Dertig jaar terug in de Beverse tijd (4)

Image
Voorstelling van het nieuwe GTI 1978.
BEVEREN. Het was in 2008 precies 30 jaar geleden dat het Gemeentelijk Technisch Instituut zich in een nieuw gebouwencomplex aan de Europalaan kwam vestigen. Het werd toen op die 24 juni 1978, een groot feest in onderwijsland. De nieuwe gebouwen werden plechtig ingewijd door Ferdinand De Bondt uit Sint-Niklaas, die toen Staatssecretaris voor Hervorming der Instellingen was.

Eigenlijk is dit gebeuren voor het GTI zeker niet de grootste stap terug in de tijd. Die wordt in 2009 gezet want dan bestaat het GTI 50 jaar. En die viering zijn ze al volop in elkaar het steken.

Tijdens de gemeenteraad van 27 juli 1959 besliste het gemeentebestuur tot de oprichting van ‘een lagere secundaire technische school en een lagere secundaire beroepsschool’. De lessen werden aanvankelijk gegeven in de vrije lokalen van de Centrumschool. Het gemeentebestuur wilde hiermee voorzien in een lokaal onderwijsaanbod waar geschoolde arbeiders konden worden gevormd. In 50 jaar tijd is de school uitgegroeid tot het Gemeentelijk Technisch Instituut in de Europalaan in Beveren.

1978 was voor het GTI het jaar dat, via een groot gebouwencomplex, de grote stap naar de uitbouw van een machtige school werd gezet. De antwoorden waren er nu op de vragen die vanaf 1959 werden gesteld want toen ze op de Centrumschool tussen al die lagere schoolkinderen, naar de les kwamen was er toch de vraag of er wel genoeg belangstelling zou komen voor een technische school. Of men wel de geschikte lokalen zou vinden? Vanwaar het geld moest komen om de uitrusting én de gebouwen te betalen? Worden aan de gemeente niet te veel financiële offers gevraagd die misschien té zwaar op de gemeentelijke begroting zouden wegen?

Maar het gemeentebestuur voerde het juiste beleid en wist ook wel de ze de juegd van Beveren en omliggende een kans moest geven. De tijd om na het 8ste studiejaar op 14-jarige leeftijd te gaan werken en geld te verdienen, smolt stilaan weg. Er moest wel beter onderwijs komen en een hogere vorming voor hen die de lagere school na het 6de leerjaar verlieten.

Image
De afdeling elektriciteit, dertig jaar gleden in het GTI.

De aanzet om Beveren een technische school op formaat te bezorgen ging destijds uit van de schepen  van onderwijs Alfons Lambers en Marcel Van der Aa was burgemeester. Zij zaten ook in de bestuurscommissie waarvan Piet Verheyen de secretaris was. Verheyen werd op 22 september 1959 aangesteld als de eerste directeur van het GTI.

In de Centrumschool werd gestart als een soort omvorming van de 4de graad (7de en 8ste ) van de lmagere school. Er kwamen twee leerjaren. In het eerste zaten 34 leerlingen, en in het tweede 21 in het technisch en 25 in het beroeps. Dus met 80 begon het GTI. Er waren 4 lertaars waarvan Robert Van Landeghem en Gilbert Verhelst daarna vast verbonden bleven aan het GTI. Na het eerste schooljaar in de Bosdamlaan trok het GTI voor het volgende schooljaar naar de 'Oude Centrumschool' in de Kloosterstraat waar later nog de bibliotheek kwam.

50 jaar geleden werd al van een nieuwbouw gesproken en er zelfs bij ‘gedacht’ aan 8 klassen en 7 werkplaatsen. Het zou toch nog een 20 jaar duren eer de nieuwbouw er was.  In 1978 telde het instituut 51 personeelsleden met inbegrepen de directeur Piet Verheyen, 2 werkmeesters, 23 leraars in praktische en/of technische vakken, 19 leraars algemene en/of technische vakken en ook 6 leden van het opvoedend en administratief kader.

Image
Een beeld in een werkplaats dertig jaar geleden in het GTI

Het was in maart 1960 dat voor het eerst een maquette van de nieuwbouw werd voorgesteld. Nog in dat zelfde jaar keurde de gemeenteraad en de provincie het voorontwerp goed. Let op, het GTI zou dan komen rechtover de Centrumschool waar toen nog veel gronden onbebouwd waren. Een belangrijke beslissing viel er op 22 september 1962 want er werd afgezien van het bouwen in de Bosdamlaan en men koos dan voor een plaats langs de Bankwegel waar het B-terrein van SK Beveren was gelegen. Het werd de definitieve bouwplaats. Het voorontwerp werd verbeterd omdat de toenmalige minister Larock, er had op aangedrongen.

Toen begon een lange tijd van besprekingen, akkoorden, vergaderingen tot overmaat van ramp op 1 september 1968 of 40 jaar geleden, architect Marcel Van De Vijver uit de Bosdamlaan, overleed. Het bracht opnieuw een vertraging teweeg voor de nieuwbouw van de school. Nog tien jaar geduld.

In 1970 keurde de gemeenteraad het definitief ontwerp goed. Er volgden dan weer verslagen, inspectiebezoeken, beloften van toelagen tot dan in oktober 1973 de aanbesteding in Gent werd goedgekeurd en bouwonderneming Vooruitzicht NV uit Borgerhout kreeg het werk toegewezen. Nog vijf jaar geduld.
In mei 1974 besliste het college tot aanvang van de ruwbouw. Op 1 september 1977 stapten de leerlingen voor het eerst binnen in de nieuwe gebouwen en in juni 1978 wijdde Ferdinand De Bondt de school in.
Bij het opdrachtgevend gemeentebestuur, nog voor de fusie, hoorden toen: burgemeester Marcel Van der Aa en de schepenen: Camiel Bolsens, Alfons Lambers, Gilbert Bosman en Paul Noppe. De gemeenteraadsleden: René Cappaert, Alfred Jegers, Marcel Van Kerckhove, Robert De Decker, Gilbert Bracke, Aloysius Goyvaerts, Hilaire De Wreede, Johan Lesseliers Guido De Paep en Diony Onghena.

het schoolgebouw 1978

Image
Leren in de lasafdeling anno 1978.
De nieuwe gebouwen van het Gemeentelijk Technisch Instituut bestonden uit 4 grote blokken: de praktijklokalen met 13 afzonderlijke werkplaatsen, de administratie, de refters en klaslokalen en de turnzaal.
De werkplaatsen waren uitgerust met de nodige wasfonteinen wat een beter toezicht meebracht voor de orde en de netheid. Ze brachten ook tijdwinst mee want anders moesten de leerlingen naar de centrale wasplaats stappen en dat was verder afgelegen. De verwarming gebeurde 30 jaar geleden met koude lucht die van buiten werd aangezogen en die dan over een verwarmingselement ging. "Specialisten ter zake noemen dit de optimale manier van verwarming", zei directeur Verheyen toen.

Voor de veiligheid beschikten alle werkplaatsen over een nooduitgang met een 'naar buiten draaiende deur'. De verlichting bedroeg 400 lux wat geschikt was voor fijn werk. De lokalen die meest stroom afnamen werden gegroepeerd rond een laagspanningscabine. Alle werkplaatsen waren ondergebracht in een ruimte de 70 meter lang was en 50 meter breed.

Het gebouw sprak in die tijd echt aan. Het oogde allemaal zo groot en voor Beveren de grootste school ooit. De klassenvleugel had op het gelijkvloers de refters voor leerlingen én leraar en er was een keuken waar in 1978 al werd bij verteld dat er koffie kon bereid worden. Op de 1ste verdieping waren er 2 tekenlokalen, 4 klaslokalen en 2 bergplaatsen voor didactisch materiaal. Op de 2de en 3de verdieping waren telkens 6 klaslokalen waarbij telkens ook een labo dat voorzie was van gas, elektriciteit en waterleiding. 

Sprekend was ook dat op elke verdieping ook twee lokalen waren ingericht voor filmprojectie.
In de 7 meter hoge turnzaal was een akoestisch plafond aan gebracht om “de hinderlijke geluiden te dempen”.
In een overdekte fietsenbergplaats konden 400 fietsen staan en er was ook plaats voor brommers.
Het telefoonnummer in 1978 was 75.85.11. De afdelingen bestonden uit ‘Mechanica’ met bankwerk voor gereedschapsmaker en matrijzenmaker. Machinebankwerk voor draaier, frezer, slijper en steller revolverdraaibank.  Lassen: autogeenlasser en elektrisch lasser. Garage: automechanica (5de leerjaar).

De afdeling Elektriciteit kon 30 jaar geleden gekozen worden na twee jaar studie. Ze was voorzien enkel als technische afdeling en er was eveneens een 5de leerjaar met: wikkelen van motoren (bobinage), sturing van machines en herstellen van automatische huishoudtoestellen.

Image
De oorkonde die in 1978 werd opgemaakt bij de inwijding van de nieuwe gebouwen van het GTI

(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

De huidige ingang van Windekind zoals het OCMW het in beeld brengt op zijn website.BEVEREN. Het was dit jaar, 2008, precies 30 jaar geleden dat de kinderkribbe 'Windekind' in de Oude...

De burgemeester van 1958 kreeg nu in Burcht een straatnaam die naar hem is genoemd.BURCHT. We keren terug naar 1958 toen er gemeenteraadsverkiezingen waren. De verkiezingen 1958 hadden een speciaal...

30 Jaar geleden werd in de Pareinlaan de Beschutte Werkplaats ingehuldigd. Nu heet ze de Wase Werkplaats.BEVEREN. In de reeks over Beveren van weleer keken we eens wat in 1978 in de gemeente...

Dertig jaar geleden kocht Beveren de Molen van DoelIn de omgeving van de molen boden de rustbanken altijd heerlijke momenten aan bij het genieten van de Schelde.DOEL/BEVEREN. Op 24 november 1978,...

Johan De Ridder was dertig jaar geleden secretaris van de Cultuurraad en anno 2008 voorzitter.BEVEREN. Dertig jaar geleden zag Beveren er heel anders uit. Niet te geloven wat er allemaal is...

BEVEREN. We keren dertig jaar terug in de Beverse tijd naar 1978 om te kunnen zeggen: "Is dat al zo lang geleden" of voor anderen zal het over komen als "Is dat nog maar 30 jaar...