Actiecomite van Zwijndrecht en Linkeroever op bezoek bij minister Van Brempt

ZWIJNDRECHT. De afgevaardigden van het "Actiecomite voor een leefbaar en mobiel Zwijndrecht" en het Platform 'Het juiste tracé Linkeroever' kregen bij een bezoek aan Vlaams Minister Katleen Van Brempt, een unieke gelegenheid om hun verwachtingen en hun eisen over te maken. Van Brempt is immers bevoegd voor mobiliteit.

De beslissing over het tracé dat uiteindelijk zal genomen worden voor de "Oosterweelverbinding", komt dichterbij en daarom wilde men vanuit de actiecomite nogmaals aandringen dat de leefbaarheid van Zwijndrecht en Linkeroever niet mag verslechteren.


Ook al zijn de huidige plannen, die worden weerhouden in het MER-rapport, hoopvolle signalen toch  blijven er volgens Danny Van Hove, nog heel wat opmerkingen : veel te veel grondinname, een uitvoering die heel wat overlast zal gaan bezorgen, onder meer door de constructie van een brug en volgens het comite eveneens nutteloze tolpleinen. Vergeten wij tot slot niet de ganse problematiek van het sluiten van op- en afritten, die niet alleen de bereikbaarheid maar ook de leefbaarheid van Zwijndrecht ernstig zullen hypothekeren. 


Minister Van Brempt luisterde aandachtig naar de opmerkingen van de Actiecomite en beloofde deze mee te nemen in de verdere besprekingen.  Alhoewel zij op dit moment geen verdere uitspraken mag doen rond dit dossier, verzekerde zij de aanwezigen dat de leefbaarheid van de twee woongebieden een heel belangrijk criterium zal zijn bij de uiteindelijke beslissing. (F)

 

Lees ook:

Bezoek de Oosterweelwerf Linkeroever en Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT.  Zondag vindt in heel Vlaanderen de Open Wervendag plaats. Ook de Oosterweelerf in Zwijndrecht en op Linkeroever zet tussen 10 uur en 17 uur de deuren open voor het publiek. Een bezoek...

Zwijndrecht: Nieuwe afrit E17 richting Antwerpen

ZWIJNDRECHT. Er is een nieuwe afrit Zwijndrecht op de E17 richting Antwerpen. Wie de afrit neemt, kan nu kiezen tussen twee tunnels. De eerste tunnel brengt het verkeer richting Burcht via een lus...

Oosterweel: Kluifrotonde E34 opent op 11 februari

ZWIJNDRECHT. Na 2 jaar werken gaat het nieuwe complex Waaslandhaven-Oost aan de E34 gefaseerd in dienst. Vanaf 11 februari gaat de oprit naar Antwerpen aan de nieuwe kluifrotonde open. De oude brug...