BAM steunt finale evaluatie 'Alternatieven Oosterweelverbinding'

ZWIJNDRECHT/LINKEROEVER/ANTWERPEN. De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) schaart zich achter de beslissing van de Vlaamse Regering om een onafhankelijke evaluatie op te starten over de alternatieven van de Oosterweelverbinding. Dat was echt groot nationaal nieuws voor zowat alle tv-zenders. Er was de jongste tijd heel wat te doen over alternatieve oplossingen die beter zouden zijn voor het milieu en donderdagavond nog gaf de gemeente Zwijndrecht een standpunt vrij dat ook naar alternatieven keek. Maar bij BAM is men de al geruime tijd durende discussie over de alternatieven nu toch beu. De nieuwe evaluatie zal uitmaken of ze het juist voor hebben met het project rond de Oosterweelverbinding.

 

BAM garandeert de Antwerpse bevolking dat dit geen vertraging betekent en dat de mobiliteitsproblemen worden aangepakt. Intussen zal BAM de bevolking verder inlichten over haar tracé en over de vragen die er vandaag bestaan, bijvoorbeeld op het vlak van luchtkwaliteit.


Woordvoerder Nick Orbaen: "Antwerpen heeft dringend nood aan een mobiliteitsoplossing en is niet gebaat bij een jarenlange discussie over welk tracé of alternatief nu het beste is. De finale evaluatie moet de discussie stoppen. Wij vragen wel dat actiegroepen zich bij de conclusies van de evaluatie neerleggen en niet zoals bij de vorige 4 onderzoeken telkens nieuwe elementen aanbrengen en de randvoorwaarden in vraag te stellen."

 

Wie de zaak wat volgde weet dat er de voorbije jaren 4 onafhankelijke onderzoeken naar alternatieven zijn uitgevoerd. Op basis van deze onderzoeken is de keuze gemaakt voor het tracé van de Oosterweelverbinding met een tunnel onder de Schelde en een brug 'de Lange Wapper' ten noorden van ‘t Eilandje over het Straatsburgdok. BAM is ervan overtuigd dat het nieuwe onderzoek de conclusies van de vorige onderzoeken zal bevestigen.


Het waren destijds ook 4 onafhankelijke onderzoeken waarna dan werd geopteerd voor het beste tracé. We zetten ze nog eens bij elkaar:
1. Haalbaarheidsstudie (mei 2000)
Onderwerp: onderzoek van 7 tracé’s waaronder ook geboorde tunnels door 3 studiebureau’s Atenco, Belgroma en Maunsell  en dat in opdracht van Vlaams gewest AWV-Antwerpen.
Conclusie: Geboorde tunnels zijn technisch moeilijk en duur. Variant 7 werd geselecteerd als beste, namelijk het sluiten van de Ring in het noorden door een gezonken tunnel en een brug over de Royerssluis en Kattendijkdok
Gevolg: verder onderzoek naar variante 7

 

2. Horvatstudie (april 2005)
Onderwerp: een “second opinion” over een ondergronds alternatief door
het Nederlands studiebureau Horvat (in opdracht van Stad Antwerpen)
Conclusie: Zelfde bevindingen als TVSAM en Vlaams gewest. Ondergronds alternatief heeft 3 problemen. 1: Technische risico’s en hoge kosten; 2: Onveilig door de steile toegangshellingen en beperkte evacuatiemogelijkheden; 3: Problemen voor gevaarlijk transport
Gevolg: BAM-concept werd niet gewijzigd

 

3. Plan-MER (mei 2005)
Onderwerp: onderzoek naar “detailvarianten” op Middentracé (idem variant 7 uit Haalbaarheidsstudie) door onafhankelijke MER-specialisten en bevestigd door Cel-MER
Conclusie: Het Midden-tracé van BAM scoort beduidend beter dan tunnelalternatieven. Een volledig ondergronds tracé is technisch niet haalbaar en er is een groot risico voor explosiegevaar in lange geboorde ADR tunnel
Gevolg: Middentracé Oosterweel verder uitwerken en optimaliseren. Tracé wordt op Rechteroever meer naar het noorden geschoven: van Kattendijkdok naar Straatsburgdok.

 

4. Project-MER (februari 2007)
Onderwerp: detailonderzoek Milieu-effecten van Middentracé (Oosterweel) en tracé StRaten-Generaal door onafhankelijke MER-specialisten en bevestigd door Cel-MER
Conclusie: Tracé StRaten-Generaal is niet haalbaar. Er zijn verschillende redenen: de bereikbaarheid van haven en stad scoren slechter; geen oplossing voor het sluipverkeer; groter ruimtebeslag; meer overstromingsgevaar
Gevolg: Geoptimaliseerd Middentracé van Oosterweel niet gewijzigd.


De vraag is nu wat een nieuwe evaluatie gevraagd door de Vlaamse Regering zal naar voor brengen.(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

REGIO. Midden juni start de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) met een uitgebreide informatiecampagne over de Oosterweelverbinding. Voor Zwijndrecht en Linkeroever moet dat misschien toch...

LINKEROEVER/ZWIJNDRECHT/ANTWERPEN. Dinsdagnamiddag 8 juli heeft de algemene vergadering van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) officieel de heren Karel Vinck, Toon Colpaert en Wouter De...

ZWIJNDRECHT/LINKEROEVER. Er mag geen vertraging kompen op de voorbereidingen van de aanleg van de Oosterweelverbinding. Dat vindt BAM en deelt meteen mee dat men nog altijd op koers zit. BAM heeft...

WAASLAND. De Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland Voka heeft fel gereageerd op de aanval die Professor ruimtelijke planning van de Universiteit van Gent, Georges Allaert, heeft ingezet...

ZWIJNDRECHT. Het Masterplan Antwerpen, dat een heleboel voorstellen bevat om de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen op een duurzame manier op te lossen, werd de afgelopen maanden getoetst op haar...

LINKEROEVER/ZWIJNDRECHT. Het bouwen van de Oosterweelverbinding waar in Zwijndrecht zoveel rond te doen is op het vlak van de leefbaarheid van het dorp, nadert een definitieve plooi. De start van de...