Van een Verrebroekse Plas en een Paardenschor

Image
De Paardenschor in Doel die langzaam maar zeker een echte schor wordt nadat het gebied in 2004 er opnieuw werd afgegraven.
WAASLAND. Een fietstocht door de regio kan leiden naar stukjes natuur die aantrekkelijk zijn of op zijn minst behoren tot de groep 'goed om weten, goed om te kennen'. De Verrebroekse Plassen van 80 ha liggen aan het uiteinde van het nog onafgewerkte Verrebroekdok. Te bereiken vanuit Verrebroek-Kieldrecht. Het gebied bestaat vooral uit brakke plassen die het hele jaar door gevuld zijn met water. Het is er brak water dat een mengsel is van zoet en zout water. Het water is daardoor een beetje zout, maar ziet zo zout als zeewater. In het oostelijk deel is een grote vlakte met riet en water.

 

De Verrebroekse Plassen vormen een aantrekkelijk natuurgebied omdat het zo uitgestrekt is en verscheidenheid geeft aan verschillende natte biotopen. Ze vormen evenwel een tijdelijke compensatie voor wat aan rustige waterplassen is verloren gegaan in het havengebied door de aanleg van het Deurganckdok. Maar als het Verrebroekdok wordt afgewerkt en in gebruik genomen wordt, is het uit met die Verrebroekse Plassen.

 

Andere namen die in de Wase Polders langs de Schelde en haven klinken zijn de Paardenschor en de Schor Ouden Doel. De Paardenschor is gelegen voorbij de kerncentrale en kwam er toen het gebied in het begin der jaren ’80, met zand werd opgehoogd maar in 2004 werd een deel ervan opnieuw hersteld en tot op zijn oorspronkelijk Scheldeniveau afgegraven.En dat nadat de Scheldedijk op zijn oorspronkelijke plaats herlegd was. Dit gebeurde in het kader van de natuurcompensaties voor het graven van het Deurganckdok. Een permanente compensatie  voor het  herstel van het verlies van slib en schor. Hoermee kan nogmaals onderstreept worden dat het Deurganckdok aan de natuur wel een serieuze mep heeft uitgedeeld.

 

De Paardenschor bestaat nu uit slib dat bij vloed, tweemaal per dag dus, wordt achtergelaten. Tweemaal per dag staat het daar dan ook onder water! In de modder die daarna achterblijft bij laag water, kunnen heel wat steltlopers zoals de kluut en de wulp waargenomen worden.


Het is goed om weten dat in de Paardenschor steeds meer en meer slib komt te liggen zodat het langzaam maar zeker wordt opgehoogd. Het gevolg daarvan is dat het minder overstroomd zal worden en meer begroeid. . Er zijn nu al duidelijke geulen uitgesneden in het slik en op de hoogste plaatsen ontstaat al een schorrenbegroeiing. Zo groeit het daar van slib naar schor die dan enkel bij springtij onder zal lopen.

 

Image
De Schor Ouden Doel waar in 1999 zelfs werd gestart met een begrazingsproject.
Wie een voorbeeld wil zien moet naar Ouden Doel, vlakbij Doel en Prosperpolder. Dat natuurreservaat, dat in het noorden grenst aan de Belgisch-Nederlandse grens en de Paardenschor en in het zuiden aan de Kerncentrale van Doel, is ook zo ontstaan. Er zijn immense rietvelden gekomen die een prachtig broedgebied vormen voor o.a. de bruine kiekendief, de blauwborst en het baardmannetje. Schor Ouden Doel is een buitendijks natuurreservaat.

 

Het gebied, ongeveer 52 ha groot, bestaat uit begroeide schorren en onbegroeide slikken die tweemaal per dag, bij elk hoog tij, door het brakke Scheldewater overspoeld worden. Het volledig wettelijk beschermde natuurreservaat wordt beheerd door Natuurpunt WAL. Voor België is het Schor Ouden Doel het grootste brakwaterschor en samen met het Verdronken Land van Saeftinghe, waar het gebied bij aansluit, zelfs het grootste brakwaterschor van West- Europa.

 

In samenwerking met Smet Kris, een landbouwer uit Kieldrecht, kwam er in juni 1999 een begrazingsproject om de steeds verder gaande verruiging van het schor door het oprukkende riet, tegen te gaan. In 2004 werd het schor vergroot met het aangrenzende Paardenschor. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

oa deze woning in de Camermanstraat zal worden afgebrokenBEVEREN.  De Maatschappij voor Grond in Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoever wil opnieuw 40 woningen in Doel afbreken. Het heeft...

BEVEREN. Dat  minister Van Grembergen de Doelse kogge naar Baasrode wil over brengen en niet naar Beveren, heeft het schepencollege en  de gemeenteraad  erg ontgoocheld. Burgemeester...

DOEL. Het Deurganckdok is officieel geopend en Koning Albert II zag hoe mooi het was. Maar dat het meest schilderachtige dorpje van het Waasland door verloedering al een 'kader' is verloren,...

DOEL. Voorbije week was in het Waasland nogal wat te doen rond de uitspraken van Bart Casier, directeur van de Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas. Die stelde namelijk dat de komst...

DOEL. Vlak voor het kerstweekeinde werden in Doel twee perfect bewoonbare woningen professioneel 'onbewoonbaar' gemaakt. In huizen in de Pastorijstraat en de Scheldemolenstraat werden de...

DOEL. Het actiecomité Doel2020 stelt zich vragen bij het havenbeleid van de Vlaamse overheid. Volgens het comité stapelt die overheid de blunders op. Zo wordt momenteel het Doeldok -...