Het onderhoud van het patrimonium van de GMH

BEVEREN.  De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting heeft een goed lopende infrastructuur nodig wil het vlot het woningenbezit beheren. Er is dan ook een technische dienst die alles opvolgt. In 2009 werden een 2.400 werkbonnen opgemaakt aan 50 verschillende aannemers. Het grootste deel, zo’n 2000 , komen van de meldingen van de huurders zelf. Ze kunnen dat steeds telefonisch of wel aan de balie van het Huisvestingsgebouw in de Diederik van Beverenlaan.

1249 Meldingen gingen over de centrale verwarming en sanitair, 236 over de elektriciteit en 138 over klein schrijnwerk. Een ander pakket werkopdrachten richtten zich naar het terug verhuurbaar maken van vrijgekomen appartementen of woningen. De medewerkers van de technische diensten maken alles hiervoor op. In 2009 werden 171 werkbonnen daar voor opgemaakt en dat voor 106 nieuwe verhuringen waarvan 39 in Beveren waren, 15 in Steendorp en 14 in Kallo.

Sedert de invoering van de ‘Gemeentelijke Klusjesdienst’ begin 2009, voert deze voor de GMH ook kleine herstellingswerken uit. Er is uiteraard ook nog ander wek. Zo werden in 2009, 320 appartementen voorzien van een individuele watermeter zodat elke bewoner zijn waterfactuur rechtstreeks van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ontvangt daar waar er voorheel een collectieve watermeter stond. Voor de GMH valt er nu ook heel wat administratief werk weg.

De maatschappij evolueert mee op vlak van het energiezuinig wonen. Didier Poppe een medewerker van de technische dienst genoot in 2009 een opleiding tot 'energiedeskundige Type A'. Zo kon de GMH vanaf juni 2009 zelf EPC-certificaten opmaken. Deze certificaten zijn immers sedert 1 januari 2009 verplicht bij elke nieuwe verhuring of verkoop. In 2009 werden door de vennootschap toch 36 van die Energie - Prestatie - Certificaten in eigen regie opgemaakt.

De maatschappij legde in 2009 ook de basis voor de opstart van het isoleren van alle zolders of daken in het patrimonium. Deze opdracht moet ten laatste in 2020 worden beëindigd.

toezichter en wijkmeester

Een belangrijke taak is ook weggelegd voor de toezichters in de wijken. Het is al sedert 2000 dat de maatschappij, telkens er een nieuwe wooneenheid wordt in gebruik genomen, zorgt voor een verantwoordelijke. Die werkt op vrijwillige basis samen met de GMH. Het jaar 2009 begon met reeds 23 toezichters. 

Voorzitter van de GMH, Louis Engels, en zijn medewerkers maken er ook op dit vlak een erezaak van dat dat initiatief efficiënt werkt. De maatschappij omschrijft de toezichter als: "Hij is het 1ste aanspreekpunt van de bewoner in de appartementsblok. Hij is geen politieagent, maar hij houdt toezicht op het onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Hij meldt herstellingen of vernielingen aan ons en kijkt er op toe dat de bewoners de afgesproken regels respecteren. Hij zal ook de nietige bewoners welkom heten en hen informeren over de afspraken en geplogenheden van hun woonomgeving. Met die werkwijze worden veel misverstanden en misbruiken voorkomen.De toezichter is voor de GMH dan ook haar onmisbare ogen en oren in de wijken en gebouwcomplexen."

Er worden mogelijkheden onderzocht om ook in reeds bestaande projecten of wijken toezichters aan te stellen. Zo kwamen er in de loop van 2009 nog 5 mensen bij zoals o.a. in de Vuurkouterwijk in Steendorp en voor de 18 appartementen in de Hellingstraat te Rupelmonde.
De GMH investeert in voldoende opleidingen en ontmoetingsogenblikken voor haar team van toezichters, en dit onder de begeleiding van Imke Temmerman. Deze groep heeft dan ook verdere stappen gezet naar een eigen stuurgroep die nu reeds een belangrijke gesprekspartner is voor de GMH. 
Ook de in dienst genomen wijkmeester krijgt nu speciale aandacht. De Vlaamse Regering keurde al in mei 2008 het besluit goed dat handelt over de erkenning en subsidiëring van conciërges binnen sociale huisvesting. Zo kon een initiatief lokale diensteneconomie opgestart worden. De GMH was er voor geïnteresseerd en diende met succes een aanvraag in voor erkenning.

Zo kon Rudi Mangé worden aangeworven als wijkmeester bij de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting vanaf 1 april 2009. Hij voert op wijkniveau ondersteunende taken uit die bijdragen aan de goede samenleving en de sociale cohesie binnen de wijk. Hij functioneert ook als aanspreekfiguur of brugfiguur tussen de huurders en de maatschappij wat veel bijdraagt tot een verbetering van de  communicatie tussen beide. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

Voorzitter Louis Engels overhandigt de sleutel aan William Bombeeck uit Kieldrecht.KIELDRECHT. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting heeft een nieuwe parel aan de kroon gekregen wanneer deze...

De 7 appartementen in de G De Cremerstraat te Rupelmonde.RUPELMONDE/VRASENE. Gemeenteraadslid Franky Van Havere (sp.a Kruibeke) vernam van Vl aams minister voor Wonen, Freya Van den Bossche dat er...

De stad Sint-Niklaas schakelt een dertigtal arbeiders in voor de wops.SINT-NIKLAAS. Het stadsbestuur stuurt wijkonderhoudsploegen, kortweg wops, op pad om de straten en pleinen in de stad en haar...

BEVEREN. Sp.a Waasland ijvert al sinds begin 2005 voor de afschaffing van de onderhoudsplicht voor kinderen wiens ouders in een rusthuis verblijven. Het systeem zou leiden tot menselijke...

KRUIBEKE. Voorzitter Marc Verbraecken van de SP.a Kruibeke heeft de visie van zijn partij kenbaar gemaakt rond het al dan niet uitvoeren van de onderhoudsplicht waarbij bedragen door het OCMW worden...

WAASLAND. De sp.a  -Waasland doet een dubbele oproep om het systeem van de onderhoudsplicht door de kinderen wiens ouders in een rusthuis verblijven, aan te passen en zelfs af te schaffen....