Werken aan bevaarbaarheid van de Durme

TEMSE. Burgemeester Luc De Ryck vroeg in december 2007 aan Waterwegen en Zeekanaal NV hoe het zat met het beter bevaarbaar maken van de Durme en of er baggerwerken voorzien waren. Voor boottochten die vanuit Temse vertrekken is het vrij belangrijk dat er vlot kan gevaren worden van aan de Schelde tot aan de brug in Hamme.

 

Waterwegen en Zeekanaal wees er in een antwoord op dat, wat in de Durme gebeurt,  een gevolg is van het wegvallen van het bovendebiet van de rivier te Lokeren en van de evoluties van de hoogwaters op de Zeeschelde. Het meest afwaartse stuk, waarbij Tielrode behoort en loopt tot aan de Mirabrug te Hamme, probeert de overheid het sedimentatieproces of de verzanding, in de mate van het mogelijke tegen te houden door op regelmatige tijdstippen sediment of noem het zand en modder, weg te ploegen en/of op te woelen.

 

Dat zijn wel zuivere agitatiebaggerwerken maar die toch geen langdurig effect hebben op de waterdiepten. En die diepte wil Temse hebben voor de boottochten. In 2007 kwam er een studie die door Waterwegen en Zeekanaal werd gevraagd aan het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse Overheid. Ze gaven de studie de naam "Hydromorfologische aspecten van de Durme – Synthesenota". Aan de hand hiervan  worden voor de Durme een aantal projecten uitgewerkt die een positieve invloed zullen hebben op de waterdiepte.

 

De ontpoldering zou een positieve impact hebben op de sedimentatie. Dat moet dan weer in combinatie gezien worden met de bouw van een pompgemaal op de dam in Lokeren om zo deze stad te beschermen tegen wateroverlast en meteen de Durme te voorzien van een bovenaanvoer. De bouw van dat pompgemaal is opgenomen in het ontwerp bekkenbeheerplan van de Benedenschelde. Daarnaast wordt ook voorgesteld om nieuwe dijken, voornamelijk stroomafwaarts van Waasmunsterbrug, maximaal op te bouwen met het zand dat uit de Durme komt. Voeg daar dan nog onderhoudsbaggerwerk bij om de afwatering van de aangelanden te kunnen garanderen.

 

Ingenieur Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder van Waterwegen en Zeekanaal NV besloot: "Binnen afzienbare tijd zullen inspanningen gebeuren, om de waterdiepte in de Durme enigszins te herstellen. Naast de geciteerde problemen is het niet uit te sluiten dat ook voor de realisatie van een aantal andere projecten die voornamelijk kaderen in de realisatie van het geactualiseerde Sigmaplan, zal nagegaan worden in hoeverre het zand uit de Durme bruikbaar is." (R.D.)

 

Lees ook:

Het knotten van wilgen. Goed voor de boom en het hout uitstekend voor de verwarming.REGIO. De vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme deed in oktober een oproep om knotwilgen te knotten en poelen te...

Door de ribbelstroken aan de Mirabrug in Hamme moeten fietsers nu meer inspanningen leveren om boven te geraken.TEMSE. Sinds kort remmen ribbelstroken het fietsverkeer op de Durmedijk in Temse en...

De afsluitdijk Pompstation Zelebaan, WestkantLOKEREN.  Meer dan een halve eeuw geleden kwamen op de Durme in Lokeren, langs de Markt en de Grote Kaai, schepen aanmeren, die de rivier waren...

Durme bij DaknambrugLOKEREN.  Hilde Crevits, Vlaams Minister voor Natuur en Openbare Werken, zou op 15 juli 2008 een bezoek brengen aan Lokeren ivm met een aantal Durmegebonden dossiers....

Burgemeester Luc De Ryck en veerman Alin Poort aan de Durme in Tielrode.TEMSE/TIELRODE. In het kader van het Toerisme Temse levert de veerboot aan de Durme in Tielrode een belangrijk element. Het...

TEMSE. Burgemeester Luc De Ryck heeft een schrijven gericht aan het bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV m.b.t. de bevaarbaarheid van de Durme. Hij verwoordt daarin zijn bekommernis omtrent de...