Fietspaden, sluipverkeer en parkeren belangrijk in nieuw mobiliteitsplan

ZWIJNDRECHT/BURCHT. Het mobiliteitsplan dat nu in opmaak is zal voor de gemeente een bijzonder nuttig instrument zijn om de komende jaren het dorp leefbaar te houden op vlak van verkeer. In de plannen, die een gemeentecommissie werden voorgesteld, maar nog niet allemaal definitief zijn, komen wel interessante gegevens voor. Wat in het mobiliteitsplan zeker vastligt is de aanpak van het kruispunt Krijgsbaan-Lindenstraat – Schaarbeekstraat waar, komende van richting Kruibeke, het links afslaan richting containerpark onmogelijk zal worden. Nu mag men daar ook niet afslaan maar er wordt maar weinig rekening mee gehouden.

Waar ook werk van wordt gemaakt, samen met de NMBS, is de stationsomgeving en de Laarstraat. De schoolomgeving zal aantrekkelijker worden gemaakt, een kus & rijdzone, een fietsenstalling en een heraanleg van de straat. Wanneer dit op een juiste manier gebeurt verwacht Vectris dat het sluipverkeer uit de Laarstraat zal geband worden. Trouwens, over het sluipverkeer heeft het nieuwe mobiliteitsplan een belangrijke inhoud.

Er zal op korte termijn worden afgewacht of door de geplande ingrepen het sluipverkeer wordt weggehouden uit Zwijndrecht-dorp. Zoniet, dan zullen nog andere ingrepen volgen waarbij al voor wat betreft zwaar vervoer een beperking van de tonnenmaat. De inrichting van de verkeerscirculatie in de wijken wordt in dat kader ook onder de loupe genomen en zone 30, woonstraten, enkele richting kunnen helpen het sluipverkeer een halt toe te roepen. De signalisatie zal in het mobiliteitsplan goede aandacht krijgen en volgens de studiemakers zou alles ook op de gps moeten worden aangepast zodat het zwaar vervoer zoal uit de dorpskernen wordt gehouden. Gps geeft ook de kortste weg en zo komen de trucks wel eens in het centrum en dat vooral via de Pastoor Coplaan.

Op vlak van fietspaden is er het plan van BAM voor de aanleg van het pad Beatrijslaan - Koningin Astridlaan en zo langs de Schelde naar de Krijgsbaan. De fietsverbindingen zijn voor een deel gekoppeld aan de BAM-werken met belangrijke ingrepen. Het begint al voor Zwijndrecht op de Charles De Costerlaan (de verbinding Waaslandtunnel - E34 Expresweg). Daar zal later het autoverkeer geweerd worden om plaats te maken voor een fietsroute die dan naar Zwijndrecht zal leiden via de Dwarslaan ( de weg die begint aan Health City langs Tophat, de tennisclub)
In de BAM-werken zit ook een noord-zuidverbinding die vanop Linkeroever via de Middenvijver de Burchtse Weel waar aan het gebeid Baarbeek-Hofkouter-Sidal zal uitkomen. De weg langs de Burchtse Weel is sedert kort al geasfalteerd.

Verder wordt Zwijndrecht ook betrokken bij de spoorfietsroute die naar Beveren en zo naar Sint-Niklaas zal lopen. De plannen voor Zwijndrecht zijn hiervoor in studie met een fietspad in de Fortlaan door de stationsomgeving en zo naar Linkeroever. Tussen de grote fietsroutes zorgt de gemeente voor de lokale fietspaden die als verbinding tussen de grote dienst doen.
Er gaat ook aandacht naar fietsen in het havengebied. Er is nu al een mogelijkheid om over de E34 te fietsen via een brug en zo kan worden gefietst tot op het grondgebied van Beveren (Melsele) en meteen een veilige verbinding naar Kallo nemen.

Het begrip 'trage wegen' hoort ook in een mobiliteitsplan thuis. Ze brengen voetgangers en fietsers samen om lokale wegen en verbinden vaak met pleintjes en sportvelden, jeugdlokalen, cultuurvoorzieningen e.d. Trage wegen leiden ook naar bestemmingen die voor kinderen belangrijk zijn. Momenteel zijn er in Zwijndrecht al heel wat van die mooie verbindingen. Trage wegen zouden moeten de mogelijkheid geven om als voetganger of fietser er rapper te zijn dan met een wagen die moet om rijden.
Nieuwe projecten zoals dit op de vroegere gronden van Sidal, deze langs de Schelde in Burcht e.d. zullen moeten zorgen dat ze goed toegankelijk zijn voor fietsers. Bij de aanleg moet de gemeente dat zeker nagaan.
De gemeente heeft ook een milieubeleidsplan en daarin kunnen ook een paar maatregelen staan die met infrastructuur rond mobiliteit te maken hebben. Bij het mobiliteitsplan horen ook de zogeheten 'flankerende maatregelen' al hebben die niets te maken met de infrastructuur waar ze horen bij sensibiliseren, informatie, campagnes, verkeerseducatie e.d.

parkeren

Uit de studie van Vectris bleek dat het parkeren in de 'blauwe zone' goed functioneert. Er werd een parkeeronderzoek uitgevoerd en daaruit bleek dat de grote parkeerproblemen zich niet overdag voordoen en dat is in vergelijking met andere gemeenten wel opvallend. In Zwijndrecht valt het op een gewone werkdag wel mee. De problemen komen er 's avonds en 's nachts en dat komt omdat bewoners in een aantal straten zoals bv. de Van Goeystraat niet over een garage beschikken zodat de voertuigen op straat blijven staan. De straat staat dan ook 100 procent vol. Ook in Burcht in o.a. de Prins Leopoldstraat, Koning Albertstraat is dat zo.

De blauwe zone zal volgens het nieuwe mobiliteitsplan wel behouden blijven maar er werd wel nagedacht over de invoering van een bewonerskaart. Er wordt voorgesteld dat te realiseren behalve in twee straten: de Statiestraat en in Burcht –centrum. Hier bewonerskaarten invoeren zou het systeem kapot maken want dan zouden de bewoners en middenstanders er zelf ook een plaats innemen die normaal voor klanten voorzien is. In al de andere blauwe zones kan er wel een bewonerskaart worden ingevoerd, ook langs de N70. Maar het zal wel worden gehouden bij 1 kaart per gezin. De ervaring leerde het al elders, waar twee of drie bewonerskaarten per gezin werden uitgereikt, de straat meer dan vol stond.

Het blijkt belangrijk dat de gemeente een paar parkings ter beschikking heeft maar uit onderzoek bleek dat die niet altijd even goed worden gebruikt. Als voorbeeld kan de parking Kerkenkouter worden vermeld (aan het voetbalterrein). Deze ligt duidelijk ook nog in het centrum. Zeker bij evenementen kan die zeer nuttig gebruikt worden. Zelden werd echter vastgesteld dat deze parking volzet is. Misschien is parking Kerkenkouder wel minder goed gekend. Daarom  dat bij de opmaak van het mobiliteitsplan aangedrongen wordt om de bestaande parkings beter bekend te maken. Een parkeerrouteplan kan worden opgemaakt zodat ook bezoekers die Zwijndrecht niet zo goed kennen, weten waar ze best hun auto kwijt kunnen.

Elke gemeente moet zelf bepalen hoeveel parkings het wil. Dar zijn geen normen voor. Voor wijken en nieuw op te richten woonzones wordt wel de norm van 1,3 parkeerplaatsen per woning opgegeven, met inbegrepen bewoners en bezoekers.
Voor “Dorp aan de Stroom “ in Burcht werd aan Vectris wel gevraagd om er een parkeerstudie te maken. Het zal daarbij gaan om de vergelijking van het Masterplan en het voorstel van de projectontwikkelaar. Bij het masterplan zou het parkeerplan de eigen behoefte kunnen voldoen. Bij de projectontwikkelaar zou er wel een probleem zijn omdat er parkeerplaatsen te weinig zouden zijn.
Vectris stelt in het mobiliteitsplan twee dingen voor: de projectontwikkelaar aanzetten voldoende parkeerplaatsen te voorzien ofwel het woonvolume aanpassen in het draagvlak van het aantal woningen. Minder woningen in functie van het parkeren. Alleen, hoe ver is die verkaveling  daar aan “Dorp aan de Stroom” nog van realisatie verwijderd? De gronden daar aan de Schelde liggen natuurlijk wel te wachten. Het is anderzijds toch goed dat er aandacht komt voor het parkeren in Burcht-centrum. Misschien kleine bruikbare plaatsen waar auto's kunnen staan.(Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

De kogel is door de kerk: er komt (voorlopig) geen lange wapperbrug.REGIO. De Vlaamse regering heeft een principiële beslissing genomen over het Masterplan 2020. Ze heeft gekozen voor een...

Hoe het met de mobiliteit rond Antwerpen ook verder gaat, het Waasland wil het mobiliteitsplan dat voor de regio voorligt, blijven volgen. Het verkeer op de E17 en hier op de E34 blijft druk.REGIO....

Zo zal het kruispunt aan Vijfstraten er uit zien na aanpassing. De café op de hoek P.Steenssensstraat – N70, zal dan moeten worden afgebroken.BEVEREN. Wie zou in de zeventiger jaren gedacht...

REGIO. Wase Economische en Ecologische Belangen (W-eb), de nieuwe beweging van voormalig LDD-politicus Paul Schietekat, wil een referendum in het Waasland, waarop de Waaslanders hun mening kunnen...

BEVEREN. Een commissie zal uitzoeken wat de gevolgen zijn van het Antwerps referendum op het Waas mobiliteitsplan. Dat mobiliteitsplan omvat onder meer het aanleggen van parallelwegen naast...

WAASLAND. Op aangeven van de Wase burgemeesters besliste het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) in 2006 om een studie te laten uitvoeren naar de mobiliteit over de...