Nieuwe campagne omtrent verdeling jodiumtabletten start in oktober

WAASLAND/BEVEREN. Woensdagochtend hebben een aantal volksvertegenwoordigers onder wie,  Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang Beveren) in de Commissie Binnenlandse Zaken minister Dewael ondervraagd over de verdeling van de jodiumtabletten. De Minister deelde mee dat de jodiumtabletten vanaf oktober ter beschikking zullen zijn en net zoals in het verleden via de apothekers zullen verdeeld worden.

De tabletten die in 2002 werden verdeeld zijn ondertussen vervallen. Ondanks de vervaldatum heeft de federale dienst Volksgezondheid reeds laten weten dat de huidige tabletten nog enkele jaren gebruikt kunnen worden. Volgens onderzoek zijn ze nog tot 2013 bruikbaar.  "In zulke belangrijke aangelegenheid is de vertraging in de verdeling van de nieuwe tabletten een slechte zaak die enkel leidt tot onnodige verwarring." aldus Stevenheydens . De Beverse volksvertegenwoordiger stelde eveneens de vraag in welke mate inwoners van de gemeenten in de buurt van een nucleaire installatie effectief de gratis tabletten zijn gaan afhalen bij de vorige campagne.

In de gemeenten in een straal van 20 km rond een nucleaire installatie zullen deze gratis ter beschikking gesteld worden. "De minister antwoordde op mijn voorstel omtrent een nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten en steden te onderzoeken om bijvoorbeeld de informatiecampagne ook via gemeentelijke informatiebladen en dergelijke te voeren, dat men in sommige gemeenten daar reeds aandacht aan besteed heeft.", aldus Stevenheydens.

Bij de vorige informatiecampagne werd in opdracht van het FANC een steekproef gehouden om de penetratiegraad van deze campagne na te gaan. Uit die steekproef bleek dat zowat 58% van de respondenten de jodiumtabletten was gaan afhalen bij de apotheker.

De minister beloofde om zowel met de aanbeveling uit dit onderzoek als met andere aanbevelingen zeker rekening te houden om de inwoners van gemeenten rond een nucleaire installatie aan te moedigen te tabletten af te halen bij de apothekers, 58% is immers geen denderend resultaat. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

KRUIBEKE. Vandaag start de federale overheid met een nucleaire informatiecampagne om de bevolking te informeren over nucleaire risico’s. Daartoe wordt de website nucleairrisico.be geopend. Wie in...

ZWIJNDRECHT. Het is geruime tijd stil geweest rond de verdeling van nieuwe jodiumtabletten om zich te beschermen bij een ramp in de kerncentrale van Doel. Toch is er nu weer wat naar voor gekomen...

KRUIBEKE. In juni 2002 werd er een nucleaire campagne gevoerd over de verdeling van jodiumtabletten aan de inwoners van gemeenten gelegen in de nabijheid van een kerncentrale. De vraag is of de...

Wie binnen de 20 km woont van deze omgeving, heeft recht op jodiumpillen.REGIO. Volksvertegenwoordiger Bruno Stevenheydens heeft voor de 4de maal in deze legislatuur, de Minister van Binnenlandse...

ZWIJNDRECHT/WAASLAND. Gemeenteraadslid Denise Melis-De Lamper (sp.a) wil er bij het schepencollege op aandringen om in de gemeente veiligheidsmaatregelen zoveel mogelijk in acht te nemen in verband...

WAASLAND. Provincieraadslid Luc Maes heeft in de jongste zitting van de provincieraad uitleg gevraagd over het vervangen van de jodiumtabletten die de bewoners die in een straal van 20 km rondom de...