Temsese burgemeester wil baggerwerken op Durme

ImageTEMSE. Burgemeester Luc De Ryck heeft een schrijven gericht aan het bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV m.b.t. de bevaarbaarheid van de Durme. Hij verwoordt daarin zijn bekommernis omtrent de toenemende onbevaarbaarheid van deze bijrivier van de Schelde en dringt aan op baggerwerken. De Ryck wijst er op dat de Durme een bijzonder mooi natuurrijk kader vormt, geschikt voor toerisme en recreatie.

 

Burgemeester De Ryck omschrijft het waarom van zijn schrijven: "Al verscheidene jaren organiseert het gemeentebestuur boottochten, met als koninginnestuk ‘Temse door de bril van Schelde en Durme’. De Durme wordt dan bevaren van de Schelde tot de viaduct over de N41 Elversele -Hamme. Telkenmale zijn alle beschikbare plaatsen volledig ingenomen. De tocht vormt voor alle deelnemers een ware revelatie."

 

Maar wie de Durme bekijkt ziet dat er wat  verkeerd aan het lopen is. Ingevolge de natuurlijke evolutie en het feit dat in de Durme niet wordt gebaggerd, is de bevaarbaarheid steeds beperkter geworden en dreigen de hoger vermelde boottochten vanuit Temse zelfs in het gedrang te komen.


"Vandaar onze vraag: worden er baggerwerken voorzien, meer bepaald op het traject tussen de Schelde en de viaduct over de N41? Zo ja, wat is de planning/timing? Mocht dat niet het geval zijn, durf ik langs deze weg aandringen op de uitvoering van baggerwerken, zodat het varen in dit natuurrijke, feeërieke kader gewaarborgd blijft.", besloot Luc De Ryck. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

Het knotten van wilgen. Goed voor de boom en het hout uitstekend voor de verwarming.REGIO. De vzw Regionaal Landschap Schelde-Durme deed in oktober een oproep om knotwilgen te knotten en poelen te...

Door de ribbelstroken aan de Mirabrug in Hamme moeten fietsers nu meer inspanningen leveren om boven te geraken.TEMSE. Sinds kort remmen ribbelstroken het fietsverkeer op de Durmedijk in Temse en...

De afsluitdijk Pompstation Zelebaan, WestkantLOKEREN.  Meer dan een halve eeuw geleden kwamen op de Durme in Lokeren, langs de Markt en de Grote Kaai, schepen aanmeren, die de rivier waren...

Durme bij DaknambrugLOKEREN.  Hilde Crevits, Vlaams Minister voor Natuur en Openbare Werken, zou op 15 juli 2008 een bezoek brengen aan Lokeren ivm met een aantal Durmegebonden dossiers....

Burgemeester Luc De Ryck en veerman Alin Poort aan de Durme in Tielrode.TEMSE/TIELRODE. In het kader van het Toerisme Temse levert de veerboot aan de Durme in Tielrode een belangrijk element. Het...

TEMSE. Burgemeester Luc De Ryck vroeg in december 2007 aan Waterwegen en Zeekanaal NV hoe het zat met het beter bevaarbaar maken van de Durme en of er baggerwerken voorzien waren. Voor boottochten...