Nieuwe jodiumtabletten op komst

ImageWAASLAND. Provincieraadslid Luc Maes heeft in de jongste zitting van de provincieraad uitleg gevraagd over het vervangen van de jodiumtabletten die de bewoners die in een straal van 20 km rondom de Kerncentrale van Doel wonen, in bezit moeten hebben. Uit het antwoord van de Gouverneur bleek dat ook de provincie via de directie van de Civiele Veiligheid betrokken is bij de voorbereiding door Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid voor het aanmaken en verspreiden van de nieuwe jodiumtabletten.

Luc Maes schetste nog eens de bedoeling: "In de buurt van de kerncentrale van Doel zijn een aantal jaren geleden jodiumtabletten uitgedeeld aan de bevolking. Deze jodiumtabletten vervallen echter in maart 2008. Deze tabletten zijn essentieel in geval van een kernramp waarbij radioactiviteit vrijkomt. Door de inname van deze kaliumjodide wordt de schildklier verzadigd waardoor de opname van radioactief jodium wordt belet."

Om de bevolking te informeren waren er al informatiecampagnes in 1999 en 2002. De jodiumtabletten konden gratis worden afgehaald bij de apotheker. Maar de laatst bedeelde doosjes vervallen in januari 2008. De vraag is, zijn er al nieuwe? Luc Maes wist dat enkele maanden geleden werd gesteld dat de procedure voor de vervanging van deze jodiumtabletten geen lopende zaak was en daarom niet meer kon uitgevoerd worden door de ontslagnemende regering. Gelukkig is dat nu opgelost.

De procedure is zeker opgestart maar een juiste datum van de ter beschikking stelling van de tabletten is nog niet bekend. Er loopt in dit verband  nog een Europese aanbestedingsprocedure en bovendien duurt het ook vrij lang om de tabletten te fabriceren. Maar geen nood, de doosjes die nog in het bezit zijn kunnen nog steeds gebruikt worden. Ze blijven werkzaam ook al is de vervaldatum overschreden. Daar bestaat zekerheid over want in 1997 werden tabletten uit 1982 onderzocht en die waren nog 100 % werkzaam, ze hadden niets verloren van hun chemische werking. In de toekomst zal ook geen vervaldatum meer worden vermeld maar wel de fabricagedatum al zal Volksgezondheid toch regelmatig de houdbaarheid controleren.

Als de nieuwe jodiumtabletten in aantocht zijn zullen de inwoners weer een brief en een informatiebrochure krijgen. Provincieraadslid Luc Maes vroeg of de verdeling opnieuw beperkt zou worden tot een straal van 10 kilometer of dat de perimeter zou verruimd worden. In Nederland zou er een straal van 30 kilometer gehanteerd worden uit veiligheidsoverwegingen. Ze zullen rond Doel nu verdeeld worden in een straal van 20 km.

Voor het Belgische grondgebied zijn er een vijftal plaatsen met nucleaire installaties, waar de bevolking de jodiumtabletten in bezit moet hebben: naast Doel is het ook de Kerncentrale van Tihange, de kerncentrales van Mol-Dessel en Fleurus en de kerncentrale van Chooz, net over de Franse grens. In Doel was het op 18 juli 1974 dat de reactor van Doel 1 voor de eerste maal in gebruik werd genomen. Een maand later leverde de kerncentrale dan de eerste stroom aan het net.

Het spreekt vanzelf dat alleen bij een kernongeval de tabletten, die geneesmiddelen zijn, moeten worden ingenomen. In geval van een ramp zal de overheid melden wanneer jodium moet ingenomen worden want op dat ogenblik zal het noodplan reeds werken. Dan weerklinken de sirenes en zullen berichten worden uitgezonden via radio en televisie.(Rolf Duchamps) 

 

 

Lees ook:

KRUIBEKE. Vandaag start de federale overheid met een nucleaire informatiecampagne om de bevolking te informeren over nucleaire risico’s. Daartoe wordt de website nucleairrisico.be geopend. Wie in...

ZWIJNDRECHT. Het is geruime tijd stil geweest rond de verdeling van nieuwe jodiumtabletten om zich te beschermen bij een ramp in de kerncentrale van Doel. Toch is er nu weer wat naar voor gekomen...

KRUIBEKE. In juni 2002 werd er een nucleaire campagne gevoerd over de verdeling van jodiumtabletten aan de inwoners van gemeenten gelegen in de nabijheid van een kerncentrale. De vraag is of de...

Wie binnen de 20 km woont van deze omgeving, heeft recht op jodiumpillen.REGIO. Volksvertegenwoordiger Bruno Stevenheydens heeft voor de 4de maal in deze legislatuur, de Minister van Binnenlandse...

ZWIJNDRECHT/WAASLAND. Gemeenteraadslid Denise Melis-De Lamper (sp.a) wil er bij het schepencollege op aandringen om in de gemeente veiligheidsmaatregelen zoveel mogelijk in acht te nemen in verband...

WAASLAND/BEVEREN. Woensdagochtend hebben een aantal volksvertegenwoordigers onder wie,  Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang Beveren) in de Commissie Binnenlandse Zaken minister Dewael...