Nog dit jaar grote werken voor Sigmaplan

REGIO. Het wordt een druk jaar voor het Vlaamse Sigmaplan, dat rampen zoals de watersnood van 1953 en de overstroming van Ruisbroek in 1976 moet voorkomen. Dat blijkt uit de antwoorden van minister van openbare werken Hilde Crevits op parlementaire vragen van Vlaams parlementslid Jos De Meyer. Nog dit jaar start de aanleg van hogere ringdijken en wordt de aanzet gegeven om gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) achter een lagere overloopdijk te brengen.

"De prijs en de timing van de geplande werken hangt af van de complexiteit van de ingrepen in een bepaald gebied. De werken in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde zouden in 2013 beëindigd kunnen worden.", zegt Jos De Meyer. "De werken aan de Dijlemonding en in de buurt van Hamme en Dendermonde zullen in totaal ongeveer vijf jaar duren. Het gaat hem daar dan ook over grote projecten met bufferbekkens en nieuwe dijken: niet enkel een hogere ringdijk, maar ook compartimenteringsdijken, aanpassingen aan de pompstations en in-en uitstroomconstructies met terugslagkleppen zodat de afwatering van die gebieden gegarandeerd kan blijven. Bovendien moeten de nutsleidingen in de GOG’s daar verlegd worden."

Bij bepaalde inrichtingsvormen van overstromingsgebieden blijft landbouw mogelijk. "Het is  zinvoller om die gronden niet te laten onteigenen, maar om gebruik te maken van een goede schaderegeling. Die werd overigens al voorzien in het decreet integraal waterbeleid van 2003.", klink het. "Dat is een goede zaak. Op die manier kan er mogelijks een maatschappelijk draagvlak groeien voor het nodige evenwicht tussen milieu, recreatie en landbouw in de betrokken gebieden." Toch heeft De Meyer vragen bij het kostenplaatje van enkele delen van de grote projecten. (mb)

 

 

Lees ook:

Het Sigmaplan wil veiligheid langs de Schelde en de zijrivieren.REGIO. In de Durmevallei, en dan spreken we van De Bunt en voorbij de Mirabrug richting Waasmunster-Lokeren, zijn in het kader van...

Het Sigmaplan moet de waterkwaliteit van de Schelde doen stijgen.ANTWERPEN. De overstromingsgebieden die momenteel worden aangelegd in het kader van het Sigmaplan zullen de waterkwaliteit van de...

PROSPERPOLDER. Sinds eind 2008 wordt in de Hedwige-Prosperpolder een intergetijdengebied aangelegd, wat deel uitmaakt van het Sigmaplan. Bedoeling is dat er na de werken een landschap van slikken en...

KRUIBEKE/WAASLAND. Naar aanleiding van de vaststellingen dat de opwarming van de aarde een effect zou hebben op de stijging van de zeespiegel en het feit dat ook het vloedpeil van de Schelde de...

Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer wil de N70 zo snel mogelijk veilig maken maar ook een vlot verkeer bezorgen.WAASLAND/SINT-NIKLAAS. Aan het drukke kruispunt van de N70-Driegaaien in...

KIELDRECHT. Op dinsdag 20 mei organiseert Waterwegen en Zeekanaal NV van 16 tot 20u in de foyer van OC Ermenrike, Molenstraat 32A een informatiemarkt over het geactualiseerde SIGMAPLAN, het project...