Hoeve Hof ter Walle blijft in de belangstelling

Image
Hof ter Walle in Kieldrecht

KIELDRECHT. Vlaams Belang blieef zich terdege inzetten om de hoeve Hof ter Walle aan de Oud Arenberg te behoeden voor afbraak. Vlaams minister Bourgeois deelde mee de beschermingsprocedure te zullen opstarten voor de hoeve Hof ter Walle. Spijtig genoeg werd de schuur van de hoeve al meer dan 1 jaar geleden met medewerking van de gemeente ontdaan van haar dakbedekking.

"In plaats van een overleg tussen actievoerders en Vlaamse overheid mogelijk te maken koos het gemeentebestuur voor de ondersteuning van de sloop via politieoptreden. Nadat de Vlaamse overheid de sloop stop zette heeft de gemeente het voorbije jaar niets ondernomen voor de bescherming van deze waardevolle hoeve. Op een gemeenteraad vroeg raadslid  Komt er overleg tussen het gemeentebestuur en de bevoegde minister, hoe lang zal de beschermingsprocedure lopen? Is het gemeentebestuur eindelijk bereid om mee te zoeken naar een gepaste bestemming van dit waardevolle erfgoed? Is het gemeentebestuur bereid om er bij de minister op aan te dringen om zo snel mogelijk maatregelen te nemen dat de schuur beschermd wordt tegen verder verval en niet hetzelfde lot ondergaat als de Rubenshoeve in Doel? Burgemeester Van de Vijver antwoordde dat de gemeente niets zal doen, niets, niets en nog eens niets.", aldus Bronu Stevenheydens (Vlaams Belang).

Enkele weken geleden heeft de Vlaamse Landmaatschappij één van de oude hoeves in de Oud Arenberg te Kieldrecht laten afbreken. Vlaams Belang had dus de gemeente verschillende malen gevraagd deze hoeve (Oud Arenberg 71) in overleg met de Vlaamse overheid te vrijwaren. De fractie wist dat de firma die de werken heeft uitgevoerd in het verleden al verschillende milieu-inbreuken heeft begaan en is door de milieudienst gekend. De zolder van deze hoeve stak vol hooi en de aannemer zag daar blijkbaar geen graten in om dit gewoon op te branden en het vuur hiervan onbeheerd achter te laten. Gemeenteraadslid Karl Westerlinck meldde de inbreuk aan de politie.
-"De politiediensten kwamen ter plaatse  en ook de milieudienst werd op de hoogte gebracht. De politie zou niet alleen hooi, maar ook andere zaken hebben zien branden. Er werd, tot spijt van de milieudienst, geen PV door de politie opgesteld waardoor er enkel een mondelinge waarschuwing aan de aannemer is gegeven."

Op de gemeenteraad kaartte Karl Westerlinck de inbreuk aan en vroeg waarom er geen PV werd opgemaakt. De uitleg van burgemeester van de Vijver was bijzonder vreemd. De politie maakt altijd PV op van zulke inbreuken maar in dit geval werd het niet gedaan omdat men een telefonische melding van een gemeenteraadslid blijkbaar beschouwde als een klacht. Bij Vlaams Belang vinden ze dat een bijzonder vreemde vergissing.

Karl Westerlinck vroeg aan het gemeentebestuur om dergelijke firma’s die regelmatig inbreuken begaan, beter te controleren tijdens hun activiteiten en op voorhand bij aanvraag van vergunningen op hun plichten te wijzen. Alsnog een PV op te laten maken van dit voorval en de politie bij dergelijke milieu-overtredingen steeds PV laten opmaken. "Het gaat hier trouwens om een werk dat de Vlaamse overheid laat uitvoeren en dus een voorbeeld moet zijn voor de bevolking hoe men omgaat met zogenaamd afval! Tevens betaalt dezelfde Vlaamse overheid voor verwerking van deze afbraak materialen die men illegaal heeft opgestookt. De Vlaamse overheid verwittigen van deze praktijken is dan ook aangewezen.", besluit Westerlinck. (Rolf Duchamps) 

 

 

Lees ook:

Schuur van Hof ter Walle ingestort

KIELDRECHT. Maandag is de schuur van de achttiende eeuwse hoeve Hof ter Walle ingestort. De hoeve wordt al enkele jaren bedreigd met afbraak. Net nu er instandhoudingswerken zouden worden uitgevoerd stortte de...

Hof ter Walle in Kieldrecht beschermd monument

KIELDRECHT. De hoeve Hof ter Walle in Kieldrecht is beschermd als monument. Dat laat actiegroep Doel 2020 weten. De actiegroep voerde sinds 2004 actie voor het behoud van de hoeve, later bijgestaan...