Vervallen jodiumpillen toch bruikbaar bij kernramp

ZWIJNDRECHT/WAASLAND. Gemeenteraadslid Denise Melis-De Lamper (sp.a) wil er bij het schepencollege op aandringen om in de gemeente veiligheidsmaatregelen zoveel mogelijk in acht te nemen in verband met een ramp bij de kerncentrale van Doel. En daarbij dacht zij in vooral ook aan de jodiumpillen aan de bevolking worden aangeboden.

"Soms gebeuren dingen vlugger dan we denken. Neem maar de gebeurtenissen onlangs in Fleurus. Ook onze eigen gemeente ligt binnen een gevarenzone van 20 km. als er iets zou gebeuren in de kerncentrale van Doel."

Het raadslid wijst er ook op dat haar partij tegen de kerncentrales is en die ook wil sluiten maar bij de regering staat dat item nog niet op de agenda. "Onze fractie dringt er toch op aan om de nodige veiligheidsmaatregelen zoveel mogelijk in acht te nemen. Bij nazicht van de jodiumpillen die we een aantal jaren geleden gratis thuis kregen, stelden we vast dat de vervaldatum april 2008 is. Men leert de consument geen producten te verbruiken die vervallen zijn en zeker geen medicatie."

De sp.a vraagt dan ook om vanuit de gemeente een schrijven te richten aan de Minister van Binnenlandse Zaken en er op aan te dringen deze jodiumpillen zo snel mogelijk ter beschikking te stellen van de mensen van de gemeenten binnen de gevarenzone.

Vanuit de gemeente wordt echter gezegd dat de huidige jodiumpillen nog steeds bruikbaar zijn ook al is de houdbaarheidsdatum verstreken. Dat werd vernomen op Binnenlandse zaken dat informeert dat de tabletten echter nog perfect bruikbaar zijn. In de nabije toekomst zullen nieuwe tabletten worden verdeeld.

De bevolking hoeft zich dus geen zorgen te maken rond de tabletten die in 2002 zijn versprei en waarbij de vervaldatum is overschreden. De federale overheid laat deze tabletten echter geregeld onderzoeken door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. De pillen ondergaan dan dezelfde strenge testen, waaraan ook nieuwe medicijnen worden onderworpen. In juli werden de tabletten voor het laatst onderzocht. De resultaten geven duidelijk aan dat de tabletten perfect werken en nog minstens tot juli 2009 bruikbaar zijn.

Inmiddels is ook de verplichting opgeheven om op jodiumtabletten een houdbaarheidsdatum te vermelden. In de toekomst zal op de verpakking enkel nog een fabricatiedatum staan. De voorbereiding voor een nieuwe bedeling zijn nu reeds aan de gang. Alle mensen in de risicozones zullen een informatiebrochure ontvangen met een bon om de tabletten gratis af te halen in de apotheek. Daar kunnen ook de oude tabletten ingeleverd worden.(ROLF DUCHAMPS)

 

 

Lees ook:

KRUIBEKE. Vandaag start de federale overheid met een nucleaire informatiecampagne om de bevolking te informeren over nucleaire risico’s. Daartoe wordt de website nucleairrisico.be geopend. Wie in...

ZWIJNDRECHT. Het is geruime tijd stil geweest rond de verdeling van nieuwe jodiumtabletten om zich te beschermen bij een ramp in de kerncentrale van Doel. Toch is er nu weer wat naar voor gekomen...

KRUIBEKE. In juni 2002 werd er een nucleaire campagne gevoerd over de verdeling van jodiumtabletten aan de inwoners van gemeenten gelegen in de nabijheid van een kerncentrale. De vraag is of de...

Wie binnen de 20 km woont van deze omgeving, heeft recht op jodiumpillen.REGIO. Volksvertegenwoordiger Bruno Stevenheydens heeft voor de 4de maal in deze legislatuur, de Minister van Binnenlandse...

WAASLAND/BEVEREN. Woensdagochtend hebben een aantal volksvertegenwoordigers onder wie,  Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang Beveren) in de Commissie Binnenlandse Zaken minister Dewael...

WAASLAND. Provincieraadslid Luc Maes heeft in de jongste zitting van de provincieraad uitleg gevraagd over het vervangen van de jodiumtabletten die de bewoners die in een straal van 20 km rondom de...