Kamer van Koophandel reageert op bestrijder Oosterweelverbinding

WAASLAND. De Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland Voka heeft fel gereageerd op de aanval die Professor ruimtelijke planning van de Universiteit van Gent, Georges Allaert, heeft ingezet tegen de aanleg van de Oosterweelverbinding. Hij zei dat deze de verkeersproblematiek niet zou oplossen maar dat de files zich wel zouden verschuiven. Hij opeert zelfs voor twee ringwegen, één voor het verkeer naar en van de stad en één voor het havenverkeer.

Voka: "Professoren worden gerespecteerd omwille van hun kennis en studiewerk. Dat professor Allaert zich gisteren profileerde als de bestrijder van de Oosterweelverbinding stemt echter tot nadenken."

 

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is van nabij betrokken geweest bij de voorbereidingen en de besluitvorming rond de Oosterweelverbinding. Deze zijn gebaseerd op een breed maatschappelijk draagvlak.
"Wij waarderen dat de vorige Vlaamse regering eindelijk beslissingen heeft genomen over de mobiliteit van Antwerpen, maar ook van Vlaanderen. Antwerpen als economisch hart van dit land en van de lage landen, heeft namelijk ook zijn totaalimpact op Vlaanderen. Wanneer men nu discussies die al drie jaar geleden zijn gevoerd, mét respect voor de publieke opinie, opnieuw ten berde wil brengen, dan mist men duidelijk realiteitszin. Professor Allaert had toen zijn opmerkingen moeten formuleren.", vindt Voka

 

Er zijn ruim voldoende alternatieve tracés onderzocht in het milieueffectenrapport.  Met het ambitieus Masterplan wordt er een bijkomende verbinding voorzien die als het ware een bypass is voor het huidig dichtslibben. Het is nu veel te laat om nog alternatieven te gaan bestuderen. Dit zou aanleiding geven tot vertragingen die tot een volledig verkeersinfarct zouden leiden.

 

De Kamer van Koophandel doet een oproep naar de Vlaamse regering toe om onverkort werk te blijven maken van de volledige uitvoering van het Masterplan. Deze boodschap werd reeds meermaals meegegeven, in het bijzonder in de lente van 2007 op een gezamenlijke persconferentie door het provinciebestuur, Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland én het stadsbestuur, inclusief het Havenbedrijf.

 

Voor Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is de oplossing van het mobiliteitsvraagstuk in de regio, wat ze noemen een 'én-én verhaal'. Ze blijft pleiten voor de  realisatie van de Oosterweelverbinding én een bijkomende Noord-Zuidverbinding tussen de E17 en de N49/E34 in het Waasland meer pbepaald in Beveren - Haasdonk.Vorige week werd hier trouwens voor gepleit door een forum van Wase bedrijfsleiders.

 

Tenslotte maakte Voka ook nog een schilderijtje van prof.Allaert: "Dat een professor zijn naam verbindt aan een actiecomité Ademloos doet enige wenkbrauwen fronsen. Hij verbindt hiermee zijn naam aan een comité dat de dalende luchtkwaliteit in Antwerpen aanklaagt door het toenemende verkeer én toch blijft pleiten voor twee ringwegen i.p.v. een Oosterweelverbinding. Het verschil in luchtkwaliteit tussen beide tracés is voor ons niet duidelijk. Er is duidelijk smog aanwezig in het hoofd van de professor." (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

ZWIJNDRECHT. Het 'Actiecomite voor een mobiel en leefbaar Zwijndrecht' brengt op dinsdag 21 september een bezoek aan Vlaams minister Kris Peeters, onder meer bevoegd voor de domeinen...

Het Platform "Het Juiste Trace dat zich inzet om Zwijndrecht en Linkeroever te beschermen tegen de ingrepen in verband met de "Oosterweelverbinding", heeft de minister-president...

ZWIJNDRECHT. Het Masterplan Antwerpen, dat een heleboel voorstellen bevat om de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen op een duurzame manier op te lossen, werd de afgelopen maanden getoetst op haar...

ZWIJNDRECHT. De afgevaardigden van het "Actiecomite voor een leefbaar en mobiel Zwijndrecht" en het Platform 'Het juiste tracé Linkeroever' kregen bij een bezoek aan...

LINKEROEVER/ZWIJNDRECHT. Het bouwen van de Oosterweelverbinding waar in Zwijndrecht zoveel rond te doen is op het vlak van de leefbaarheid van het dorp, nadert een definitieve plooi. De start van de...

ZWIJNDRECHT. Dinsdag 20 januari trekt een delegatie van het Zwijndrechtse Actiecomite tegen de Oosterweelverbinding, naar Brussel. Ze worden er om 12.30u verwacht op het kabinet van Minister Bossuyt...