Stedelijke Sportraad vernieuwt en zoekt sportliefhebbers

SINT-NIKLAAS. De sportraad van Sint-Niklaas gaat na 42 vernieuwen. Om die vernieuwing vorm te geven, zoekt de stad 12 gedreven sportliefhebbers. Kandidaten kunnen zich tot 31 maart aanmelden op sinsport.be.

De werking van de sportraad was al 42 jaar onveranderd en werd al een poos in vraag gesteld. De functie van de sportraad als kanaal om vragen en behoeften van het Sint-Niklase sportleven te laten doorstromen naar het stadsbestuur, werd vaak niet herkend aan de basis. Ook andere zwaktepunten werden gedetecteerd. Zo bleek de reguliere sportclubs een dominante invloed te hebben op de adviesverlening. Daarnaast maakt de grootte van de vergadergroep het moeilijk om intensief en diepgaand van gedachten te wisselen met voldoende inspraak van alle leden.

Om die probleem het hoofd te bieden, is beslist om de oude structuur neer te leggen en een nieuwe start te nemen. De kern wordt herleid tot een groep van maximum 12 personen. Deze groep van twaalf moet zo divers, in alle betekenissen van het woord, worden samengesteld met respect voor de decretale genderverhouding. Twaalf personen die niet worden afgevaardigd vanuit sportdisciplines en dus sportclubs, maar vanuit de sportief geëngageerde bevolking. 12 personen met een ruime kijk op het sportweefsel van de stad. De sportraad wil in samenwerking met het stadsbestuur éénmaal per jaar een breed open sportforum organiseren, waarop specifieke thema’s kunnen worden toegelicht en besproken door alle geïnteresseerde burgers. Tenslotte wil de sportraad de werking van tijdelijke en permanente satellietgroepen bevorderen en uitbreiden.

De nieuwe statuten van de stedelijke sportraad zijn reeds goedgekeurd. Om twaalf gedreven sportliefhebbers voor de kern te vinden, lanceerde de stad een wervingscampagne met de slogan ‘Nieuwe sportraad zoekt frisse spelverdelers (m/v)’. Kandidaten kunnen zich tot 31 maart aanmelden op sinsport.be. (mb)