Vlaanderen verbindt oplossing Wase mobiliteit aan beslissing bouwvergunning BAM-tracé

WAASLAND. Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is verheugd dat de Vlaamse regering duidelijk gekozen heeft voor het BAM-tracé. Door de BAM opdracht te geven een bouwvergunningsaanvraag voor haar tracé in te dienen wordt er geen tijd verloren en blijft het project op schema. Kamer roept Vlaamse regering nu ook op voor het realiseren van een volwaardige Wase noord-zuidverbinding.

In datzelfde besluit vraagt de Vlaamse regering aan AWV (Administratie Wegen en Verkeer) om in overleg met de nv BAM versneld werk te maken van een concreet voorstel gebaseerd op het compromis van de Wase burgemeesters ‘alternatieve verbinding in het Waasland aansluitend op de oostelijke tangent’.

Het Wase burgemeestercompromis, dat voorzag in een oplossing van het Wase mobiliteitsprobleem, was gebaseerd op het ‘beslist beleid’ waarvan de realisatie van de Oosterweelverbinding deel uitmaakt. Nu de Vlaamse regering besliste dat de bouwvergunning kan worden ingediend, komt een oplossing voor de Wase mobiliteit dichterbij.

Het Wase burgemeesterscompromis is voor Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland evenwel onvoldoende. Een betere bereikbaarheid van de Liefkenshoektunnel kan enkel door een volwaardige noord-zuidverbinding.
Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland vraagt dan ook aan de Vlaamse regering om voor een volwaardige oplossing te kiezen. D.w.z. niet enkel het doortrekken van parallelwegen richting Antwerpen op E17 (vanaf Sint-Niklaas) en E34 (vanaf Moerbeke) maar ook een  volwaardige noord-zuidverbinding tussen deze beide snelwegen.(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

REGIO. Midden juni start de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) met een uitgebreide informatiecampagne over de Oosterweelverbinding. Voor Zwijndrecht en Linkeroever moet dat misschien toch...

ZWIJNDRECHT/LINKEROEVER. Er mag geen vertraging kompen op de voorbereidingen van de aanleg van de Oosterweelverbinding. Dat vindt BAM en deelt meteen mee dat men nog altijd op koers zit. BAM heeft...

ZWIJNDRECHT/LINKEROEVER/ANTWERPEN. De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) schaart zich achter de beslissing van de Vlaamse Regering om een onafhankelijke evaluatie op te starten over de...

WAASLAND. De Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland Voka heeft fel gereageerd op de aanval die Professor ruimtelijke planning van de Universiteit van Gent, Georges Allaert, heeft ingezet...

ZWIJNDRECHT. Het Masterplan Antwerpen, dat een heleboel voorstellen bevat om de mobiliteitsproblemen rond Antwerpen op een duurzame manier op te lossen, werd de afgelopen maanden getoetst op haar...

LINKEROEVER/ZWIJNDRECHT. Het bouwen van de Oosterweelverbinding waar in Zwijndrecht zoveel rond te doen is op het vlak van de leefbaarheid van het dorp, nadert een definitieve plooi. De start van de...