Geen debat over onderhoudsplicht

BEVEREN. Sp.a Waasland ijvert al sinds begin 2005 voor de afschaffing van de onderhoudsplicht voor kinderen wiens ouders in een rusthuis verblijven. Het systeem zou leiden tot menselijke drama’s zoals familieruzies en er zou teveel ongelijk zijn tussen onderhoudsplichtigen. Sp.a Waasland vroeg destijds aan de OCMW-bestuurders van o.a. Beveren om naar voorbeeld van Sint-Niklaas en Kruibeke de de onderhoudsplicht niet meer uit te voeren. Ondertussen hebben volksvertegenwoordigers van Cd&V en Open VLD een wetsvoorstel voor een sterke vermindering van de onderhoudsgelden ingediend.

Het kan lang duren vooraleer het wetsvoorstel echt wet wordt maar gemeenteraadslid Johan Smet wou in de gemeenteraad een debat over de onderhoudsplicht starten. "Het antwoord van schepen Dirk Van Esbroeck en burgemeester Van De Vijver is duidelijk: er is reeds over gedebatteerd en het college blijft voorlopig bij z’n standpunt om de onderhoudsplicht niet af te schaffen.", laat Smet weten. "Het reeds invoeren van de modaliteiten van het wetsvoorstel zou volgens schepen Van Esbroeck onmogelijk zijn: het is of het behoud van het huidige systeem of de afschaffing. De gemeente kan geen tussenmaatregelen treffen." Er kom wel verder overleg met de seniorenraad. (mb)

 

 

Lees ook:

KRUIBEKE. Voorzitter Marc Verbraecken van de SP.a Kruibeke heeft de visie van zijn partij kenbaar gemaakt rond het al dan niet uitvoeren van de onderhoudsplicht waarbij bedragen door het OCMW worden...

WAASLAND. De sp.a  -Waasland doet een dubbele oproep om het systeem van de onderhoudsplicht door de kinderen wiens ouders in een rusthuis verblijven, aan te passen en zelfs af te schaffen....