Op punt gezet: Zie je de Schelde - Woorden concreet omzetten

Image
genieten langs de Schelde
WAASLAND. Alhoewel de Schelde het volledige gebied doorkruist, is de rivier op vele plaatsen onzichtbaar. Als het Schelde-Landschapspark meer wil inzetten op de natuurlijke kwaliteiten van de Schelde en op zachte recreatie, dan is het belangrijk dat de Schelde beter zichtbaar en beleefbaar wordt. Dit kan bijvoorbeeld door het voorzien van knuppelpaden, loopbruggen, uitkijkposten en herkenbare rustpunten langs de Schelde. Burgemeester Minnebo vond dat het uit is om in zijn gemeente met de rug naar de stroom te staan of te wonen. Zwijndrecht werkt 'Dorp aan de stroom' verder uit.

 

Eveneens kunnen de fietsroutes langs de Schelde worden geflankeerd door openbare vervoerverbindingen (zoals de kusttram). Samen met de oversteekplaatsen voor boten en veren kan het gebied dan optimaal verkend worden.
De regio tussen Antwerpen en Gent wordt dan als het ware de groene long tussen de twee steden. Door dit te koppelen aan meer en verschillende vormen van verblijfsfaciliteiten kan het gebied uitgroeien tot een toeristische regio.

 

• 0vernachten in een molen

Image
Overnachten in de Rupelmondse watermolen aan de Schelde moet kunnen.
Door de maatschappelijk-economische evolutie verliezen gebouwen en terreinen hun functie. Kastelen worden te groot om in te wonen. Molens hebben hun economische waarde verloren, het belang aan vervoer via de weg levert leegstaande industriële gebouwen in de centra en langs de Schelde. Deze gebouwen bieden vaak potenties om omgebouwd te worden voor hedendaags gebruik, denk maar aan wonen, cultuur en toerisme. Door een gepaste hedendaagse bestemming kunnen deze interessante gebouwen voor toekomstige generaties bewaard blijven. Burgemeester Denert heeft raar mooie plannen voor om te overnachten in de Watermolen van Rupelmonde.

 

• Paalwoningen op de Schelde?
Alle gemeenten in het Schelde-Landschapspark liggen langs een rivier: de Schelde, de Rupel of de Dender. Toch spelen de meeste gemeenten onvoldoende in op de meerwaarde van deze watergebonden ligging. Zo wordt er op maar weinig plaatsen ingezet op de specifieke kwaliteiten van wonen aan het water of er wordt onvoldoende aandacht geschonken aan deze specifieke kwaliteiten.


Of er binnenkort paalwoningen op de Schelde komen is nog maar de vraag. Toch is het belangrijk na te gaan welke woontypologieën geschikt zijn langs de rivieroevers, zonder dat dit de natuurgebieden schaadt en waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met het overstromingsgevaar. Maar de ervaring heeft al geleerd, en dank aan Steendorp, dat wonen langs de Schelde haast niet betaalbaar is.

 

• Landbouw als behoeder van het groene landschap
Het groene landbouwlandschap geniet meer en meer van de groeiende aantrekkingskracht van toerisme en recreatie. Door meer aandacht te besteden aan de verbreding van de landbouw (bijvoorbeeld door hoevetoerisme, zorgboerderijen en landschapsboeren) kan het mooie groene landschap bewaard blijven en krijgt het platteland een positieve impuls. Ook kunnen de landbouwgronden op sommige plaatsen recreatief gebruikt worden, denk maar aan een ruiternetwerk.

 

• Een gekleurd bloemenlandschap rond Gent
Sierteelt is een typisch streekgebonden product en heeft economisch gezien een mooie toekomst. Rond Gent is een concentratie van sierteelt aanwezig. Een efficiënter, meer aaneengesloten geheel van serres zou een opmerkelijk landschap creëren met felle kleuren dat bovendien toeristisch-recreatief zou kunnen worden uitgebouwd.

 

• Antwerpen en Gent zijn de 'dispatchers' naar de rest van de regio
Antwerpen en Gent zijn aantrekkingspolen. De dynamiek van deze steden wordt uitgedragen naar de rest van het Schelde-Landschapspark. Om deze rol ten volle te kunnen bespelen is het optimaliseren van de bereikbaarheid cruciaal. Specifieke potenties liggen dan ook in:
een sterk uitgebouwd openbaar vervoersnetwerk;
het versterken van de multimodale relatie tussen de verschillende havens en de havens en het achterland en verbeteren van de bereikbaarheid van de luchthaven van Deurne.

 

• Een toekomst voor transport over het water

Image
transport op het water
Op de scharnierplekken van het infrastructuurnetwerk met de Schelde bestaat er een optimale en multimodale bereikbaarheid. Watergebonden industrie vormt hier een bijzondere potentie met aandacht voor de realisatie van aanlegsteigers, watergebonden industrie en verkeersverbindingen met het achterland. Ook hier mag de industrie niet te dominant worden. Op de plekken waar verschillende activiteiten samenkomen (industrie, infrastructuur, natuur, …) is de nood aan een Globale Gebiedsvisie dan ook heel belangrijk.

 

Met het uitbrengen van de Atlas van de Regio wordt heel wat duidelijk gesteld over het Scheldeland dat voor het Waasland toch van groot belang is. Minister-President Peeters: "Het verleden hebben we, de toekomst moeten we zelf maken. Wel overwogen en met het oog op duurzame ontwikkeling. De Atlas van de Regio, die vandaag wordt voorgesteld, is het eerste van een drieluik. Deze publicatie verkent het gebied, onderzoekt de potenties en uitdagingen van deze waardevolle Schelderegio. Het vormt tevens ook de basis van het engagement tussen de betrokken gemeentebesturen. Samen de toekomst winnen, kan maar als wij over een breed maatschappelijk draagvlak beschikken. De fundamenten voor de Schelderegio in Actie zijn gelegd. Wij zien nu vol vertrouwen uit naar de groeiende welvaart in samenhang met leefkwaliteit, landbouw en natuur binnen deze regio." (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

Ir Wim Dauwe en ir Leo Clinckers stelden dinsdagmiddag de afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV anno 2008 voor. Het Waasland kreeg in de werking een belangrijke plaats.REGIO. Omdat het...

BEVEREN. De gemeenteraadszitting van dinsdagavond heeft nog maar eens de miserabele toestand van Doel onderstreept. Nadat Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) smeekte om aan de Maatschappij...

TEMSE. Vandaag starten de heiwerken van de stalen buispalen in de Schelde. De buispalen vormen de aanzet van de definitieve brugpijlers van de nieuwe Scheldebrug.

DOEL. De Scheldewijdingsfeesten, ooit een groots visitekaartje van de gemeente Beveren, krijgen voor 2005 een vermindering van de gemeentelijke subsidie van 9.800 euro naar 8.000 euro.

TEMSE. Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft zijn beleidsoptie bekend gemaakt voor de aanpak van de problematiek rond de Scheldebrug te Temse/Bornem....

TEMSE. Als het van Vlaams volksvertegenwoordiger en eerste schepen van Temse Marc Cordeel afhangt, dan moet de nieuwe brug over de Schelde al in 2008 gerealiseerd zijn en niet in 2009, zoals bevoegd...