Nieuwe sporthal van de gemeente en 20 woningen van de huisvestingsmaatschappij

VERREBROEK. Het gemeentebestuur en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH) hebben samen een dubbelproject opgezet waardoor ook de Beverse deelgemeente Verrebroek een sporthal zal krijgen en de Groothuiswijk nabij de Pastoor Jasparsstraat met 20 sociale woningen zal uitgebreid worden. Het zullen 12 koopwoningen en 8 huurwoningen worden. De nieuwe sporthal van 30m bij 20m, zal door de aanpalende Vrije Basisschool op de schooldagen worden gebruikt als turnzaal. Daarmee wordt een van de programmapunten van de CD&V bij de vorige verkiezingen, verwezenlijkt.

Het nieuwe project past in een sociale woonwijk die reeds in de jaren 70 werd aangelegd met ?Hoeve van Carena? en nu een 50 huizen omvat. De gronden voor het nieuwe project zijn sedertdien ook eigendom van de GMH. Het gaat over 7 ha waarvan nu 3 ha wordt benut. Voor de realisatie van het multifunctioneel sportgebouw verkocht de GHM een deel aan de gemeente.


Er komen 20 woningen die worden geschakeld in 5 groepen van 4 eenheden  en elk 3 of 4 slaapkamers zullen hebben. Elke woning beschikt over een langs achter te bereiken eigen tuin met tuinhuis. Er worden carports aangelegd om zowel motorvoertuigen als fietsen te bergen.


Aanvankelijk  was het project voorzien om Doelenaars op te vangen maar er kon toch een wijziging aangebracht worden. Het dossier werd reeds in de periode 2000-2001 opgestart. Op het vlak van de sociale woningbouw is het een positief initiatief omdat in deelgemeente Verrebroek toch een wachtlijst bestaat van 95 inwoners.     
Er bestaan ook nog plannen om in dezelfde wijk bejaardenwoningen te bouwen op gronden die nu nog toebehoren aan het OCMW van Antwerpen.


Nog voor met de bouw van de sociale woningen wordt begonnen, zal de gemeente van start gaan met de werken aan de nieuwe sporthal. Schepen van sport Dirk Van Esbroeck, verwacht dat nog voor de grote vakantie zal begonnen worden zodat de Vrije Basisschool  er gebruik van zal kunnen maken vanaf het schooljaar 2007-2008. De school zal een rechtstreekse toegang hebben.


Het wordt een volwaardige sportschuur waarin ook minivoetbal, basket, volley, badminton, tennis zal kunnen gespeeld worden. De buitengevels zullen uit veel glas bestaan maar langs binnen wel verduisterd kunnen worden zodat het zonlicht niet storend kan zijn voor de sporters. De kleedkamers en het sanitair zijn op het gelijkvloers.
Op de eerste verdieping wordt de cafetaria ingericht vanwaar in de zaal kan gekeken worden. Belangrijk is ook dat de cafetaria ter beschikking zal staan van de wijkbewoners om er vergaderingen te houden. Zo bekeken biedt de sporthal ook mogelijkheden voor een buurthuis.

 

Dat in Verrebroek veel sportvereniging zijn die momenteel niet aan de bak komen bij gebrek aan een sportzaal, is de waarheid wel geweld aan doen. Schepen van sport Van Esbroeck: "Er zijn nu wel clubs die in een andere gemeente gaan sporten. De ervaring leert ook dat er, als er nieuwe infrastructuur komt, ook nieuwe clubs zullen ontstaan.".   De nieuwe sportinfrastructuur zal aan de gemeente een investering vragen van 1,350 miljoen euro.  De onderwijsmensen van Verrebroek noemen het een godsgeschenk voor de school en voor de ganse Verrebroekse gemeenschap. Schepen Peter Deckers ziet op deze manier ook zijn bedoelingen in vervulling gaan. Hij ijvert steeds om de gemeentelijke lokalen zoveel mogelijk ten dienste te stellen van de bevolking. De Vrije Basisschool met haar 190 leerlingen, krijgt zo nieuwe en moderne kansen.

 

Voorzitter Louis Engels van de GMH besloot: "Door het samenwerkingsproject met de gemeente vullen wij elk een nood in. Wij, met de maatschappij, door 20 hedendaagse woningen te bouwen en de gemeente door sportaccommodatie te voorzien. Samen realiseren wij voor deelgemeente Verrebroek een belangrijke meerwaarde". (fvdv)  

 

Lees ook:

BEVEREN. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren doet een goede zaak door de aankoop van het oud herenhuis in de Stationsstraat 12. Tot 2001 deed het dienst als muziekschool als...

BEVEREN/KRUIBEKE. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren heeft sedert de oprichting in 1922, reeds 3.122 woongelegenheden gebouwd. Momenteel beschikt de maatschappij over 1875...

BEVEREN/KRUIBEKE. De Beverse Gewestelijk Maatschappij voor Huisvesting heeft een overzicht gegeven van de activiteiten van het laatste jaar. Er kwamen heel wat nieuwe sociale woningen bij in Bazel,...

BEVEREN. De 24 seniorenwoningen in de Leliestraat, gebouwd in 1971, krijgen een renovatie van de omgeving waarin ze werden gebouwd. Het is de bedoeling dat de senioren over een betere...

BEVEREN. Op zaterdag 20 mei 2006 zal de voorzitter van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren, Louis Engels, de eerste steen leggen van 'Residentie Albert Panis'.  Dit is...

BEVEREN. De gewestelijke Huistvestingsmaatschappij start binnenkort met de bouw van 14 appartementen en ondergrondse garages aan de Albert Panisstraat 12-18. Het geheel krijgt de naam 'Albert...