Zonder overstappen van Sint-Niklaas naar Aalst

Image
De nieuwe lijn 9s is voorgesteld op het busstation in Sint-Niklaas.
SINT-NIKLAAS. In de Siniscoop vlakbij het Stationsplein waar zowat alle bussen van De Lijn langs komen, werd de nieuwe busverbinding tussen de Wase hoofdstad en de stad Aalst voorgesteld. Het traject worden verbonden door de lijn 9s die via Denermonde zal rijden. Deze lijn doet 28 haltes aan en zal een verbinding maken tussen Aalst – Dendermonde - Sint-Niklaas. Bovendien krijgen de tussenliggende kernen Hamme, Grembergen, Lebbeke en Wieze ook een opwaardering aan openbaar vervoer. Maar ook passeert men o.a. de Mirabrug in Hamme, het Zwembad Olympos en Station in Dendermonde. Voor Lebbeke bestaat de grote verbetering niet alleen uit een verhoogde
frequentie, maar voortaan wordt ook de chocoladefabriek Callebaut bediend.

Met deze verbinding vult De Lijn Oost-Vlaanderen een missing-link in het Oost-Vlaamse openbaar vervoernet in. Vanaf nu start De Lijn, in samenwerking met de betrokken steden, een uitgebreide communicatiecampagne. Vanaf zondag 14 december 2008 wordt  de nieuwe lijn 9s geïntroduceerd. Lijn 9s heeft een 30’-frequentie in de spits en een 60’-frequentie tijdens de daluren. Op zaterdag en zondagnamiddag rijdt deze lijn met een uurfrequentie. Op zondagvoormiddag zijn er 2 ritten voorzien.

Dankzij lijn 9s worden in Sint-Niklaas heel wat attractiepolen bediend: het bioscoopcomplex Siniscoop, het marktplein, AZ Maria-Middelares, KoninklijkAtheneum campus Parklaan, Waasland Shopping Center, Industriepark-Noord en Industriepark-West en natuurlijk het station van Sint-Niklaas. Hier hebben de reizigers dan ook goede overstapmogelijkheden op het stadsnet van De Lijn en op diverse streeklijnen.

Sint-Niklaas is een stad die bewust de kaart trekt van openbaar vervoer. Sinds de herininrichting van de markt en de stationsomgeving in 2005, biedt deze stad aan al haar inwoners gratis openbaar vervoer aan op zaterdag. Bovendien komt Sint-Niklaas voor de helft tussen bij de aankoop van een Buzzy Pazz.

Dus niet alleen de steden komen aan hun trekken, ook het openbaar vervoer in de tussenliggende kleinere kernen Hamme, Grembergen, Lebbeke, Wieze en Herdersem wordt opgewaardeerd. Zij krijgen een snellere en rechtstreekse verbinding met het kleinstedelijk gebied Dendermonde en de stedelijke gebieden Aalst en Sint-Niklaas, die een belangrijke regionale aantrekkingskracht uitoefenen op het vlak van onderwijs, tewerkstelling en recreatie.

De binding van het Waasland met het Aalsterse krijgt zeker nieuwe impulsen. Vanuit Aalst komt heel wat in de kijker: In Aalst en deelgemeentes zullen de volgende haltes worden aangedaan: Herdersem Gemeentehuis, Kapel Ten Beeldeken, Tupperware, Wijngaardveld en het Station Aalst als eindhalte. Dit station is een belangrijke aansluitingsknoop voor omliggende gebieden.Deze stationsomgeving kent momenteel ook een volledige opwaardering en herinrichting.

Aalst biedt ook heel wat attractiepolen zoals het centrum, scholen, horecazaken, ziekenhuizen, cinemazalen, sport en recreatie en diverse tewerkstellingspools. Met de Stad Aalst heeft De Lijn al lange tijd een goede samenwerking en dit resulteerde in 2005 in een derdebetalersysteem. Dit bestaat erin dat Aalst een tussenkomst biedt van 50% op alle abonnementen. Lijnkaarten zijn te verkrijgen bij de stadsdiensten voor 6 euro, dit betekent een tussenkomst van 25%.

De volgende gemeente die wordt aangedaan door lijn 9s is Lebbeke. De haltes Lebbeke Dorp, Molenstraat, Kouterbaan, Hoeksken worden in Lebbeke bediend. In de deelgemeente Wieze zullen de reizigers kunnen afstappen aan het dorpsplein, de Callebautvestiging en de Oktoberhallen.

Dan komen we aan in Dendermonde dat bij de nieuwe lijn 9s eigenlijk Centraal ligt tussen Aalst en Sint-Niklaas en zal vooral fungeren als doorgangspunt. Dendermonde station trekt namelijk veel pendelaars aan uit de omliggende gebieden. Er zijn heel wat verschillende spoorlijnen, belbussen en reguliere buslijnen. Dat is de reden waarom De Lijn in de mate van het mogelijk, rekening heeft gehouden met de aansluitingen.
Lijn 9s rijdt via de Dendermondsesteenweg, Hamsesteenweg, Dokter Haekstraat,
Grootzand, Martelarenlaan, Leopold II Laan, Geldroplaan, Statieplein, Stationsstraat. Hierdoor worden de volgende attractiepolen bediend: Rijksgevangenis, Zwembad Olympos, Atheneum, VDAB-RVA Geldroplaan, de Brusselsestraat en natuurlijk Dendermonde Station.
Ook met Dendermonde heeft De Lijn al jaren een goede samenwerking. Sinds 1999 heeft deze stad al een derdebetalersyteem. En dat hebben ze dit jaar, in samenspraak met De Lijn, aangepast naar gratis openbaar vervoer op het grondgebied Dendermonde op maandag en zaterdag.

Vanuit Dendermonde rijdt lijn 9s naar Hamme via Grembergen Dorp. Hier zullen drie haltes worden aangedaan: de Roodkruisstraat, het Tweebruggenplein en Hooirt. Dankzij de halte aan de Roodkruisstraat kunnen de reizigers makkelijk de VDAB Meulenbroekstraat, de Mirabrug en het marktplein bereiken. Het AZ Waasland campus Hamme en het voetbalstadion zijn vlot bereikbaar via de halte Tweebruggenplein.

Image
Voorstelling van de nieuwe lijn 9s aan het Stationsplein te Sint-Niklaas in aanwezigheid van Minister Kathleen Van Brempt en burgemeester Freddy Willockx.
 


Dirk Busschaert, directeur De Lijn Oost-Vlaanderen legde er nogmaals de nadruk op dat het de missie is van De Lijn is om te streven naar kwaliteitsvol en klantgericht openbaar vervoer. "Dat is de reden waarom sinds vorig jaar de focus in het aanbod is verschoven naar netmanagement. Netmanagement heeft tot doel om ons aanbod verder uit te breiden, maar dan wel in functie van de vraag. En dat is nu net het grote verschil met basismobiliteit. Hier het uitgangspunt het aanbieden van een minimum aanbod openbaar vervoer aan elke Vlaming", aldus de directeur.

Het project 9s is een heel mooi voorbeeld van een typisch netmanagement project want met deze nieuwe lijn vult de Lijn een missing link in het Oost-Vlaamse openbaarvervoernet in. Volgens de regels en criteria van het netmanagement moet er een rechtstreekse verbinding tussen twee stedelijke gebieden worden voorzien. Aalst en Sint-Niklaas zijn hier die stedelijke gebieden.

Tot op vandaag bestond deze rechtstreekse verbinding niet, noch met de trein, noch met bus of tram. Dankzij de nieuwe lijn 9s is er een snellere en frequentere verbinding tussen Aalst en Sint-Niklaas via Dendermonde.(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

Met lijn 9s rijdt u zonder overstappen van de ballonstad naar de ajuinenstad.SINT-NIKLAAS. We brengen nog eens in herinnering dat vanaf zondag 14 december De Lijn het aanbod van bussen in het...

REGIO. Het is goed om weten dat De Lijn vanaf 14 december haar nieuwe dienstregelingen toepast. Rekening houdend met de aangepaste dienstregelingen van de NMBS, zal ook De Lijn Oost-Vlaanderen een...

REGIO. Vanaf eind juli heeft De Lijn 1,7 miljoen nieuwe voorverkooppunten. Wie een computer met internetverbinding heeft, kan voortaan online vervoerbewijzen kopen in de eShop van De Post en ze...

REGIO. Dat De Lijn een bijzonder goede hulp kan zijn voor de feestmobiliteit werd in Gent bewezen waar tijdens de voorbije Gentse Feesten een stijging van 14% in vergelijking met vorig jaar werd...

Deze pendeltram brengt bezoekers van de Gentse Feesten van en naar Flanders Expo.REGIO. De Gentse Feesten zijn van start gegaan. Ook heel wat Waaslanders trekken jaarlijks naar 10-daagse festijn in...

In december zal kunnen opgestapt worden op de bus van De Lijn: Sint-Niklaas - AalstREGIO. Op 14 december 2008 zal De Lijn haar aanbod in Oost-Vlaanderen stevig uitbreiden. Dinsdag 3 juni kreeg ze...