Nogmaals vertraging in de verdeling van de nieuwe jodiumtabletten

Image
Wie binnen de 20 km woont van deze omgeving, heeft recht op jodiumpillen.
REGIO. Volksvertegenwoordiger Bruno Stevenheydens heeft voor de 4de maal in deze legislatuur, de Minister van Binnenlandse Zaken ondervraagd over de vertragingen in de verdeling van de jodiumtabletten aan inwoners woonachtig in een straal van 20 km rond een nucleaire installatie. De vervaldatum van april 2008 van de huidige tabletten die werden verdeeld in 2002, is bijna een jaar overschreden.

In april vorig jaar heeft de minister van Binnenlandse Zaken meegedeeld dat de levering van nieuwe tabletten in oktober vorig jaar werd verwacht, waarna de campagne van start zou gaan. In oktober vernamen we dat er een procedureprobleem was. Een niet-gekozen inschrijver heeft de gunningbeslissing van de overheid aangevochten voor een rechtsinstantie.

Onderzoek wees uit dat de huidige tabletten (ongeacht de vervaldatum op de verpakking) nog tot juli dit jaar kunnen gebruikt worden. Omwille van deze korte termijn en het uitblijven van enige berichtgeving omtrent de nieuwe levering, de stand van zaken in het procedureprobleem en het uitblijven van een nieuwe en noodzakelijke informatiecampagne stelde Stevenheydens  hierover vragen aan minister Guido De Padt.
 
De Minister van Binnenlandse Zaken kon maar weinig informatie meedelen. Momenteel gaat men na of men ofwel een nieuwe overheidsopdracht opstart ofwel of de Staat zelf de tabletten kan produceren. Het probleem van de houdbaarheidsdatum wil men, wanneer de nieuwe tabletten er niet tijdig zouden zijn, omzeilen met een nieuw kwaliteitsonderzoek, om na te gaan of de datum van juli 2009 kan verlengd worden. "Behalve het uitblijven van de tabletten verontrust de zogenaamde creativiteit van een nieuw kwaliteitsonderzoek mij. Men heeft in dit dossier al veel te veel tijd verloren. De houdbaarheidsdatum via een nieuw kwaliteitsonderzoek nogmaals verlengen komt lichtzinnig over en draagt niet bij tot enige geloofwaardigheid", aldus Bruno Stevenheydens.
 
Een informatiecampagne moet zoveel mogelijk inwoners bewegen om de jodiumtabletten via de apotheek in huis te halen. Bij de vorige campagne in 2002 heeft slechts 58% van de omwonenden rond een nucleaire installatie gevolg gegeven aan de oproep van de overheid om de tabletten in huis te halen.
Er zullen 1,3 miljoen verpakkingen van 10 tabletten worden gemaakt. Wat alvast ongeloofwaardig overkomt is het feit dat vorig jaar werd meegedeeld, ook aan het gemeentebestuur van Zwijndrecht, dat de jodiumtabletten van 2002 werden onderzocht en nog tot juli 2009 goed voor gebruik zouden zijn. ?Nu worden die pillen van 2002 misschien weer onderzocht om de houdbaarheidsdatum eventueel nog eens te verlenen. Hoe kan dát? Ze vervallen toch in juli?

de tabletjes

De jodiumtabletjes dienen als bescherming tegen radioactief jodium dat eventueel zou vrijkomen bij een ongeval in de kerncentrale. Volgens het noodplan van Doel, dat reeds in 1992 op papier werd gezet, moest iedereen die binnen een straal van 10 km van de centrale woonde, de jodiumtabletten krijgen. Nu is dat 20 km. De jodiumtabletten verzadigen de schildklier met natuurlijk jodium dat aldus de schildklier zal sparen van het radioactief jodium dat kan vrijkomen bij een nucleair incident. Eenvoudig gesteld, er is in de schildklier dan geen plaats voort het gevaarlijke jodium. Het wordt afgestoten. Radioactief jodium is kankerverwekkend.

De kans op een incident in de kerncentrale is nagenoeg onbestaande omdat er zo’n strenge veiligheidsvoorschriften zijn. "Waarom dan toch die jodiumtabletten?", vragen sommigen zich af. "Er kan toch niets mis gaan?" Alhoewel, misschien is een incident toch mogelijk en nooit volledig uit te sluiten.

De tabletten moeten liefst vóór, en anders zo snel mogelijk na het blootstellen aan radioactief jodium (die er bijvoorbeeld kan komen door de nabijheid van een radioactieve wolk) ingenomen worden.
De mensen die de jodiumtabletten in huis hebben letten ook op dat er niemand is die ze bij vergissing inneemt. Wat eigenlijk zou kunnen. Maar in de meeste gevallen zal de inname geen nadelige gevolgen hebben op de gezondheid. Tenzij wel wat ongemakken die vooral bij kinderen optreden,. Zo kan er buikpijn, misselijkheid en huiduitslag optreden.

Dat is alles vrij onschuldig en verdwijnt spontaan na een tijdje. Natuurlijk kan bij twijfel ook steeds de huisarts worden geraadpleegd. Nochtans kunnen er ook ernstige problemen zijn bij wie per ongeluk een jodiumtablet slikt en allergisch is voor jodium. Of ook personen die een schildklierziekte hebben of die hebben gehad, lopen wel enig gevaar. De arts raadplegen is dus wel nodig.

Over het innemen van de jodiumtabletten is het goed om weten dat dit nooit op eigen houtje mag gebeuren. Men moet de instructies van de overheid afwachten en die zullen o.a. via radio en televisie bekend gemaakt worden. En… lees de bijsluiter.
Wie zich helemaal niet gerust voelt kan ook gaan verhuizen naar een dorp buiten de gevarenzone!

Eric Van Hul uit Zwijndrecht reageerde op wat in de gemeenteraad destijds over de jodiumtabletten werd gezegd. Hij had geen weet van de pillen en stapte naar de apotheker waar normaal de pillen te bekomen zijn. Hij doet zijn verhaal: "Ik vroeg de vrouwelijke apotheker of Dorp West  93 in het risicogebied van de kerncentrale van Doel ligt. Hierop kreeg ik een positief antwoord. Vervolgens vroeg ik waarom mijn gezin dan geen jodiumtabletten toebedeeld kreeg. Men antwoordde mij hierop dat jaren geleden de mensen een 'goed voor'-kaart in de bus zouden-hebben-moeten-gekregen hebben, waarmee zij deze tabletten konden ophalen bij de apotheker. Dit laatste moest ik ontkennen. Bovendien werd mij gemeld dat er voor het ogenblik geen jodiumtabletten meer beschikbaar waren."
Eric Van Hul veronderstelde dat hij zelfs tegen betaling, de pillen niet zou kunnen aanschaffen.(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

KRUIBEKE. Vandaag start de federale overheid met een nucleaire informatiecampagne om de bevolking te informeren over nucleaire risico’s. Daartoe wordt de website nucleairrisico.be geopend. Wie in...

ZWIJNDRECHT. Het is geruime tijd stil geweest rond de verdeling van nieuwe jodiumtabletten om zich te beschermen bij een ramp in de kerncentrale van Doel. Toch is er nu weer wat naar voor gekomen...

KRUIBEKE. In juni 2002 werd er een nucleaire campagne gevoerd over de verdeling van jodiumtabletten aan de inwoners van gemeenten gelegen in de nabijheid van een kerncentrale. De vraag is of de...

ZWIJNDRECHT/WAASLAND. Gemeenteraadslid Denise Melis-De Lamper (sp.a) wil er bij het schepencollege op aandringen om in de gemeente veiligheidsmaatregelen zoveel mogelijk in acht te nemen in verband...

WAASLAND/BEVEREN. Woensdagochtend hebben een aantal volksvertegenwoordigers onder wie,  Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang Beveren) in de Commissie Binnenlandse Zaken minister Dewael...

WAASLAND. Provincieraadslid Luc Maes heeft in de jongste zitting van de provincieraad uitleg gevraagd over het vervangen van de jodiumtabletten die de bewoners die in een straal van 20 km rondom de...