Stekene heeft efficiënte sportdienst

Image
Sportschepen Réno Martens kan op een efficiënte sportdienst rekenen.
STEKENE.Ter gelegenheid van de hulde van de Stekense sportlaureaten heeft sportschepen Réno Martens een soort doorlichting gegeven van de sport anno 2010. "Ik denk dat we mogen stellen dat sport vandaag een pertinent onderdeel is van onze samenleving. Misschien nog beter te zeggen dat het een pertinent onderdeel is geworden. Vroeger, 30, 40 jaren geleden, bestond het leven voornamelijk uit werken, werken, en nog eens werken  en tussendoor wat rusten. Machines en computers echter hebben door de jaren heen veel uren werk weggenomen, veel zware handenarbeid lichter gemaakt,  de werkdagen ingekort", aldus de schepen.

Zo is sport bedrijven voor vele mensen een evidente bezigheid geworden, voor velen echter ook nog niet.  En daarvoor zijn er dan de Sportclubs.  Gelukkig maar. Zij zorgen ervoor dat aan sport kan gedaan worden, zij scheppen een kader, zij scheppen mogelijkheden, elk binnen de gekozen sportdiscipline.  De besturen van deze sportclubs verdienen dan ook ons aller waardering, want zonder hen geen club, zonder hen geen sportmogelijkheden.
Maar een sportclub is geen sportclub als er geen sporters zijn. Mensen die zich bewust zijn van 'sporten is gezond' gaan graag naar hun sportclub, om er, samen met hun clubgenoten te genieten van hun sport. 

Réno Martens: "Om al dat 'sport-gedoe' en met gedoe, bedoel ik enkel ‘het-aan-sport-doen’ op Stekene ietwat te coördineren, te informeren, te stimuleren, te ondersteunen, is er onze plaatstelijke Sportdienst.  Hij organiseert sportklassen, kleuter- en paassportkampen, seniorgym, medewerking aan allerlei sportinitiatieven, kortom: één en al sport.  En dat er daarnaast ook veel paperassen bij komen kijken, misschien niet prettig om doen, maar ook, o zo noodzakelijk om alles correct en vlot te doen verlopen! De sportfunctionarissen, samen met de zaalwachters, de 2 luccen en Achiel, en de kuisploeg verdienen onze opperste waardering." 

En dat de sportdienst goed draait, werd onlangs bevestigd na een externe audit, uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap.  De Stekense sportdienst behaalde 71%, hetgeen vergeleken met andere audits een bijzonder hoge score is ! Op zowat alle onderdelen scoorde hij overduidelijk boven het gemiddelde. Enkel wat accommodatie betreft niet, maar dat is niet de verantwoordelijkheid van d e sportdienst.

Wat de accommodatie betreft, vindt de sportschepen zich allerminst goed bij het noodgedwongen uitstel van de bouwplannen uitbreiding sporthal. "Anderzijds moet ik natuurlijk begrip kunnen opbrengen van de externe factoren die dit uitstel veroorzaakten", zo onderstreepte Réno Martens. 

Hij sprak ook zijn appreciatie uit naar alle leden van de Stekense sportraad.  Als officieel orgaan zijn zij het die het beleid moet adviseren, want zij zitten "midden de sporters", zij weten waar de klepel hangt, zij kennen de noden, de wensen van de clubs, van de sporters.  "Ook heb ik het voorbije jaar eenstemeer mogen ervaren dat onze sportraad ‘geleid’ wordt door een bijzonder betrokken stel bestuursleden, met Frits Verstraete op de hoofdzetel, maar met rond hem stuk-voor-stuk mensen die het beste voor hebben met ‘de sport op Stekene. Als beleid hebben wij niet liever dan goede adviezen te krijgen. Jammer natuurlijk dat wellicht niet alle wensen zullen kunnen gerealiseerd worden.  Toch durf ik stellen dat het beleid van Stekene, de Sport een warm  sportief hart toedraagt. Als schepen van sport wil ik mij tenvolle inzetten om deze warme houding te bestendigen." (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

LOKEREN. De stedelijke sportraad van Lokeren bestaat in 2009 veertig jaar en die verjaardag wordt gevierd met een hele reeks (sportieve) aktiviteiten. Het feestjaar start morgen, zaterdag 27,...

De omgeving van het zwembad in Lokeren is het strijdtoneel voor Superteam 2009.LOKEREN. Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de Lokerse Sportraad gaat deze op zaterdag 6 juni op zoek naar...

KRUIBEKE De gemeentelijke sportraad houdt op dinsdag 15 december een verplichte algemene vergadering voor alle Kruibeekse clubs en verenigingen.  Het dagelijks bestuur nodigt een afvaardiging...

STEKENE. De sportraad heeft hulde gebracht aan een bekende sportfiguur uit de gemeente. Hij was de speciale eregast bij de huldiging van de sportlaureaten van de gemeente. In heel veel sporten heeft...

BEVEREN. Beveren wil z'n inwoners (veel) laten bewegen. Omdat verandering van omgeving een extra stimulans kan zijn, trekt de sportdienst met 12- tot 14-jarigen op driedaagse naar de Ardennen. Voor...

STEKENE. Op basis van het aantal sportkampioenen die de gemeente elk jaar mag noteren getuigt dat Stekene een sportgemeente is, een echte sportgemeente! En een sportgemeente wordt je ook niet...