Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting bouwt nog 272 woongelegenheden

BEVEREN/KRUIBEKE. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren heeft sedert de oprichting in 1922, reeds 3.122 woongelegenheden gebouwd. Momenteel beschikt de maatschappij over 1875 woongelegenheden om te verhuren maar 66 staan leeg omdat ze grondig worden gerenoveerd. Er zijn ook 6 woongelegenheden die worden verhuurd buiten het sociaal huurstelsel en worden ter beschikking gesteld als winkel ofwel gratis voor een wijkhuis in Kallo en Beveren. Voor de toekomst zijn er nog grootse plannen.

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting heeft momenteel 119 huurwoningen en 7 koopwoningen in opbouw waarvan zelfs 68 in Kruibeke en 26 in Groot-Beveren. In de planning wordt voor de komende jaren de bouw aangekondigd van nog 272 woongelegenheden. Hiervan zijn er 196 om te verhuren en 76 om te verkopen.  In Groot-Beveren zullen er 102 huurwoningen worden aangeboden en de rest is voor Kruibeke. In Beveren blijft echter de vraag naar woningen zeer groot.


Zo staan er momenteel 363 gezinnen op de wachtlijst. De gemiddelde wachttijd voor een gezinswoning bedraagt 6 jaar. De maatschappij telde begin van dit jaar, 1352 kandidaat-huurders waarvan 13 procent van vreemde origine is en afkomstig uit maar liefst 51 verschillende nationaliteiten. De meeste allochtone kandidaten komen nog steeds uit Oost-Europa. Het aantal huurders met vreemde nationaliteit is de jongste jaren niet gestegen en momenteel zijn er 65 huurders die niet de Belgische nationaliteit hebben.


Van de kandidaat-huurders zijn er 50 procent die in deelgemeente Beveren wensen te wonen en 25 procent verkiezen Kruibeke. En merkwaardig genoeg is er ook  nog steeds een wachtlijst voor een woning van de maatschappij in Doel. Voor een appartement met 1 of 2 slaapkamers in het centrum in Beveren, wachten nu 343 kandidaten. De vraag naar centraal gelegen appartementen is er zeer groot, vooral bij ouderen. Voor deze appartementen is de wachttijd  gemiddeld 4 tot 5 jaar.


De Maatschappij doet wel inspanningen, maar in het centrum van Beveren projecten realiseren is bijzonder moeilijk. Van de 102 nieuwe woongelegenheden die zijn gepland, zijn er amper 21 appartementen die in het centrum liggen en meer bepaald in de Albert Panisstraat en op de hoek van de Glazenleeuw en Leon Labytstraat, waar nu nog een parking is.


Uit het verslag van vorig werkjaar blijkt dat waarde van het patrimonium van de GMH meer dan 104,3 miljoen euro bedraagt. De gemiddelde basishuurprijs van hun woningen staat op 232 euro per maand maar toch betalen ongeveer de helft van de huurders minder dan 200  euro of 8.000 oude BEF. Van de 1802 huurders van een sociale woning zijn er slechts 114 die meer dan 400 euro per maand huur betalen. Het hangt natuurlijk af van het netto belastbaar inkomen van de huurders. Meer dan de helft of 930 van hen heeft een inkomen van minder dan 13.637 euro of 545.480 oude BEF, per jaar.


De GMH wordt ook geconfronteerd met wanbetalers. Zo was er eind 2004 een achterstal aan huur van bijna 36.000 euro. Dat was 0,70 procent van het in totaal te innen huishuur van 5,1 miljoen euro. Tegenover 2003 was dat een daling te wijten aan de strenge aanpak van de achterstel en aan het zeer kort op de bal spelen door de diensten van de huisvestingsmaatschappij. (F)

 

Lees ook:

BEVEREN. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren doet een goede zaak door de aankoop van het oud herenhuis in de Stationsstraat 12. Tot 2001 deed het dienst als muziekschool als...

BEVEREN/KRUIBEKE. De Beverse Gewestelijk Maatschappij voor Huisvesting heeft een overzicht gegeven van de activiteiten van het laatste jaar. Er kwamen heel wat nieuwe sociale woningen bij in Bazel,...

VERREBROEK. Het gemeentebestuur en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH) hebben samen een dubbelproject opgezet waardoor ook de Beverse deelgemeente Verrebroek een sporthal zal krijgen...

BEVEREN. De 24 seniorenwoningen in de Leliestraat, gebouwd in 1971, krijgen een renovatie van de omgeving waarin ze werden gebouwd. Het is de bedoeling dat de senioren over een betere...

BEVEREN. Op zaterdag 20 mei 2006 zal de voorzitter van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren, Louis Engels, de eerste steen leggen van 'Residentie Albert Panis'.  Dit is...

BEVEREN. De gewestelijke Huistvestingsmaatschappij start binnenkort met de bouw van 14 appartementen en ondergrondse garages aan de Albert Panisstraat 12-18. Het geheel krijgt de naam 'Albert...