Sloping Doel: verlies voor de mensheid

BEVEREN. De gemeenteraadszitting van dinsdagavond heeft nog maar eens de miserabele toestand van Doel onderstreept. Nadat Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) smeekte om aan de Maatschappij Linkerscheldeoever te vragen af te zien van de grootschalige woningafbraak die wordt voorbereid, bleek uit de standpunten van het schepencollege een zekere berusting dat het met Doel gedaan is. Schepen Peter Deckers (CD&V) vond dat het mooie dorpje enkel nog bruikbaar zal kunnen zijn voor kleinschalig toerisme en dat de site Doel alleen nog symbolisch gehandhaafd zal blijven.

De Maatschappij heeft nu de toelating om op vrij korte termijn 40 tot zelfs meer dan 100 woningen af te breken. Reeds in de zomer 2007 werden enkele tientallen sloopdossiers opgemaakt voor de Camermansstraat, de Havenweg en de Engelsesteenweg. Dossiers die volgens Stevenheydens ook onvolmaaktheden bevatten. Het strafste is wel dat het woonrecht er geldt tot in augustus 2009. "En we zijn nog maar in het voorjaar 2008", aldus Bruno Stevenheydens, "Voor die er nog willen blijven wonen moeten we dan ook iets doen".

 

En in Doel staan nog huizen die een prachtige gevel hebben maar ze staan leeg. De kans bestaat nu dat ze in een rij huizen er een paar van tussen gaan halen om te slopen. Woon daar dan maar in de buurt. "Laat ze asjeblieft staan tot in 2009", smeekte Stevenheydens weer, "En het zal dan veel goedkoper zijn om alles ineens door de aannemer te laten afbreken dan nu in verschillende keren."


Burgemeester Van de Vijver wees er op dat het niet de Maatschappij is die het verblijf tot 2009 toekende maar wel de Vlaamse Regering, die trouwens ook de opdracht gaf aan de Maatschappij voor het slopen van de woningen. Het komt er dus op neer dat Stevenheydens met zijn vraag om af te zien van de grootschalige afbraak, zich tot de Vlaamse Regering moet richten. Wanneer alles gebeurt zoals het er nu uitziet, kunnen we ons de vraag stellen of op de Scheldewijding, als die er nog komt, al wie bij dit verwoestend scenario is betrokken, niet beschaamd zal rond kijken.


"Doel kan geen woondorp meer zijn", stelde schepen Deckers, "We moeten er nu voor ijveren om wat nog rest netjes te houden en het toegankelijk maken voor klein toerisme." De schepen vond dat op lange termijn de beste oplossing die eigenlijk ook gewenst was door de authentieke Doelenaars. Er liggen nu 25 sloopdossiers klaar en er zijn er nog heel wat in voorbereiding maar schepen Deckers zei zeker rekening te zullen houden met wie nog steeds Doel bewoont. Maar Boudewijn Vlegels (Kartel) verwacht dat er toch weer zal getalmd worden want de voorbereiding van de dossiers duurt ook zijn tijd. Hij stond zeker achter de mogelijkheden die Doel later nog zal hebben als toeristische, recreatieve site.


Toen burgemeester Van de Vijver zei dat de gemeente bij de sloping geen toestemming geeft maar wel advies, vroeg Bruno Stevenheydens zich af waarom de gemeente dan geen negatief advies gaf.  De volksvertegenwoordiger van Vlaams Belang hield zijn smeekbede aan: "Gebruik een logisch verstand? Laat deze sloopdossiers liggen. Het heeft geen zin mensen die er nu nog wonen te treffen. Schade toebrengen aan de leefkwaliteit van de inwoners is in strijd met het actieplan dat de gemeente Beveren in 2006 heeft opgesteld."

"En wat gaat er met de kerk gebeuren?", wilde raadslid Jerome Kegels (CD&V-N.VA ) nog weten. In een kort antwoord zat meteen alles: "Er gebeuren nu onderhoudswerken maar als het Saeftinghedok er komt zal er niet veel overschieten van de historische gebouwen.". (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

oa deze woning in de Camermanstraat zal worden afgebrokenBEVEREN.  De Maatschappij voor Grond in Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoever wil opnieuw 40 woningen in Doel afbreken. Het heeft...

DOEL. De Scheldewijdingsfeesten, ooit een groots visitekaartje van de gemeente Beveren, krijgen voor 2005 een vermindering van de gemeentelijke subsidie van 9.800 euro naar 8.000 euro.

DOEL. Het Deurganckdok is officieel geopend en Koning Albert II zag hoe mooi het was. Maar dat het meest schilderachtige dorpje van het Waasland door verloedering al een 'kader' is verloren,...

DOEL. Voorbije week was in het Waasland nogal wat te doen rond de uitspraken van Bart Casier, directeur van de Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas. Die stelde namelijk dat de komst...

DOEL. Vlak voor het kerstweekeinde werden in Doel twee perfect bewoonbare woningen professioneel 'onbewoonbaar' gemaakt. In huizen in de Pastorijstraat en de Scheldemolenstraat werden de...

DOEL. Het actiecomité Doel2020 stelt zich vragen bij het havenbeleid van de Vlaamse overheid. Volgens het comité stapelt die overheid de blunders op. Zo wordt momenteel het Doeldok -...