Groen! start juridische procedure tegen Lange Wapperbrug

Image
de omstreden Lange Wapperbrug
LINKEROEVER. De dag nadat Minister Van Brempt bij de inhuldiging van de Middenvijver haar ongenoegen uitsprak over het fijn stof dat door het verkeer op de Lang Wapperbrug zal ontstaan, heeft Groen! gezegd een juridische procedure op te starten om de betrokken overheden te dwingen stil te staan bij de mogelijke gevolgen voor de omwonenden.

 

De laatste weken zijn er grote vragen gerezen bij de plannen voor de Oosterweelverbinding. De Lange Wapperbrug zal zorgen voor een verhoogde toename van fijn stof, milieuverontreiniging (CO2) en lawaai voor de omwonenden.  Verschillende comités, artsen, bewoners van alle delen van de stad en van het land hebben hun bezorgdheid laten blijken. Maar voorlopig heeft de stad geen blijk gegeven van luisterbereidheid naar de vele kritiekuitingen.

 

Schepen Van Campenhout en nog anderen bevestigden al dat, als ze enkele jaren terug hadden geweten wat ze nu weten, ze deze beslissing niet zouden genomen hebben. Maar de vraag is of ze toch niet meer terug kunnen want de bouwvergunning is nog niet aangevraagd.

 

Dat Groen! aandringt op een steviger beleid tegen fijn stof is niet van gisteren. Al meer dan 2 jaar dringt Vlaams parlementslid Rudi Daems aan op een grondig onderzoek naar de alternatieven voor de Lange Wapperbrug. Maar niemand luistert. Groen! bleef echter niet braafjes achter de nadar staan en in maart van dit jaar zegde de partij haar vertrouwen op in de NV BAM.

 

Rudi Daems, Vlaams parlementslid: "Verschillende bewoners en verenigingen zowel uit bedreigde zones als daarbuiten vragen Groen! om hen te helpen stappen te ondernemen. Groen! wil alle bewoners steunen die het algemeen belang, met name, de leefbaarheid van de stad en de gezondheid van haar bewoners, voor de rechter willen verdedigen, als de stad in gebreke blijft en toch beslist een bouwvergunning te verlenen. Wij zullen dan samen met hen en het advocatenbureau Larmuseau uit Gent een proces opstarten en denken eraan om hierbij gebruik te maken van het instrument van de milieustakingsvordering."

 

Dat is forse taal maar zo klonk ook Kathleen Van Brempt wel zondagmorgen maar voor Groen! was dat zowat praat tegen de vaak wat gemeenteraadslid Freya Piryns deed zeggen over Van Brempt: "De bedoeling van de minister van mobiliteit is om eerst een brug te bouwen, er vrachtverkeer over te laten rijden en dan te kijken wat de gevolgen zijn en die dan aanpakken. Een mooi staaltje oplapbeleid."

 

Groen! blijft partij kiezen voor de buurtbewoners die fijn stof, lawaaihinder en luchtbevuiling niet wensen te zien neerdalen van de Lange Wapperbrug.  Maar ook zij willen een oplossing voor de mobiliteitsproblemen. Maar niet ten koste van de gezondheid en de leefbaarheid van duizenden mensen. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

REGIO. Nu de Raad van State de klacht van de uitbater van restaurant Het Pomphuis in Antwerpen heeft verworpen, zit er terug leven in de strijd voor wel een Lange Wapper en geen Lange Wapper. In het...