E34 tussen Vrasene en Melsele wordt breder

SINT-NIKLAAS. Er komt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de oostelijke tangent te Sint-Niklaas, en de parallelwegenstructuur langs de E34 tussen Vrasene en Melsele. Dat antwoordde minister Muyters op een vraag van Jos De Meyer. Die vroeg aan de ministers Muyters en Crevits om werk te maken van de uitvoering van het Waas mobiliteitsplan zoals uitgewerkt door Interwaas.

"De aanleg van de parallelwegen langs de E34 vanaf Vrasene/Verrebroek tot en met Kallo/Melsele is de verantwoordelijkheid van de Afdeling Maritieme Toegang. Op 22 november 2011 heeft hiervoor de ontwerptekstbespreking van de planMER plaatsgevonden. De configuratie van de parallelwegen is op basis van het MER onderzoek wel drastisch gewijzigd en deels vervangen door een verbreding van de E34. De werken worden vanaf 2015, gespreid over meerdere jaren, ingeschreven in de meerjarenbegroting. We voorzien de start van de werken vanaf 2016.", antwoordde minister van Openbare Werken Hilde Crevits.

"Voor de Oostelijke Tangent werd in september 2011 de plan MER procedure gunstig afgerond. Momenteel zijn de voorbereidingen lopende voor de opmaak van het GRUP. Vanaf het voorjaar 2012 kan het GRUP opgemaakt worden.", aldus De Meyer. "In 2013 kan dan gestart worden met de noodzakelijke onteigeningen. Parallel hieraan wordt de project MER of ontheffing opgemaakt, gevolgd door afronding van het definitief technisch ontwerp. De aanbesteding van de werken kan na voltooiing van de onteigeningen."  (mb)

 

 

Lees ook:

BEVEREN. Kristien Hulstaert, gemeenteraadslid voor Groen! vroeg om uitleg over het aanleggen van parallelwegen langs de E34 en de bijhorende consultatieronde. De Vlaamse overheid stelt de aanleg van...

Ter hoogte van Zwijndrecht sluit de parallelweg aan op de E34 richting Antwerpen.ZWIJNDRECHT. Er wordt momenteel gewerkt aan een Plan MER voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan...

STEKENE. In 2011 wordt de afrit van Kemzeke op de E34 verlengd en ontdubbeld. Dit jaar worden al markeringen aangebracht die het verkeer op de afrit en het rondpunt beter moeten begeleiden. De...

Hoe het met de mobiliteit rond Antwerpen ook verder gaat, het Waasland wil het mobiliteitsplan dat voor de regio voorligt, blijven volgen. Het verkeer op de E17 en hier op de E34 blijft druk.REGIO....

STEKENE/KEMZEKE. Wie de afrit van de E34 naar Stekene, Kemzeke of Nederlandse grens, op drukke momenten tijdens de spits reeds heeft genomen weet dat het daar aanschuiven is en bovendien ontstaan er...

Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer wil de N70 zo snel mogelijk veilig maken maar ook een vlot verkeer bezorgen.WAASLAND/SINT-NIKLAAS. Aan het drukke kruispunt van de N70-Driegaaien in...