Masterplan 2020 biedt ook oplossingen voor Wase mobiliteit

Image
De kogel is door de kerk: er komt (voorlopig) geen lange wapperbrug.
REGIO. De Vlaamse regering heeft een principiële beslissing genomen over het Masterplan 2020. Ze heeft gekozen voor een tunnel onder de Schelde en bijkomend het Masterplan 2020 dat nog wordt versterkt met maatregelen die de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de stad Antwerpen verbeteren. En zo kunnen die van ’t stad de Lange Wapper, die geen brug is maar een viaduct, gaan begraven. Burgemeester Janssens is tevreden. Het plan herbevestigt de visie op de ontwikkeling van de mobiliteit in Antwerpen en de ruimere regio, zoals beslist in het oorspronkelijke Masterplan en aangevuld met de nieuwe visies die de voorbije jaren zijn ontstaan: onder meer met betrekking tot een betere benuttiging van de Liefkenshoektunnel, de mobiliteitsafwikkeling in het Waasland en oplossingen voor een betere doorstroming in Antwerpen en in de rand van Antwerpen.

Ook Vlaams Volksvertegenwoordiger en burgemeester van Beveren Marc Van de Vijver is tevreden. Hij reageerde positief op deze beslissing: "Ik stel met tevredenheid vast dat, zoals Vlaams Minister President Kris Peeters had aangekondigd, een oplossing is uitgewerkt voor de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen."
Belangrijk daarbij is dat het Masterplan 2020 ook oplossingen voor de mobiliteit in het Waasland voorziet.
Van de Vijver: "Vooreerst is er de realisatie van de derde Scheldeoeververbinding die moet zorgen voor de ontlasting van de Kennedytunnel. Ook wordt het Waas Mobiliteitsplan integraal mee opgenomen in het Masterplan. Het Waas Mobiliteitsplan, een historisch akkoord tussen de Wase burgemeesters, zit in een eindfase en kan dus vrij snel uitgevoerd worden. Daarnaast maakt ook de beloofde doortrekking van de tramlijn tot in Beveren deel uit van het Masterplan 2020."

Dus Antwerpen en het Waasland zijn content. In de stad wordt de uitslag van het referendum gevolgd en men kreeg de ondertunneling van de Schelde. Het Waasland zal nu voor een betere doorstroming vanuit het westen zorgen via een nieuwe weg en een betere benutting van de Liefkenshoektunnel. En zowel Beveren als Antwerpen zijn blij dat er in het Masterplan 2020 ook wordt gesproken over nieuwe tramlijnen. Zo komt de realisatie van de tram naar Beveren ook weer dichterbij. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

REGIO. Midden juni start de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) met een uitgebreide informatiecampagne over de Oosterweelverbinding. Voor Zwijndrecht en Linkeroever moet dat misschien toch...

ZWIJNDRECHT/LINKEROEVER/ANTWERPEN. De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) schaart zich achter de beslissing van de Vlaamse Regering om een onafhankelijke evaluatie op te starten over de...

WAASLAND. Op aangeven van de Wase burgemeesters besliste het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) in 2006 om een studie te laten uitvoeren naar de mobiliteit over de...

WAASLAND. De Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland Voka heeft fel gereageerd op de aanval die Professor ruimtelijke planning van de Universiteit van Gent, Georges Allaert, heeft ingezet...

ZWIJNDRECHT. Het Masterplan Antwerpen, dat een heleboel voorstellen bevat om de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen op een duurzame manier op te lossen, werd de afgelopen maanden getoetst op haar...

LINKEROEVER/ZWIJNDRECHT. Het bouwen van de Oosterweelverbinding waar in Zwijndrecht zoveel rond te doen is op het vlak van de leefbaarheid van het dorp, nadert een definitieve plooi. De start van de...