Wordt de Durme ooit in haar oude glorie hersteld?

Image
De afsluitdijk Pompstation Zelebaan, Westkant
LOKEREN.  Meer dan een halve eeuw geleden kwamen op de Durme in Lokeren, langs de Markt en de Grote Kaai, schepen aanmeren, die de rivier waren opgevaren vanaf de Schelde, via Tielrode, Hamme en Waasmunster. Mocht dat in de toekomst ooit weer mogelijk worden, dan zou voor de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) een droom in vervulling gaan.

 

Vertegenwoordigers van deze vereniging - Arie Van Canegehem en Fernand Van den Keybus - waren dinsdag 15 juli ook in Lokeren aanwezig op de werkvergadering met o.a. Kabinetschef Van Hecke namens Vlaams minister Hilde Crevits. Zij vroegen aan de bevoegde minister "een beleidsmatig plan te maken om de Durme, een van de mooiste rivieren van Vlaanderen, te herwaarderen, landschappelijk te herstellen, en de volledige loop opnieuw mogelijk te maken".

 

Image
Afsluitdijk Pompstation Zelebaan, Oostkant
De huidige toestand, stroomafwaarts van de dam aan pompstation Zelebaan, vinden zij schrijnend. De rivier verdwijnt er in opgehoopt zand, en is door aangroei op sommige plaatsen zelfs niet meer te zien. "De Durme, de identiteit van het Waasland, van Lokeren en van de aangrenzende gemeenten, mag niet verdwijnen", aldus de VVW. Zij hopen op "de bestuurlijke bereidheid, om de nodige waterbouwkundige werken te plannen tot herstel van de Durme als natuurerfgoed, met zuiver water, vismigratie, gecontroleerde getijdenwerking en doorvaartmogelijkheden voor recreatievaart".


In haar voorstel spreekt de VVW o.a. over:
- baggerwerken om de rivier terug in de natuurlijke staat te brengen
- vervanging van de dam aan pompstation Zelebaan Lokeren door een kunstwerk voor getijdenbeheersing, spuien, versassen van kleine vaartuigen en doorstroomplaats voor vismigratie
- aan de Markt te Lokeren, slopen van dam bij de Post en brug bij het museum. Beide bouwwerken (waarvoor volgens de VVW alsnog geen bouwtoelatingen te vinden zijn…) vervangen door een nieuwe stijlvolle beweegbare brug
- aan Oudebrug Lokeren: vervangen van dam door een nieuwe beweegbare brug

 

Image
achter het Molsbroek, nog een klein beetje Durme


Het zal duidelijk zijn dat, mochten dergelijke plannen ooit gerealiseerd worden, dit gepaard zou gaan met zeer ingrijpende infrastructuurwerken tot de Schelde in Tielrode, en met evenredig hoge kosten. Daarnaast mag men niet vergeten, dat Lokeren vroeger regelmatig te kampen had met zware overstromingsproblemen. Het pompstation Zelebaan en de dammen op de rivier moesten mede dienen om daaraan te verhelpen.


De VVW gelooft in de technische mogelijkheden van vandaag, en hoopt dat de voorgestelde projecten daardoor realiseerbaar zijn, zonder wateroverlast te veroorzaken. Verder wordt als voorbeeld verwezen naar Gent, waar enorme inspanningen geleverd worden om het waterbestand in de binnenstad te laten herleven. Of naar vele Nederlandse steden, waar esthetische eigentijdse beweegbare bruggen een unieke sfeer scheppen. De deelnemers aan de werkvergadering waren het er weliswaar over eens dat dit project zeer verdienstelijk is, maar dat het slechts op lange termijn kan bekeken worden.


Image
De Durme is bij E17 onzichtbaar door aangroei van planten.
Op de vraag, of bevaarbaarheid van de Durme ooit een beetje zou kunnen bijdragen tot oplossing van te verwachten verkeersproblemen op de weg, antwoordde kabinetschef Van Hecke dat je dit kan bekijken als de vinger aan een hand, waar elke vinger kan bijdragen aan functionaliteit. Hij wees er evenwel op dat men niet moet verwachten dat dergelijke plannen eventueel binnen de komende tien jaar gerealiseerd zouden worden.


Arie Van Caneghem van VVW verwees naar vroegere projecten voor rechttrekking van de Durme, gepland in 1936, uitgevoerd 20 jaar later in 1956. Indien niemand nu de aftrap geeft, zal volgens hem binnen 20 jaar zeker nog niets veranderd zijn. Hij besefte dat het ganse project bij sommigen misschien als een wensdroom overkomt, maar het weze gezegd dat veel uitvindingen of vernieuwingen ooit begonnen bij dergelijke wensdromen…. (jdw)

 

Lees ook:

Het knotten van wilgen. Goed voor de boom en het hout uitstekend voor de verwarming.REGIO. De vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme deed in oktober een oproep om knotwilgen te knotten en poelen te...

Door de ribbelstroken aan de Mirabrug in Hamme moeten fietsers nu meer inspanningen leveren om boven te geraken.TEMSE. Sinds kort remmen ribbelstroken het fietsverkeer op de Durmedijk in Temse en...

Durme bij DaknambrugLOKEREN.  Hilde Crevits, Vlaams Minister voor Natuur en Openbare Werken, zou op 15 juli 2008 een bezoek brengen aan Lokeren ivm met een aantal Durmegebonden dossiers....

Burgemeester Luc De Ryck en veerman Alin Poort aan de Durme in Tielrode.TEMSE/TIELRODE. In het kader van het Toerisme Temse levert de veerboot aan de Durme in Tielrode een belangrijk element. Het...

TEMSE. Burgemeester Luc De Ryck vroeg in december 2007 aan Waterwegen en Zeekanaal NV hoe het zat met het beter bevaarbaar maken van de Durme en of er baggerwerken voorzien waren. Voor boottochten...

TEMSE. Burgemeester Luc De Ryck heeft een schrijven gericht aan het bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV m.b.t. de bevaarbaarheid van de Durme. Hij verwoordt daarin zijn bekommernis omtrent de...