Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting koopt gebouw van gemeente

BEVEREN. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren doet een goede zaak door de aankoop van het oud herenhuis in de Stationsstraat 12. Tot 2001 deed het dienst als muziekschool als afdeling van de Academie voor Muziek, Woord en Dans. Eerder had ook de bibliotheek er voor een deel huisvesting. Het gebouw dat achteraan doorloopt tot in de Peperstraat, is eigendom van de gemeente.

 

Voorzitter Louis Engels is bijzonder gelukkig dat de gemeente Beveren deze aankoop in het centrum mogelijk heeft gemaakt. Het vroegere muziekschoolgebouw aan de Stationsstraat 12, zal worden gesloopt en hier komen 7 appartementen. In een 2de fase zullen naar de Peperstraat toe, nog eens 8 appartementen komen en in het binnengebied 3 woningen. De Huisvestingsmaatschappij krijgt dus een oppervlakte van 680 m² ter beschikking, doorlopend tot aan de Peperstraat. 180 m?  zal niet verkocht worden omdat de gemeente die zelf nodig heeft voor een ontsluiting van het gemeentehuis naar de Peperstraat.


 In november 2003 wilde de gemeente het gebouw openbaar verkopen. In de gemeenteraad vroeg CD&V om het punt af te voeren om zo nog eens in overweging te kunnen nemen het pand te gebruiken voor sociale woningbouw. Zowat alle fracties in de gemeenteraad gingen er mee akkoord. Begin 2004 richtte de Gewestelijke Maatschappij dan, een schrijven naar het college met de vraag het pand aan te kopen. Daarop vroeg de gemeente aan de GMH om een voorstel uit te werken omvattende de sloping van het gebouw en de uitwerking van het project.
In november 2004 richtte de GMH nog een schrijven tot het college met de vraag het principieel te verkopen. Op de gemeenteraad van 24 mei 2005 was het zo ver. De voltallige raad ging akkoord. Er moet nog wel een schattingsverslag worden opgemaakt om de verkoopprijs vast te stellen.
De nieuwe woongelegenheden die er komen, zullen uitsluitend worden toegewezen aan alleenstaande bejaarden en mensen die minder mobiel zijn en over geen wagen meer beschikken. Er zullen daarom ook geen parkeerplaatsen worden voorzien.


Nu al is er vraag van vzw Hof ter Welle om er eventueel een 10-tal kinderen op te vangen tijdens de verbouwing van de rechtervleugel op Hof ter Welle. Er werd al geruime tijd gezocht naar een oplossing tijdens die werken, maar er werd niets gevonden.


De GMH wil van de nieuwbouw in de Stationsstraat, werk maken. Al is het pand nog niet aangekocht, toch werden reeds schetsen gemaakt voor de bouw van de nieuwe woongelegenheden.
Het project in de Stationsstraat, mag in deze tijd uniek worden genoemd omdat het zich bevindt op een paar tientallen meter van de Grote Markt en de kerk, naast het gemeentehuis en tussen de kramen van de dinsdagse markt.(F)

 

 

Lees ook:

BEVEREN/KRUIBEKE. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting van Beveren heeft sedert de oprichting in 1922, reeds 3.122 woongelegenheden gebouwd. Momenteel beschikt de maatschappij over 1875...

BEVEREN/KRUIBEKE. De Beverse Gewestelijk Maatschappij voor Huisvesting heeft een overzicht gegeven van de activiteiten van het laatste jaar. Er kwamen heel wat nieuwe sociale woningen bij in Bazel,...

VERREBROEK. Het gemeentebestuur en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (GMH) hebben samen een dubbelproject opgezet waardoor ook de Beverse deelgemeente Verrebroek een sporthal zal krijgen...

BEVEREN. De 24 seniorenwoningen in de Leliestraat, gebouwd in 1971, krijgen een renovatie van de omgeving waarin ze werden gebouwd. Het is de bedoeling dat de senioren over een betere...

BEVEREN. Op zaterdag 20 mei 2006 zal de voorzitter van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren, Louis Engels, de eerste steen leggen van 'Residentie Albert Panis'.  Dit is...

BEVEREN. De gewestelijke Huistvestingsmaatschappij start binnenkort met de bouw van 14 appartementen en ondergrondse garages aan de Albert Panisstraat 12-18. Het geheel krijgt de naam 'Albert...