Oprichtingsakte Schelde-Landschapspark wordt op 15 juli ondertekend

ImageWAASLAND. De voorbereiding van oprichting van de dienstverlenende vereniging Schelde-Landschapspark is al enige tijd lopend en wordt nu op dinsdag 15 juli officieel doordat in het kasteel van Brasschaat 13 Schelde-gemeenten de oprichtingsakte zullen ondertekenen.

 

Deze gemeenten zijn Brasschaat, Bornem, Buggenhout, Hemiksem, Kruibeke, Merelbeke, Niel, Puurs, Schelle, Temse, Waasmunster, Wetteren en Zwijndrecht. Het Waasland heeft er wel een duidelijke aanwezigheid bij. Dankzij deze juridische entiteit kunnen de gemeenten nu ook daadwerkelijk projecten in het kader van het Schelde-Landschapspark opstarten.

Het Schelde-Landschapspark is een ambitieuze samenwerking tussen de Schelde-gemeenten op het gebied van mobiliteit, industrie en handel, landbouw, wonen en voorzieningen, natuur, recreatie en toerisme. Het project heeft de volle steun van Vlaams minister-president Kris Peeters. Er hoort ambitie bij het Schelde-Landschapspark want men wil komen tot een integrale ruimtelijke visie voor het volledige gebied, zodat de kwaliteiten van de regio bewaard blijven en er meer samenhangende landschappen ontstaan.

 

Om deze visie in praktijk te kunnen omzetten is er een juridische entiteit nodig, die de gemeenten toelaat gezamenlijke projecten te realiseren. Het is in dit kader dat de een nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsverband ‘Schelde-Landschapspark’ is opgericht.

 

Een Europese bevraging werd georganiseerd om privé-maatschappijen vanaf het begin de mogelijkheid te geven om mee te participeren in het Schelde-Landschapspark. Het consortium 3EW8 (Euro Immo Star, Eurostation, ERM en West8) werd als partner geselecteerd. Euro Immo Star en Eurostation zijn dochterondernemingen van de NMBS-Holding, gespecialiseerd in het optimaal en duurzaam ontwikkelen van mobiliteitsknooppunten.
West8 is een stedenbouwkundig en landschapsarchitecturaal bureau. ERM is een milieu-adviesbureau gespecialiseerd in bodemonderzoek en -saneringen, milieubeheer, milieutechniek, natuur- en duurzaamheidsprojecten. ERM staat voor Environmental Resources Management.

 

Dankzij de intergemeentelijke samenwerking ‘Schelde-Landschapspark’ kunnen de deelnemende gemeenten aan het consortium 3EW8 vragen ruimtelijke projecten, die kaderen binnen het Schelde-Landschapspark, verder uit te werken. Hierdoor tillen de gemeenten hun lokale projecten op een hoger niveau. De intergemeentelijke samenwerking kadert deze projecten immers binnen de globale gebiedsvisie en op zoek naar het aan elkaar rijgen van lokale projecten.


Zo ontstaan er kansen op onder meer de volgende vlakken: verruimen van het Schelde-gevoel,  verbinden van de Schelde-gemeenten en het verfijnen van de mozaïek zodat er geen ‘eenheidsworst’ ontstaat, maar juist de reeds bestaande verscheidenheid in landschappen benadrukt wordt. Op dinsdag 15 juli wordt de akte ondertekend in het kasteel van Brasschaat. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

genieten langs de ScheldeWAASLAND. Alhoewel de Schelde het volledige gebied doorkruist, is de rivier op vele plaatsen onzichtbaar. Als het Schelde-Landschapspark meer wil inzetten op de natuurlijke...

OOST-VLAANDEREN. Het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke is ook bij heel wat Waaslanders populair. Het domein heeft er een nieuwe attractie bij: een hangbrug.  De hangbrug maakt deel uit...

REGIO. Vlaams minister-president Kris Peeters investeert 188.932 euro in kleinschalige projecten die bijdragen tot de plattelandsontwikkeling in Vlaanderen en kaderen binnen het plattelandsproject...

Burcht aan de Schelde heeft voor de toekomst nog heel wat mogelijkheden.WAASLAND/REGIO. Half juli ondertekenden 13 Scheldegemeenten de oprichtingsakte van de dienstverlenende vereniging...

de veerboot, ook een gegeven in het Schelde-Landschapspark.WAASLAND. In Bornem zijn 25 Scheldegemeenten samen gekomen om naar de toekomst te kijken van de gebieden aan de Schelde. Er wordt daarbij...

De Schelde is regiobepalend van aan de Nederlandse grens in Doel tot in Gent en vormt het Schelde-Landschapspark.WAASLAND/REGIO. Het kabinet van de Vlaamse Minister-President Kris Peeters, die ook...