Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting realiseert Sociale woningbouw in Groot-Kruibeke

BEVEREN/KRUIBEKE. De Beverse Gewestelijk Maatschappij voor Huisvesting heeft een overzicht gegeven van de activiteiten van het laatste jaar. Er kwamen heel wat nieuwe sociale woningen bij in Bazel, Kruibeke en Rupelmonde.

 

Wat betreft de huurwoningen kwamen in juni 2004 in Bazel in de Wijnakkershoek, 37 woningen klaar en in september 2004 nog eens 14 in de Wijnakkerslaan en Imkerslaan. In de Daalstraat 29 werd de woning gerenoveerd. Hier worden nu ook nog 18 huizen gerenoveerd nadat in november 2004 de openbare aanbesteding plaatsvond. Verdere vooruitzichten voor Bazel wijzen naar de bouw van 8 koopwoningen in de Wijnakkershoek.


In Rupelmonde vond in december 2004 de oplevering plaats van 9 appartementen in de Geraard De Cremerstraat. Nu wordt in deze straat aan de nummers 152-154 en 156 werk gemaakt van de bouw van 7 appartementen door de firma Rivo en dit voor de som van 687.300 euro. Verwacht wordt dat deze appartementen begin 2006 zullen kunnen verhuurd worden.


In de wijk Schaudries Rupelmonde was de bouw van 28 woningen in juni 2004 afgelopen. Er was een bedrag mee gemoeid van 2,2 miljoen euro. De GMH heeft in Rupelmode ook vooruitzichten om in de Broekstraat 6-8 nog 3 appartementen te bouwen en in de wijk Schaudries wil ze 3 koopwoningen realiseren.


In Kruibeke zelf werd in de Cauterhoek werk gemaakt van de bouw van 14 woningen, verhuurd in de loop van 2005 en bovendien nog eens 12 huurwoningen en 4 appartementen die deze zomer verhuurd moeten zijn.
In de Langestraat, op de hoek met de Scheiddam, schieten de werken voor de bouw van 6 appartementen goed op. De firma Hooyberghs bouwt ze voor de prijs van 569.700 euro. De verhuring van deze appartementen is voorzien voor 2006. In die Langestraat heeft de GMH nog een werf ter hoogte van de huisnummers 61-63. Hier komen 5 appartementen.


Erg belangrijk voor Kruibeke zijn de vooruitzichten tot een vernieuwingsproject in de ?Oude Wijk? rond Broekdam-Zuid, Schoolstraat en Zegelaan. Een 18-tal woningen staan nu al leeg.(F)

 

Lees ook:

BEVEREN. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren doet een goede zaak door de aankoop van het oud herenhuis in de Stationsstraat 12. Tot 2001 deed het dienst als muziekschool als...

BEVEREN/KRUIBEKE. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren heeft sedert de oprichting in 1922, reeds 3.122 woongelegenheden gebouwd. Momenteel beschikt de maatschappij over 1875...

VERREBROEK. Het gemeentebestuur en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH) hebben samen een dubbelproject opgezet waardoor ook de Beverse deelgemeente Verrebroek een sporthal zal krijgen...

BEVEREN. De 24 seniorenwoningen in de Leliestraat, gebouwd in 1971, krijgen een renovatie van de omgeving waarin ze werden gebouwd. Het is de bedoeling dat de senioren over een betere...

BEVEREN. Op zaterdag 20 mei 2006 zal de voorzitter van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren, Louis Engels, de eerste steen leggen van 'Residentie Albert Panis'.  Dit is...

BEVEREN. De gewestelijke Huistvestingsmaatschappij start binnenkort met de bouw van 14 appartementen en ondergrondse garages aan de Albert Panisstraat 12-18. Het geheel krijgt de naam 'Albert...