Behoud Ouden Doel en Rapenburg

SINT-NIKLAAS. Momenteel loopt de procedure van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van het zeehavengebied Antwerpen. Een aantal elementen in de huidige versie van het GRUP zijn echter niet in overeenstemming met eerder gemaakte beleidskeuzes, en volgens Vlaams parlementslid Jos De Meyer moeten ze dan ook aangepast worden. 

Hoewel vroeger was afgesproken dat de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg behouden konden blijven, zijn ze in de voorliggende plannen  ingekleurd als natuurgebied en is er een onteigeningsplan voor Ouden Doel opgemaakt. In het GRUP worden de Muggenhoek en Nieuw Arenbergpolder nu voorzien als agrarisch gebied met nabestemming natuurgebied, terwijl eerst voorzien was dat de agrarische activiteit er langer behouden kon blijven. Voor de thermische centrale van Kallo moet ook een ruimer gebied voorzien worden en het geluidsscherm ter hoogte van de Fabrieksstraat te Kallo moet verder oostwaarts ingetekend worden: zoals het nu is ingetekend zal het niet volstaan om de geluidshinder van de spoorweg te voorkomen voor de bewoners.

Volgens De Meyer moet ook de verdeling tussen agrarisch en natuurgebied ter hoogte van de Grote Geule meer in overeenstemming gebracht worden met de realiteit.  In het GRUP is bovendien te weinig ruimte voorzien voor wonen, landbouw, landschapszorg en toeristische activiteiten in Prosperpolder. Hiermede vertolkt Jos De Meyer de ideeën van de betrokken gemeenten en van Interwaas.

In antwoord op de parlementaire vraag over deze materie meldde minister van ruimtelijke ordening Muyters dat het GRUP op dit ogenblik ter bespreking voorligt bij de Vlaamse regering, en dat de discussie over het al dan niet behouden van Ouden Doel en Rapenburg hernomen zal worden. "We blijven dit dossier kritisch volgen.", besluit parlementslid Jos De Meyer.  (mb)

 

Lees ook:

BEVEREN. De gemeente Beveren lieten weten dat er nog toekomst is voor de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg. Uit reacties van gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens en Doel 2020 juigt de gemeente te...

BEVEREN. Zoals de plannen er nu bijliggen bestaat de kans dat de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg moeten verdwijnen voor de uitbreidingsplannen van de haven van Antwerpen. De afgelopen weken...

BEVEREN. Het gemeentebestuur had de studie voor het behoud van de polderheuchten Ouden Doel, Rapenburg en Prosperpolder beter verder gezet. Dat laat Bruno Stevenheydens weten. De politicus...

BEVEREN. De burgemeester van Beveren, Marc Van de Vijver, heeft gereageerd op een artikel in De Standaard/Het Nieuwsblad van woensdag 16 februari. Daarin stond een lijstje met de aanwezigheden op de...

Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer wil de N70 zo snel mogelijk veilig maken maar ook een vlot verkeer bezorgen.WAASLAND/SINT-NIKLAAS. Aan het drukke kruispunt van de N70-Driegaaien in...

De Paardenschor in Doel die langzaam maar zeker een echte schor wordt nadat het gebied in 2004 er opnieuw werd afgegraven.WAASLAND. Een fietstocht door de regio kan leiden naar stukjes natuur die...