Studie rond mobiliteit sportzone

Image
Zo zal het kruispunt aan Vijfstraten er uit zien na aanpassing. De café op de hoek P.Steenssensstraat – N70, zal dan moeten worden afgebroken.
BEVEREN. Wie zou in de zeventiger jaren gedacht hebben dat de sportzone aan de Klapperstraat nog aanleiding zou zijn om er een diepgaande studie rond te laten uitvoeren om de mobiliteit en de parkeergelegenheid daar rond in goede banen te houden. Maar ja, Beveren groeit als sportgemeente wel op een indrukwekkende manier. Zo zijn er nu weer plannen om er een nieuw zwembad te bouwen. De sportzone groeit nu verder in de richting van de Pastoor Steeenssensstraat. Via een studie, die onlangs reeds werd toegelicht, wil de gemeente klaar zijn om bij de uitbreiding de mobiliteit ook aan te passen. Er is immers geen mens in de buurt die staat te springen om voor de deur een stoet van auto’s te zien langs komen.

De bewoners maken zich ongerust want er wordt gesteld dat er bij de opening van het winkelcomplex aan de voetbaltribune, wel eens duizend wagens per dag zouden kunnen bewegen. Vooral in der Pastoor Steenssensstraat heerste al heel wat ongerustheid. Maar in het businesscomplex van KSK Beveren werd al een hoorzitting gehouden waar één en ander duidelijk werd gesteld in een mobiliteitseffectenrapport. Het gemeentebestuur en het studiebureau Vectris stelden er de resultaten voor van het mobiliteitsonderzoek in de sportzone.

Uit de studie blijkt dat de huidige parkings, met 528 parkeerplaatsen in de sportzone, voldoende zijn. Op het drukste moment woensdagmiddag wanneer er heel wat wordt getraind op de terreinen, zou er nog altijd een overschot zijn van een 100-tal plaatsen. Dat hadden de mannen van Vectris berekend. Maar als het nieuw zwembad er is dan wordt verwacht dat daar jaarlijks een 350.000 mensen zullen komen sporten.
Maar de studie wijst geen parkeerproblemen aan en de gemeente wil het extra verkeer zoveel mogelijk verdelen over de verschillende straten. Nu zijn de grote toegangen naar de sportzone vooral in de Klapperstraat. Het nieuwe zwembad komt aan de kant van de Pastoor Steenssensstraat en daar zal dan ook een extra ontsluiting komen. Een aangepaste bewegwijzering zou ondersteunend moeten zijn.

Het kruispunt aan Vijfstraten moet zeker aangepakt worden. Vanuit de Pastoor Steenssensstraat is het daar vaak een moeilijke doortocht. Het verkeer van de Haasdonksebaan houdt een afslag richting Beveren centrum tegen met het gevolg dat er een file ontstaat in de Pastoor Steenssensstraat die vaak snel aangroei want ondertussen staat het licht alweer op rood. Er wordt dan ook voorgesteld om daar ter hoogte van de N70 een afslagstrook rechts te maken. Daarom zou de gemeente de hoekcafé ‘Den Breughel’ willen aankomen zodat er ruimte komt om het verkeer richting Sint-Niklaas vlot te laten afslaan.

Er moet vanuit de Pastoor Steenssensstraat ook rekening mee gehouden worden dat er sluikverkeer vanuit Vrasene ook een weg vindt. De gemeente zou wat graag een ringweg realiseren om het verkeer van Vrasene naar de N70 te brengen. Werk aan de winkel dus.
Deze belangrijkste straat van de Nieuwe Parochie kreeg er een paar zaken bij die ook volk op de baan brengen. Denken we aan de Gama, O’Cool, Aldi en vergeten we ook de Meirdam als fitnesscentrum niet.

Het kruispunt van Vijfstraten zal zeker worden heraangelegd. Verder zal de Klapperstraat volledig heraangelegd worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met fiets- en voetpaden. De parking aan het huidige zwembad in Beveren kan bij de verhuis van
 het zwembad een nieuwe functie als buurtparking krijgen. De Meerminnendam zal niet worden doorgetrokken naar de sportzone maar zal wel, zoals nu al het geval is, een belangrijke as zijn voor zwakke weggebruikers. Ook zal er een keerpunt komen voor bussen met schoolkinderen die naar het zwembad gaan. Schepen van sport Dirk Van Esbroeck hoopt dat in mei het contract zal kunnen getekend worden met de private investeerder zodat het zwembad tegen juni 2012 klaar zal zijn. (Rolf Duchamps)

Image
De inplanting van het zwembad. Het stadion is dat van de atletiek.

Image
Een luchtfoto van het gebied rond de sportzone.

 

 

Lees ook:

De plaats waar in de sportzone Melsele nieuwe kleedkamers en een cafetaria komen.MELSELE. Reeds in december 2005 besliste de gemeenteraad in principe om nieuwe kleedkamers met een cafetaria in de...

De kogel is door de kerk: er komt (voorlopig) geen lange wapperbrug.REGIO. De Vlaamse regering heeft een principiële beslissing genomen over het Masterplan 2020. Ze heeft gekozen voor een...

Hoe het met de mobiliteit rond Antwerpen ook verder gaat, het Waasland wil het mobiliteitsplan dat voor de regio voorligt, blijven volgen. Het verkeer op de E17 en hier op de E34 blijft druk.REGIO....

REGIO. Wase Economische en Ecologische Belangen (W-eb), de nieuwe beweging van voormalig LDD-politicus Paul Schietekat, wil een referendum in het Waasland, waarop de Waaslanders hun mening kunnen...

BEVEREN. Een commissie zal uitzoeken wat de gevolgen zijn van het Antwerps referendum op het Waas mobiliteitsplan. Dat mobiliteitsplan omvat onder meer het aanleggen van parallelwegen naast...

WAASLAND. Op aangeven van de Wase burgemeesters besliste het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) in 2006 om een studie te laten uitvoeren naar de mobiliteit over de...