken van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen welke ruimtelijk geïntegreerd moeten zijn bij het nieuwe woongebied. De vraag rees wat er met de moskee moet gebeuren die in het gebied staat. Daarin is de stad duidelijk: de moskee blijft waar hij is. Verder omvat het project een park van minimum 2 hectare, dat deel zal uitmaken van de groene gordel in de stad.

Interwaas zal op het nieuwe woongebied minstens 95 budgetkavels aanbieden. Daarmee wil Interwaas de middenklasse bereiken. "Die woningen zijn bedoeld voor het publiek dat net uit de boot valt voor sociale kavels maar geen villa kan kopen.", zegt schepen voor huisvesting en stadsvernieuwing Filip Liebaut. "De koper zal hier zelf een woning moeten bouwen." De private partner waarmee de stad in zee zal gaan, zal zelf nog een 150-tal woningen bouwen. Samen met een 10 à 20-tal sociale woningen zal het stadsvernieuwingsproject een 250-tal nieuwe woningen tellen.
"De stad vroeg de vier promotoren om een voorstel te maken. Diegene met het beste voorstel krijgt de vergunning.", klinkt het. Voor die vergunning zijn vijf punten belangrijk: ontwikkelingsvisie op de stad en de site in het bijzonder, de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, integrale duurzaamheid, investeringsanalyse en grondprijs en participatie en communicatie. Voor de toekenning van de vergunning hanteert de stad dezelfde criteria als diegene die worden gehanteerd door de jury  van 'Thuis in de Stad', de wedstrijd rond stadsvernieuwingsprojecten.

Volgende week zullen de resultaten van de sanering van de hoedhaargronden bekend worden gemaakt. (mb)

 

 

Lees ook:

LOKEREN. Lokeren rekent stilaan af met z'n verleden met verschillende haarsnijderijen aan de rand van de stad. Het kost heel wat tijd om alle gronden te verwerven maar er is of er komt heel wat...

Schepen Liebaut voor de oude fabrieksgebouwen Hoedhaar: "Nog deze zomer of tegen het einde van het jaar wordt de fabriek gesloopt."LOKEREN. Het stadsvernieuwingsproject 'Hoedhaar' krijgt...

LOKEREN. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) gaat de drie appartementsgebouwen in de Hoedhaarwijk, waarvan zij eigenaar is, renoveren. Ook de open ruimte tussen de gebouwen krijgt een...

Beeld van het KTA-project aan HoedhaarLOKEREN. De sociale appartementsblokken in de Haarsnijderslaan (Hoedhaarwijk) hebben dringend herstellings- en opfrissingswerken nodig.  Drie Lokerse...

de oude HoedhaarfabriekLOKEREN. Tijdens de jongste gemeenteraadszitting werd een definitief Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) vastgesteld voor de gebieden Sterrestraat - H.Hartlaan en de site op...

LOKEREN. De vernieuwing van de Hoedhaarsite in Lokeren komt weer een stap dichterbij. De stad kreeg van de Vlaamse Overheid, in het kader van de wedstrijd ‘Thuis in de stad’, een...