Dertig jaar terug in de Beverse tijd (2)

Image
Johan De Ridder was dertig jaar geleden secretaris van de Cultuurraad en anno 2008 voorzitter.
BEVEREN. Dertig jaar geleden zag Beveren er heel anders uit. Niet te geloven wat er allemaal is veranderd. Vorige aflevering leerden we het bestuur kennen dat werd aangevoerd door burgemeester Marcel Van de Aa die woonde op de hoek van de Kasteeldreef en de Ciamberlanidreef. Hij was ook het hoofd van de politie.

 

• Het poltiekantoor was gevestigd in de Stationsstraat 2 waar nu de entree is van het gemeentehuis.  En de Rijkswacht zat toen in de Kloosterstraat 71/73 aan het Viergemeet dus. De politiecommissaris was Eduard ‘Wardje’ Van Esbroeck die ver van het centrum was gaan wonen aan “Sinte-Maarten” op de Grote Baan (nu Gentseweg), bijna aan de Westakkers. Ward Van Esbroeck is in juli 80 geworden. Er was toen nog een tweede politiecommissaris die met de fusie was overgekomen van Melsele: Marcel De Baere. Er waren 3 adjunct –politiecommissarissen. De politie had toen ook nog 10 veldwachters maar wanneer er een betrekking vrij kwam werd die omgevormd tot politieagent.  Er werkten bij de politie 47  personeelsleden.

 

• De Brandweer was zowaar gehuisvest op de Markt 36 (kant van de Jules Verne die er natuurlijk ook nog niet was) Er was toen nog geen sprake van Grote Markt. Wanneer er iets gebeurde moest men de 900 bellen ofwel het nummer van de pompiers 75.72.70 want zij verzekerden de dienst 900 van 19u tot 7u  ’s morgens. De brandweer had toen maar 1 niet-vastbenoemd personeelslid.

 

• Het OCMW was al in de Zandstraat 92 en René Moorthamer uit de Kasteeldreef was voorzitter, Fred Blondeel secretaris  en Paul Celis ontvanger.

 

• Een leuke naam was toen het 'Tussengemeentelijk Lazaret en Schiftingscentrum Albert-Elisabeth' uit de De Meesterstraat in Sint-Niklaas, waar de gemeente lid van was.

 

• Wat de politieke partijen betrof 30 jaar geleden: de CVP had de volstrekte meerderheid zodat deze partij het volledige college van burgemeester en schepenen bemandde. Zij hadden in totaal 21 verkozenen, de Volksunie 7, de BSP (socialisten) 3, Gemeentebelangen 2 en de PVV 1. Bij de CVP zat als raadslid ook Honoré Onghena die voor de fusie burgemeester was van Kallo. Officieel heette die ‘Honoreus’. De PVV-er Arthur Boeye was de vroegere burgemeester van Haasdonk. De oudste van alle raadsleden was René Cappaert een CVP-er uit de Kasteeldreef. Die was in 1978 reeds  gepensioneerd en moest die blijven leven zijn dat zou hij dit jaar precies 100 jaar geworden zijn


• Voor de televisie bestond TEVELO of Intercommunale Maatschappij voor Televisiedistributie op de Linker Scheldeoever. De maatschappelijke zetel was toen zelfs op het gemeentehuis van Beveren maar de exploitatiezetel op de Mechelsesteenweg in Antwerpen.

 

• Het Vredegerecht anno 1978 bevond zich in de Vrasenestraat in het Huize Piers.

 

• In 1978 was Lisette Bourdiaudhy voorzitster van de Cultuurraad en huidig voorzitter Johan De Ridder was toen ook al secretaris zodat we mogen stellen dat Johan stilaan een monument aan het worden is binnen de Gemeentelijke Culturele Raad. En hij woont nog steeds op hetzelfde adres langs de N70. De voorzitter van de plaatselijke cultuurraad was voor Beveren François Smet die later nog burgemeester ging worden. De voorzitter in Kieldrecht was Peter Deckers, thans nog schepen. De voorzitster van Kallo heette Amanda Van Look - Henderickx uit de Sint-Michielsstraat, maar heel haar bedoening moest daar weg om plaats te maken voor de Haven en zo verdween ze uit de gemeente. Ze was ook nog schepen van Kallo, voor de fusie.

 

Image
Nog voor de fusie legde Amanda Van Loock uit Kallo de eed af als schepen voor burgemeester Honoré Onghena. Van Loock werd onteigend in het kader van de Waaslandhaven en verliet de gemeente. In 1978 was Onghena raadslid in het grote Beveren.

 

• De sportraad werd 30 jaar geleden voorgezeten door Karel Smet van de Judoclub Shin Gempin Ryu.

 

• Het is ook 30 jaar geleden dat de Jeugdraad werd opgericht, op 1 augustus 1978. Danny Thoen werd voorzitter. Mooi was de omschrijving van één van de doelstellingen van de jeugdraad: 'adviesorgaan zijn, ten einde langs de gemeentelijke overheid, een plaatselijk jeugdbeleid uit te lokken.'

 

• Het BTK (Bijzonder Tijdelijk Kader) werd opgericht volgens het Plan Spitaels en zo kreeg de gemeente de gelegenheid om projecten in te dienen om werkzoekenden aan te werven voor bijkomende arbeidsplaatsen. In Beveren werkten heel wat personen in 1978 rond Landschapszorg, Geschiedschrijving van de landelijke gemeenschappen op het grondgebeid van het oude Land van Beveren, Bijzonder Administratieve Opdrachten rond bevolking, technische dienst, sociale zaken en bibliotheek, Herwaardering van de dorpskernen opgestart op 1 augustus 1978 en tenslotte zat in het BTK ook werk voor de Inventarisering en documentering Beveren en Linkeroever sinds 1940.

 

• Dertig jaar geleden telde Beveren 40.383 inwoners (20.037 mannen en 19.926 vrouwen). Tegenover 1977 was dat een aangroei met 480 personen. Er woonden toen 790 vreemdelingen in de gemeente uit 25 nationaliteiten ( nu zijn er dat meer dan 75!). In de top 5 stonden toen: 1. Nederlanders met 480 2. Fransen 121 3. Groot-Brittannië 36 4. West-Duitsland 31 5. Italië 21. Op de 6de plaats kwamen toen de Marokkanen en de Turken met elk 15. (Begin 2007 stond Nederland nog steeds op nr 1 met 311. Frankrijk bleef op 2 met nog slechts 48. Maar op de 3de plaats kwam Macedonië met 43 inwoners daar waar zij 30 jaar geleden niemand in Beveren hadden. Nu zijn in de top 5 ook de Polen gekomen met 32 vertegenwoordigers)

 

• In 1978 telde Beveren 551 geboorten en 360 overlijdens. Er waren toen 73 inwoners ouder dan 90 jaar, met 2 van 98, 1 van 97, 1 van 96, 2 van 95, 5 van 94, 14 van 93, 13 van 92, 15 van 91 en 20 van 90 jaar. De 30 -jarigen waren toen met meest: 697 Beverenaars en dan volgden de 14-jarigen die met 689 waren.

 

• Er werden dertig jaar geleden 294 huwelijken voltrokken (in 2006: 206). Het aantal echtscheidingen stond toen op 39 in dat jaar (112 in 2006).

 

• Er moest toen ook nog soldaatje gespeeld worden en van de lichting 1978 maakten 655 miliciens deel uit waarvan 287 uit Beveren, 127 uit Melsele en 67 uit Kieldrecht als top 3. Doch, uit die lichting verdwenen nogal wat jongens: 5 overleden er, 44 werden afgekeurd, 66 werden vrij gelaten op morele grond, 295 vroegen 1 jaar uitstel. Uiteindelijk werden er nog 213 echt opgeroepen naar het leger te gaan.

 

• De werkloosheidscijfers lagen in 1978 maandelijks tussen de 750 en de 850 met een uitschieter in november 1978 met 869 werklozen.(Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

De huidige ingang van Windekind zoals het OCMW het in beeld brengt op zijn website.BEVEREN. Het was dit jaar, 2008, precies 30 jaar geleden dat de kinderkribbe 'Windekind' in de Oude...

De burgemeester van 1958 kreeg nu in Burcht een straatnaam die naar hem is genoemd.BURCHT. We keren terug naar 1958 toen er gemeenteraadsverkiezingen waren. De verkiezingen 1958 hadden een speciaal...

30 Jaar geleden werd in de Pareinlaan de Beschutte Werkplaats ingehuldigd. Nu heet ze de Wase Werkplaats.BEVEREN. In de reeks over Beveren van weleer keken we eens wat in 1978 in de gemeente...

Voorstelling van het nieuwe GTI 1978.BEVEREN. Het was in 2008 precies 30 jaar geleden dat het Gemeentelijk Technisch Instituut zich in een nieuw gebouwencomplex aan de Europalaan kwam vestigen. Het...

Dertig jaar geleden kocht Beveren de Molen van DoelIn de omgeving van de molen boden de rustbanken altijd heerlijke momenten aan bij het genieten van de Schelde.DOEL/BEVEREN. Op 24 november 1978,...

BEVEREN. We keren dertig jaar terug in de Beverse tijd naar 1978 om te kunnen zeggen: "Is dat al zo lang geleden" of voor anderen zal het over komen als "Is dat nog maar 30 jaar...