Hoe gaat het nu met het voorstel Forum 2020 voor de Oosterweelverbinding?

REGIO. Vertegenwoordigers van Forum Mobiliteit Antwerpse Regio 2020 hebben reeds  in het Vlaams Parlement hun alternatief tracé voor de Oosterweelverbinding mogen verdedigen.  Er werd al links en rechts een reactie geformuleerd al gaat ondertussen de tijd verder. Het is al maart 2010 en nog steeds is de Oosterweelverbinding hangende tussen brug en tunnel.

Ivan Sabbe, Vlaamse volksvertegenwoordiger LDD heeft wel al gemeld dat zijn partij gecharmeerd is door het voorstel Forum 2020 en vraagt de Vlaamse regering met aandrang om de geformuleerde voorstellen ernstig te overwegen alvorens inzake de Oosterweelverbinding een definitieve beslissing te nemen.

Essentieel is dat er door de Vlaamse regering niet langer rond de pot wordt gedraaid wordt gedraaid en dat ze eindelijk een door Vlaanderen en vooral door Antwerpen maatschappelijk gedragen beslissing neemt,  die de Antwerpse mobiliteitsknoop losmaakt. "Bovendien is het voor LDD essentieel dat deze beslissing ten volle rekening houdt met de uitslag van de volksraadpleging van 18 oktober 2009", aldus nog Ivan Sabbe. En zijn partijgenoot Jurgen Verstrepen voegde er nog aan toe: "Het referendum van 18 oktober 2009 heeft aangetoond dat het BAM-tracé niet over het vereiste maatschappelijk draagvlak beschikt. Het Lange Wapper-tracé is logischerwijze dan ook niet langer de enige optie! Een BAM-light versie is dat overigens evenmin. Het plan Forum 2020 heeft de verdienste dat het breed gedragen is. Indien de implementatie van dit voorstel niet resulteert in een significant hogere kostprijs en een nog langere realisatietermijn kunnen we dit voorstel als LDD voluit steunen." (R.D.)

 

 

Lees ook:

REGIO. Midden juni start de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) met een uitgebreide informatiecampagne over de Oosterweelverbinding. Voor Zwijndrecht en Linkeroever moet dat misschien toch...

SINT-NIKLAAS. De lokale afdeling van LDD Sint-Niklaas zal nog voor het eind van de zomer de omwonenden van de nieuwe ringweg informeren over haar actieplan en uitnodigen voor een infomeeting....

SINT-NIKLAAS. Tussen 16 juni en 15 september mogen nachtwinkels in Sint-Niklaas tussen 21 uur en 8 uur geen alcoholische dranken verkopen. Dat besliste de gemeenteraad op 20 mei. Het verbod is niet...

WAASLAND. De Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland Voka heeft fel gereageerd op de aanval die Professor ruimtelijke planning van de Universiteit van Gent, Georges Allaert, heeft ingezet...

ZWIJNDRECHT. Het Masterplan Antwerpen, dat een heleboel voorstellen bevat om de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen op een duurzame manier op te lossen, werd de afgelopen maanden getoetst op haar...

LINKEROEVER/ZWIJNDRECHT. Het bouwen van de Oosterweelverbinding waar in Zwijndrecht zoveel rond te doen is op het vlak van de leefbaarheid van het dorp, nadert een definitieve plooi. De start van de...