Leerlingen verfraaien Hoedhaar

Image
Beeld van het KTA-project aan Hoedhaar
LOKEREN. De sociale appartementsblokken in de Haarsnijderslaan (Hoedhaarwijk) hebben dringend herstellings- en opfrissingswerken nodig.  Drie Lokerse technische scholen steken de handen uit de mouwen om hier iets aan te doen. Leerlingen van KTA, VTI en BuSO Hagewinde werken het hele schooljaar elk aan een renovatieproject.

De 'Werkgroep Leefbaar Hoedhaar' lanceerde het idee. Naast de buurtwerkster, de wijkagent en de huisvestingsambtenaar van de stad, maken ook de VMSW en huisvestingsmaatschappij Tuinwijk deel uit van deze werkgroep. De VMSW - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - is eigenaar van de gebouwen; Tuinwijk treedt op als plaatselijk beheerder.

Annie Van Daele, schepen van integrale veiligheid, integratiebeleid en inburgering, ziet een grote meerwaarde in de samenwerking met de Lokerse scholen. “Zowel de scholen als de buurt komen op een positieve manier in het nieuws, en de bewoners zien de jongeren nu op een heel andere manier dan als rustverstoorders of problemenmakers. Technische scholen zijn regelmatig op zoek naar praktijkprojecten; die mogelijkheid wordt hen hier dus geboden en iedereen vaart er wel bij” aldus de schepen.

KTA

Een eerste project, dat van KTA, is reeds zo goed als afgewerkt. De leerlingen hebben een groot houten afdak gebouwd, waar vuilnisbakken zullen gestald worden in afwachting dat de intercommunale IDM ze komt ophalen. De dag van de ophaling staan de vuilnisbakken nu kris-kras door elkaar. Bij ingebruikname van het afdak gaat dat binnenkort heel wat ordelijker verlopen. Als afwerking moet enkel nog een groendak geplaatst worden, wat tegelijk mooi oogt en een milieuvriendelijke oplossing is.

Image
leerling-schrijnwerkers bij hun project
De laatstejaars-leerlingen van de afdeling schrijnwerkerij hebben het concept zelf uitgewerkt. Ze maakten zelf de nodige technische ontwerpen en computertekeningen, en trokken ook zelf naar de houthandel voor aanschaffing van de benodigde materialen.
Een vertegenwoordiger van KTA drukte bij deze gelegenheid de hoop uit, dat dit project mee zou verhelpen aan de vooroordelen over beroepsonderwijs. Hij wees erop dat ook in huidige tijden van crisis alle afgestudeerde leerlingen zeer vlot aan een job geraken. Anderzijds biedt het beroepsonderwijs hen ook de mogelijkheid om voort te studeren in hoger onderwijs, en daarnaast beschikken zij over de nodige attesten om desgewenst als zelfstandige te starten.

BuSO Hagewinde

Na nieuwjaar begint BuSO Hagewinde met het schilderen van de kelderhalletjes van de gebouwen Haarsnijderslaan 2-4 en 8-10, waar ook de liften uitkomen. Kleur en concept zijn door de leerlingen zelf vastgelegd.
Hagewinde gaat ook onderzoeken of het haalbaar en betaalbaar is om de traphallen van de twee blokken helemaal te schilderen.
Het project van Hagewinde zal uitgevoerd worden onder permanente begeleiding en toezicht van de leerkrachten.
Bedoeling van de BSO-schildersafdeling is de leerlingen op te leiden voor tewerkstelling als medewerker in een schildersbedrijf.

VTI

Begin mei stuurt het VTI leerlingen van de schildersafdeling 4e jaar (einde 2e graad) om de inkomhallen te schilderen van Haarsnijderslaan 2-4 en 8-10.
Een van de vereisten hierbij is, dat de nummering beter moet gaan opvallen. Op basis van een technische fiche zullen de kleurkeuze en de wijze van aanpak door de leerlingen zelf uitgewerkt worden. Men gaat watergedragen producten gebruiken, die een minimum aan solventen bevatten.
Dit project kan pas opgestart worden, nadat er nieuwe brievenbussen geplaatst zijn, een werk dat moet uitgevoerd worden door een externe firma.

VMSW betaalt

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, eigenaar van de gebouwen, betaalt alles en heeft ook het laatste woord in de goedkeuring van de concepten en voorstellen.

slotevenement

Eind juni 2010 worden alle projecten bezegeld met een slotevenement dat de bewoners en de jongeren moet samenbrengen in een feestelijke inhuldiging van de renovaties.

toekomst

In de scholenprojecten wordt niet gesproken over blok 6 van het appartementencomplex in de Haarsnijderslaan. De toestand van dit blok is hoogdringend aan renovatie toe, en schijnt dermate ernstig te zijn, dat ook afbraak niet mag uitgesloten worden. Momenteel laat men de bewoning van dit blok leeglopen, mede door herhuisvesting naar de andere appartementsblokken. Op basis van een grondige studie zal de Raad van Bestuur van de VMSW daarna beslissen of blok 6 gerenoveerd moet worden dan wel afgebroken.
Het is niet geheel uitgesloten, dat in een verre toekomst ook de blokken 2, 4, 8 en 10 het voorwerp zullen moeten uitmaken van een gelijkaardige studie. Maar volgens schepen Van Daele kan daarvan slechts sprake zijn binnen een periode van 8 à 10 jaar. Ondertussen moet volgens haar het best mogelijke gedaan worden om rond de Hoedhaarwijk een aangename en leefbare omgeving te behouden. In deze optiek zijn de huidige scholenprojecten dus zeker nuttig en absoluut op hun plaats.

Het kan niet ontkend worden dat er zich in het verleden een zekere verloedering voordeed in de Hoedhaarwijk. De buurtwerksters benadrukte dat daar enkele jaren geleden een einde aan kwam, toen de VMSW eigenaar werd van het complex. Sedertdien zagen we een drastische vooruitgang ten goede, mede door de inzet van alle leden van de 'Werkgroep Leefbaar Hoedhaar', de plaatsing van een verdienstelijke conciërge en het goede beheer door de sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk. (jdw)

 

 

Lees ook:

LOKEREN. Lokeren rekent stilaan af met z'n verleden met verschillende haarsnijderijen aan de rand van de stad. Het kost heel wat tijd om alle gronden te verwerven maar er is of er komt heel wat...

LOKEREN. Waar nu nog de vervallen gebouwen van de voormalige haarsnijderij Hoedhaar staan, komt een nieuw woongebied. De stad wil de site ontwikkelen samen met een privepartner, een zogename publiek...

Schepen Liebaut voor de oude fabrieksgebouwen Hoedhaar: "Nog deze zomer of tegen het einde van het jaar wordt de fabriek gesloopt."LOKEREN. Het stadsvernieuwingsproject 'Hoedhaar' krijgt...

LOKEREN. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) gaat de drie appartementsgebouwen in de Hoedhaarwijk, waarvan zij eigenaar is, renoveren. Ook de open ruimte tussen de gebouwen krijgt een...

de oude HoedhaarfabriekLOKEREN. Tijdens de jongste gemeenteraadszitting werd een definitief Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) vastgesteld voor de gebieden Sterrestraat - H.Hartlaan en de site op...

LOKEREN. De vernieuwing van de Hoedhaarsite in Lokeren komt weer een stap dichterbij. De stad kreeg van de Vlaamse Overheid, in het kader van de wedstrijd ‘Thuis in de stad’, een...