"Goed bestuur is belangrijker dan aanwezigheidspolitiek"

BEVEREN. De burgemeester van Beveren, Marc Van de Vijver, heeft gereageerd op een artikel in De Standaard/Het Nieuwsblad van woensdag 16 februari. Daarin stond een lijstje met de aanwezigheden op de commissies. Marc Van de Vijver staat daarin vermeld met 6 aanwezigheden in de Commissie Mobiliteit waarin hij zetelt. Hij bleef 17 keer afwezig. Filip Anthuenis, de burgemeester van Lokeren die ook in het parlement zit, was maar 1 keer aanwezig net als Patrick Janssens en Filip De Winter van Antwerpen. Grote tegenstelling dus met Jos De Meyer die 53 aanwezigheden telde. De Standaard had het zelf allemaal opgezocht want vanuit het parlement zelf werden geen cijfers meegedeeld.

Marc Van de Vijver: "Goed bestuur is belangrijker dan het voeren van een aanwezigheidspolitiek. Ik heb heel veel waardering voor collega’s volksvertegenwoordigers die de commissies plichtsbewust bijwonen en daar veel en waardevol werk verrichten maar wie als parlementslid ook een gemeente moet besturen moet soms keuzes maken. Als burgemeester van een gemeente van meer dan 46.000 inwoners kan je niet op elke commissie aanwezig zijn of naar alle vragen luisteren. Bovendien stel ik me vragen bij dergelijke lijstjes. Het kan toch niet de bedoeling zijn om een competitie te houden onder de parlementsleden om de meeste commissievergaderingen te verzamelen. Voor mij is inhoud veel belangrijker."

Volgens Van de Vijver zegt een aanwezigheidscijfer niet noodzakelijk iets over het geleverde werk van een parlementslid. "Eerder onverwacht ben ik tijdens de vorige Vlaamse verkiezingen verkozen. Ik heb er bewust voor gekozen om mijn mandaat op te nemen maar heb ook nooit verborgen dat mijn gemeente op de eerste plaats komt. Dat is als burgemeester mijn plicht. Als lokale mandataris van een grote gemeente, geniet ik trouwens ook niet het volledige loon van een parlementslid. Dat wil echter niet zeggen dat ik mijn parlementstaak niet serieus neem. Als parlementslid kan ik wegen op dossiers die voor mijn gemeente en mijn regio belangrijk zijn. Zo heb ik achter de schermen onder meer mee mijn stempel gedrukt op het Masterplan 2020 dat er onder andere voor zorgt dat de tram naar Beveren komt en dat er een verbindingsweg komt tussen E17 en E34. Dergelijke zaken zijn van groot belang voor de hele regio maar bereik je niet door braaf in de commissie te zetelen."

De Beverse burgemeester zet meteen de puntjes op de i en vindt het zeker belangrijk dat het lokale niveau ook in het parlement vertegenwoordigd is. Zo blijft men op het Vlaamse niveau op de hoogte van wat er op gemeentelijk vlak leeft en anderzijds hebben gemeenten een rechtstreekse band met het Vlaams niveau. "Een wisselwerking waar alle partijen voordeel uit halen", aldus Van de Vijver, "Dat je er als burgemeester, omwille van lokale verplichtingen en taken, niet altijd op de officiële momenten bij kan zijn, lijkt me niet meer dan logisch maar je kan als parlementslid ook hard werken op momenten dat de camera’s of journalisten dat niet doen." (Rolf Duchamps).

 

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. Op de jongste Nationale Selectie Conferentie van het Europees Jongerenparlement (EYP) heeft een delegatie van de Broederschool Humaniora Sint-Niklaas zich van zijn beste kant laten...

SINT-NIKLAAS. Momenteel loopt de procedure van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van het zeehavengebied Antwerpen. Een aantal elementen in de huidige versie van...

REGIO. Het wordt een druk jaar voor het Vlaamse Sigmaplan, dat rampen zoals de watersnood van 1953 en de overstroming van Ruisbroek in 1976 moet voorkomen. Dat blijkt uit de antwoorden van...

SINT-NIKLAAS. Er komt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de oostelijke tangent te Sint-Niklaas, en de parallelwegenstructuur langs de E34 tussen Vrasene en Melsele. Dat antwoordde...

N-VA deed het goed bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement.REGIO. Zenuwachtig afwachten. Dat is wat heel wat politici deden in de statige ontvangstzaal van het Sint-Niklase stadhuis waar pers...

Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos De Meyer wil de N70 zo snel mogelijk veilig maken maar ook een vlot verkeer bezorgen.WAASLAND/SINT-NIKLAAS. Aan het drukke kruispunt van de N70-Driegaaien in...