Spa Waas staat achter alternatief voor Lange Wapper van FORUM 2020

WAASLAND. Het regio bestuur van Sp.a Waasland besprak de verkeersproblemen in de regio.
Naast het zogenaamde burgemeestersplan om de files op te lossen, toegelicht door burgemeester Freddy Willockx, kreeg het ook een uitgebreide toelichting over het plan van het FORUM 2020 dat een alternatief  biedt voor de Lange Wapperbrug.

Regio voorzitster Magda De Meyer uit Temse: "Uit de discussie bleek heel duidelijk hoe belangrijk het burgemeestersplan is om de problemen met het verkeer in de gemeenten van het Waasland op te lossen. Voor ons is dat plan dan ook een absolute prioriteit."
Het burgemeestersplan draagt bij tot de levenskwaliteit in het Waasland en stelt de aanpak van de lokale mobiliteit op het voorplan. Wat ook de keuze moge zijn op de Rechteroever, voor de Spa kan aan dit plan niet geraakt worden en ze vraagt dan ook uitdrukkelijk een duidelijk engagement van de Vlaamse Regering om het burgemeestersplan uit te voeren’.

Uit de bespreking van de verschillende projecten voor de oplossing van de verkeersproblematiek op Rechteroever bleek voor de Spa duidelijk dat het zogenaamde Meccanoalternatief van de groep Forum 2020 het meest aansluit bij de aanpak en voorstellen van het burgemeestersplan.

Een realisatie van dit plan zorgt voor een optimalisering  van het beheersen van de verkeersstromen op de E17.
Tenslotte sprak het Regiobestuur zijn ongerustheid uit over de effecten van de aanpak van het verkeer op de N16 in het kader van de drukte rond Antwerpen. "De nodige maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat de N16 met zijn ontdubbelde brug in Temse een ontsnappingsroute wordt voor verkeersmaatregelen onder meer in de Kennedytunnel.  Het aanzuigeffect van de ontdubbelde brug moet worden gecounterd.", aldus Magda De Meyer. (R.D.)
 

 

Lees ook:

REGIO. Midden juni start de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) met een uitgebreide informatiecampagne over de Oosterweelverbinding. Voor Zwijndrecht en Linkeroever moet dat misschien toch...

ZWIJNDRECHT/LINKEROEVER/ANTWERPEN. De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) schaart zich achter de beslissing van de Vlaamse Regering om een onafhankelijke evaluatie op te starten over de...

de omstreden Lange WapperbrugLINKEROEVER. De dag nadat Minister Van Brempt bij de inhuldiging van de Middenvijver haar ongenoegen uitsprak over het fijn stof dat door het verkeer op de Lang...

WAASLAND. De Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland Voka heeft fel gereageerd op de aanval die Professor ruimtelijke planning van de Universiteit van Gent, Georges Allaert, heeft ingezet...

ZWIJNDRECHT. Het Masterplan Antwerpen, dat een heleboel voorstellen bevat om de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen op een duurzame manier op te lossen, werd de afgelopen maanden getoetst op haar...

LINKEROEVER/ZWIJNDRECHT. Het bouwen van de Oosterweelverbinding waar in Zwijndrecht zoveel rond te doen is op het vlak van de leefbaarheid van het dorp, nadert een definitieve plooi. De start van de...