Dienstweg en oeverherstel langs Durmedijken goedgekeurd

LOKEREN. De stad Lokeren gaat samen met De Vlaamse Waterweg nv een nieuwe dienstweg aanleggen langs de oever van de Durme vanaf de Veerstraat tot aan de Gentdam. De dienstweg wordt een 2-sporenpad van uitgewassen cementbeton-verharding met kleurpigment, met 2 stroken van elke 1 meter breedte. Tussen de 2 stroken verharding wordt nog een strook grond van 1 meter breed voorzien. De dienstweg zal ook door fietsers en wandelaars gebruikt kunnen worden. 

Langs hetzelfde traject zullen ook oeverherstelwerken uitgevoerd worden. Het dijklichaam wordt hersteld volgens de huidige maaiveldpeilen.  De taluds worden nadien ingezaaid. Plaatselijk wordt ook de dijk tot 10 m landinwaarts gelegd en de zone afgegraven zodat op deze manier een grote zone voor oever- en rietbeplanting kan ontwikkelen ter hoogte van de percelen van vzw Durme en Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Tegelijk worden de bestaande afgekalfde oevers in natuurvriendelijke materialen hersteld volgens de principes van natuurvriendelijke milieubouw (NTMB). Op deze manier wordt de natuur in de toekomst alle kansen geboden om zich langs dit tracé te kunnen ontwikkelen.

Om deze werken te kunnen realiseren, dienen er bomen, struiken en kleine landschapselementen gerooid te worden. Als compensatie zal De Vlaamse Waterweg nv samen met Natuurpunt een bos aanplanten. 

Voor de werken is een totaal budget van 570.000 euro voorzien, waarvan zowel de stad Lokeren als De Vlaamse Waterweg nv de helft voor hun rekening nemen. De werken zullen een 6-tal maanden duren en starten zodra ze gegund zijn aan een aannemer. (mb)

 

Lees ook:

Winteractie Natuurpunt Waasland

REGIO. Natuurpunt Waasland organiseert al meer dan dertig in oktober en november een plantactie. Het is een goed moment voor tuineigenaars om te kiezen wat ze in hun tuin laten groeien of welke...