Algemene vergadering gemeentelijke sportraad

ImageKRUIBEKE De gemeentelijke sportraad houdt op dinsdag 15 december een verplichte algemene vergadering voor alle Kruibeekse clubs en verenigingen.  Het dagelijks bestuur nodigt een afvaardiging uit in het Ontmoetingscentrum De Brouwerij aan het gemeentehuis van Kruibeke om 19u30. De gastheren zijn er schepen van sport Dirk de Ketelaere, sportraadvoorzitter Julien Cant en secretaris Luc Van Hoyweghen.

Op de dagorde staat een toelichting van het sportbeleidsplan en de stand van zaken er van. Extra aandacht gaat ook naar de eigen website die de Sportraad nu heeft en waarop weldra alle info in verband met de sportraad , de sportdienst en de sportclubs zal terug te vinden zijn. Wie vragen of opmerkingen heeft i.v.m. deze website kan ze melden. Op de dagorde verder ook  het financieel verslag en het werkingsverslag van de sportraad.
Aandacht zal ook gaan naar de planning 2010 en de begroting. Er is ook een themavoordracht voorzien rond het ‘Dynamo Project’, management ondersteuning voor spoprtclubs.

Na de vergadering wordt aan iedereen graag een drankje aangeboden door het gemeentebestuur van Kruibeke, als blijk van waardering voor uw inzet voor de sport in Kruibeke. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

SINT-NIKLAAS. De sportraad van Sint-Niklaas gaat na 42 vernieuwen. Om die vernieuwing vorm te geven, zoekt de stad 12 gedreven sportliefhebbers. Kandidaten kunnen zich tot 31 maart aanmelden op...

LOKEREN. De stedelijke sportraad van Lokeren bestaat in 2009 veertig jaar en die verjaardag wordt gevierd met een hele reeks (sportieve) aktiviteiten. Het feestjaar start morgen, zaterdag 27,...

De omgeving van het zwembad in Lokeren is het strijdtoneel voor Superteam 2009.LOKEREN. Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de Lokerse Sportraad gaat deze op zaterdag 6 juni op zoek naar...

STEKENE. De sportraad heeft hulde gebracht aan een bekende sportfiguur uit de gemeente. Hij was de speciale eregast bij de huldiging van de sportlaureaten van de gemeente. In heel veel sporten heeft...

Sportschepen Réno Martens kan op een efficiënte sportdienst rekenen.STEKENE.Ter gelegenheid van de hulde van de Stekense sportlaureaten heeft sportschepen Réno Martens een soort...