Vlaanderen investeert in landschap langs Schelde

REGIO. Vlaams minister-president Kris Peeters investeert 188.932 euro in kleinschalige projecten die bijdragen tot de plattelandsontwikkeling in Vlaanderen en kaderen binnen het plattelandsproject Scheldelandschapspark. Het gaat om zogenaamde 'Quick Wins' of initiatieven van verenigingen, scholen, ondernemingen of particulieren. Het geld dat Peeters nu vrijmaakt, is bestemd voor projecten in acht Antwerpse en zestien Oost-Vlaamse gemeenten langs de Schelde. In onze regio gaat over projecten in Kruibeke, Temse, Waasmunster en Beveren.

De Vlaamse overheid investeert de bijna 189.000 euro in projecten die betrekking hebben op plattelandsontwikkeling in de ruime zin van het woord en die meteen zichtbaar zijn op het terrein. Alle projecten situeren zich in acht Antwerpse en zestien Oost-Vlaamse gemeenten langs de Schelde die allen lid zijn van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark of een Scheldecharter ondertekenden.

projecten in het Waasland

In onze regio krijgen projecten in Kruibeke, Temse, Waasmunster en Beveren geld voor zogenaamde 'Quick Wins'. In Kruibeke gaat om de herstelling van de K3-route, een route met kruisbeelden en kapellen. Het project is opgedeeld in drie luiken: een luik rond inventarisatie, geschiedschrijving en het peter-/meterschap van de objecten. Dat moet leiden tot een kort verhaal, gekoppeld aan een wandel- en fietsroute, de K3-route. Het tweede en derde luik bestaat uit onderhoudswerken van de beelden zelf en de omgeving van de beelden of kapellen.

Temse krijgt geld voor de opwaardering van het Scheldeparking voor de aanleg van een speelweide, speeltuigen, infoborden bij bomen, aanplanting van bomen en de restauratie  van een 18-eeuwse poort. De gemeente wil ook de bestaande vijver en zijn omgeving opwaarderen. Veder komt er een verbindingstrap van de Scheldedijk met het Scheldepark.

De Vlaamse overheid investeert in twee projecten in Waasmunster. Enerzijds wil de gemeente in de Vaag de heiderelicten herstellen door onder andere schapen te laten grazen en andere voorzieningen voor vee te bouwen op het 9 ha grote domein. Ook komen er zitbanken en infoborden en verdwijnt de bouwvoor.
In het gemeentelijk park wil Waasmunster een insectenhotel aanleggen.

Tot slot krijgt ook de herstelling van de toegang tot het Vingerlingenpad in Beveren meer middelen van de Vlaamse overheid. Het Vingerlingpad bevindt zich op een dijktalud en is aan de Kreek slecht toegankelijk. De gemeente wil dat verbeteren door een hellend vlak en een trap aan te leggen. De twee draaimolentjes worden vervangen door houten slagpoortjes. Daarnaast komen er infoborden met  historische en wetenschappelijk info. (mb)

 

 

Lees ook:

Ir Wim Dauwe en ir Leo Clinckers stelden dinsdagmiddag de afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV anno 2008 voor. Het Waasland kreeg in de werking een belangrijke plaats.REGIO. Omdat het...

BEVEREN. De gemeenteraadszitting van dinsdagavond heeft nog maar eens de miserabele toestand van Doel onderstreept. Nadat Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) smeekte om aan de Maatschappij...

TEMSE. Vandaag starten de heiwerken van de stalen buispalen in de Schelde. De buispalen vormen de aanzet van de definitieve brugpijlers van de nieuwe Scheldebrug.

DOEL. De Scheldewijdingsfeesten, ooit een groots visitekaartje van de gemeente Beveren, krijgen voor 2005 een vermindering van de gemeentelijke subsidie van 9.800 euro naar 8.000 euro.

TEMSE. Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft zijn beleidsoptie bekend gemaakt voor de aanpak van de problematiek rond de Scheldebrug te Temse/Bornem....

TEMSE. Als het van Vlaams volksvertegenwoordiger en eerste schepen van Temse Marc Cordeel afhangt, dan moet de nieuwe brug over de Schelde al in 2008 gerealiseerd zijn en niet in 2009, zoals bevoegd...