In Kruibeke geen onderhoudsplicht door kinderen aan OCMW

KRUIBEKE. Voorzitter Marc Verbraecken van de SP.a Kruibeke heeft de visie van zijn partij kenbaar gemaakt rond het al dan niet uitvoeren van de onderhoudsplicht waarbij bedragen door het OCMW worden teruggevorderd van kinderen waarvan de ouders in een rusthuis verblijven en hun facturen zelf niet kunnen betalen.

In het voorjaar besliste de regering een einde te maken aan de grote verschillen in de bedragen die de OCMW's terugvorderen. Afhankelijk van het netto-jaarinkomen en het aantal personen ten laste bedraagt het bedrag van de onderhoudsplicht maandelijks minimum 32 euro en maximum 817 euro.

Voorzitter Verbraecken zei dat  SP.a- Kruibeke blij is met de net ingevoerde uniforme terugvorderingsbedragen. Maar langs de andere kant wijst hij er op dat de gemeenten wel de keuze hebben om al dan niet terug te vorderen. Met ander woorden: men wil de ongelijkheid doen verdwijnen tussen de gemeenten die terugvorderen maar het verschil tussen de gemeenten die wel en niet terugvorderen, blijft bestaan. Kruibeke vordert niet terug. Het blijft voor de kinderen, volgens Marc Verbraecken, dus financieel heel belangrijk in welke gemeente hun ouders naar het rusthuis trekken. Dit botst duidelijk op het rechtsgevoel van de mensen: de ene oudere is niet gelijk aan de andere.

Toen sp.a-Kruibeke in september 2004 een samenwerkingsakkoord afsloot met partij D.E.N.E.R.T. wilden het geen mandaten omdat SP.a de mensen wil dienen in plaats van eraan te verdienen. Daarom dat ??n van hun eisen, de afschaffing was van de onderhoudsplicht, tot er een uniforme regeling is die voor alle OCMW's dezelfde is en waarbij de gemeenten zelf niet meer de keuze hebben om al dan niet terug te vorderen. Zodoende kan meer gelijkheid tussen mensen bereikt worden. "De nieuwe wetgeving is dan ook de gedroomde aanleiding om deze eis te realiseren", aldus SP.a voorzitter Marc Verbraecken. (F)

 

Lees ook:

BEVEREN. Sp.a Waasland ijvert al sinds begin 2005 voor de afschaffing van de onderhoudsplicht voor kinderen wiens ouders in een rusthuis verblijven. Het systeem zou leiden tot menselijke...

WAASLAND. De sp.a  -Waasland doet een dubbele oproep om het systeem van de onderhoudsplicht door de kinderen wiens ouders in een rusthuis verblijven, aan te passen en zelfs af te schaffen....