Nog veel werk aan de N70

Image
Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer wil de N70 zo snel mogelijk veilig maken maar ook een vlot verkeer bezorgen.
WAASLAND/SINT-NIKLAAS. Aan het drukke kruispunt van de N70-Driegaaien in Sint-Niklaas was het een passend decor voor Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) om er enkele feiten naar voor te brengen over de realisaties van werken aan de N70 die al achter de rug zijn maar vooral over deze die in de toekomst nog moeten worden uitgevoerd. Voor Jos De Meyer ligt de N70 altijd nabij als het om veiligheid gaat die gekoppeld is aan toch voldoende en vlotte doorgang.

 

Dat er op heel wat plaatsen wat verkeerd loop met de vlothei wordt dagelijks bewezen door files zoals die in Melsele-Beveren of aan ’t Brugsken te Sint-Niklaas worden gevormd. En dan is dat nog zonder dat op de E17 iets is gebeurd. Er is dus zeker nog veel werk aan de winkel. Niet alleen aan die twee geciteerde delen van de N70.

 

En toch is er al heel wat gerealiseerd de voorbije jaren door het Vlaams Gewest op het hele traject van de N70 die toch loopt van aan het station Gent-Dampoort tot aan het Frederik Van Eedenplein op Linkeroever: doortochten in stedelijk gebied werden heringericht, wegvakken heraangelegd, fietspaden aangelegd.


Maar de N70 is een lange weg die in het Waasland wordt omschreven in Zeveneken met de Lozen Boer, Zeveneken Dorp en Gentse Steenweg. In Lokeren met Tweebruggenstraat, Bergendriesstraat en Antwerpse Steenweg. Waasmunster met de Grote Baan. Belsele met de Lokerse Baan en de Nieuwe Baan. Sint-Niklaas met de Gentse Baan, Prinses Josephine Charlottelaan, Koningin Astrdlaan, Prins Boudewijnlaan, Heidebaan en Grote Baan. Beveren met de Gentseweg, Albert Panisstraat, Oude Zandstraat en Vesten. Melsele met Grote Baan. Zwijndrecht met de Beversebaan, Dorp-West, Dorp-Oost en Verbrandendijk. Linkeroever met Blancefloerlaan en Halewijnlaan. Het is een tracé van 51 km dat de voornaamster secundaite verkeersader is tussen Gent en Antwerpen.

 

"Ik heb aan minister van openbare werken, Hilde Crevits, gevraagd welke ingrepen reeds werden gedaan voor de verkeersveiligheid en welke nog op de planning staan", aldus Jos De Meyer die als lid van de commissie Openbare Werken van het Vlaams Parlement het dossier goed opvolgt. En hij kreeg antwoord.

 

Image
Ook het kruispunt aan Tereken zit in de planning voor eind 2008.
De belangrijkste projecten die de voorbije jaren op de N70 werden uitgevoerd zijn de doortocht Lochristi (3 miljoen euro) bestaande uit de herinrichting kruispunt ‘Lozen Boer’ (2,4 miljoen euro), de rotonde Doorslaardam Lokeren (975.000 euro), de rotonde Oude heerweg en verkeergeleider ter hoogte van de Rozenstraat Lokeren (450.000 euro). In Sint-Niklaas bevat het lijstje met reeds uitgevoerde werken de herinrichting kruispunt Passtraat (485.000 euro) en de herinrichting kruispunt Lange Rekstraat aan de Reynaert (600.000 euro). In Beveren bevat het lijstje met reeds uitgevoerde werken de herinrichting kruispunt Vijfstraten als onderdeel van werken op de N485 x N70 (800.000 euro), doortocht Beveren (3 miljoen euro), Park & Ride Melsele (3 miljoen euro) en de doortocht Zwijndrecht met het vervangen van de betonstraatstenen door asfalt (100.000 euro). Alles samen is dat ruw geteld toch al een 15 miljoen euro.

 

Momenteel zijn ook in uitvoering: de schoolomgeving aan de Heirbrug te Lokeren (280.000 euro) en dat in de tweede helft van 2008. En dan is er ook nog een kleine aanpassing t.h.v. het kruispunt met Belseledorp (45.000 euro)

 

Maar wat de eerstkomende jaren nog moet komen is niet min. Naast enkele werken in het Gentse wordt momenteel een studie gemaakt voor de doortocht in Zeveneken ten 2010. (150.000 euro voor de studie en 3 miljoen euro voor de werken):
• Het kruispunt Duizend Appels wordt ook heringericht tegen 2009 (400.000 euro). Aan dat van Driegaaien Sint-Niklaas zal nog dit jaar worden begonnen. Er zal nadruk liggen op het voorsorteren zodat het doorgaand verkeer geen hinder ondervindt. (615.000 euro).
• Nog in Sint-Niklaas krijgt ook het kruispunt aan Tereken een beurt, waarschijnlijk ook al eind 2008 start der werken. (575.000 euro).

Image
Het weggedeelte tussen het Glycineplein en de lichten aan ’t Brugsken, zit in een project dat tot aan de rotonde van het zwembad-Parklaan loopt. Die aanpak, gepland voor het tweede helft van 2009, moet de files oplossen.
• Ook het wegvak van de rotonde aan het Zwembad tot aan het Glycineplein  wordt aangepakt en er zullen daar 4 in plaats van 2 rijvakken komen. De timing voor dit werk spreekt van tweede helft van 2009. (930.000 euro).
• Tegen 2011 is er ook een herinrichting van de aansluiting met de R42 n.a.v. de aanleg van de Oostelijke Tangent “Mercatorknoop”, getimed tegen 2011. (5,7 miljoen euro).
• Ook aan ’t Ster zal worden gewerkt aan het kruispunt. In het voorjaar 2009 wordt het werk aanbesteed en verwacht wordt dat er in 2010 zal gewerkt worden. Er komt hier een langgerekt of ovaal punt in plaats van een rondpunt. (3,3 miljoen euro)

• In Beveren is de ontsluiting van het Doornpark voorzien tegen 2010 ( 1 miljoen euro) Voor deze gemeente is er ook 150.000 euro voorzien voor een fietspad nabij de N70.
• Voor Melsele zal waarschijnlijk de doortocht worden uitgevoerd tegen 2010 (6 miljoen euro) en aan de overweg nabij de tramterminus, wordt een ongelijkvloerse kruising met de treinsporen aangekondigd eveneens tegen 2010 (6 miljoen euro)

 

Voor al deze werken mag toch gerekend worden dat het een investering is van een 35 miljoen euro.(ROLF DUCHAMPS)

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. Momenteel loopt de procedure van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van het zeehavengebied Antwerpen. Een aantal elementen in de huidige versie van...

REGIO. Het wordt een druk jaar voor het Vlaamse Sigmaplan, dat rampen zoals de watersnood van 1953 en de overstroming van Ruisbroek in 1976 moet voorkomen. Dat blijkt uit de antwoorden van...

SINT-NIKLAAS. Er komt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de oostelijke tangent te Sint-Niklaas, en de parallelwegenstructuur langs de E34 tussen Vrasene en Melsele. Dat antwoordde...

BEVEREN. De burgemeester van Beveren, Marc Van de Vijver, heeft gereageerd op een artikel in De Standaard/Het Nieuwsblad van woensdag 16 februari. Daarin stond een lijstje met de aanwezigheden op de...