Gemeente laat uitgebreide schenking voorlopig waar ze is

ZWIJNDRECHT. In de gemeenteraad heeft het sp.a-gemeenteraadslid Denise Melis-De Lamper om uitleg gevaagd omtrent de schenking Nys, een inwoner die bijzonder veel en waardevolle bezittingen wil overmaken. Maar wel met de voorwaarde, dat de schenking in zijn geheel moet blijven, en dat er niets van de zeer gevarieerde kunstcollectie mag worden verkocht gedurende de eerste 100 jaar.  Enkel de gebouwen mogen te koop worden aangeboden. Deze zaak sleept ondertussen al anderhalf jaar aan.

 

Het inventariseren van de kunstcollectie Nys is al enige tijd geleden afgerond.  In de commissie cultuur werd de inhoud van deze kunstcollectie besproken. Op die commissie gaf elke partij ook haar mening omtrent het al dan niet aanvaarden van de schenking Nys.  "De schepen heeft op ATV nog een verklaring gegeven en ondertussen is het windstil geworden omtrent deze schenking. De sp.a-fractie is de mening toegedaan dat de Zwijndrechtse belastingbetaler, die voor de inventarisatie van deze kunstcollectie 17.000 euro betaalde, recht heeft op een beslissing in dit dossier", zo stelde het raadslid.


Denise Melis-De Lamper vroeg of de gemeente nu al dan niet de schenking zal aanvaarden en of het wel een toegevoegde waarde zal geven aan het Zwijndrechtse patrimonium. Schepen André Van De Vijver (Groen!) zei dat het college een standpunt had ingenomen omdat ze niet kunnen ingaan op de voorwaarden van de schenker. Wel kan akkoord gegaan worden met de collectie kunstwerken van kunstenaar Alfred Ost. Maar niet voor de vele andere werken, beelden, souvenirs en zelfs twee woningen. Schenker Nys stelde als voorwaarde: alles nemen of niets.
De gemeente heeft het voorstel de koelkast gestopt en daar is Nys niet zo tevreden over. Daarom dat het gemeentebestuur nu een afwachtende houding aanneemt.

 

Op de vraag of de schenking een toegevoegde waarde geeft aan de gemeente, antwoordde schepen van de Vijver:
"Ja, voor de werken van Alfred Ost, neen voor wat het andere betreft. Wat kan een gemeente trouwens doen met boeken, wijwatervaatjes en gepolychromeerde beelden die wel waardevol zijn, keramiek. Ze geven de gemeente geen meerwaarde." De gemeente gaat er dus niet mee door al valt de collectie Alfred Ost wel in de smaak. Schepen Van de Vijver liet zich zelfs ontvallen dat de gemeente ze eventueel zou aankopen.


De 17.000 euro die al betaald zijn voor de inventarisatie en de schatting lag Denise Melis-de Lamper zwaar op de maag. "Daar moeten veel mensen anderhalf jaar voor gaan werken", zei ze. Maar dat is nu zo. Dat uitgegeven geld is niet meer te recupereren. Het is kwijt! Denise Melis-De Lamper gaf ook nog de tip om het zo goedkoop mogelijk te houden als de collectie van Alfred Ost dan toch moest worden aangekocht.(Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

Fred Bervoets schonk een kunstwerk aan de gemeente.ZWIJNDRECHT. De lokale politie had nog een éénassige aanhangwagen staan die ze niet meer gebruikten. In navolging van al eerdere...

ZWIJNDRECHT/BURCHT. Het gemeentebestuur kan de culturele bezittingen weer uitbreiden via een schenking van een inwoner. Dit keer is het kunstenaar Ludo Vets uit Burcht die één van zijn...

ZWIJNDRECHT/BURCHT. Nadat de familie Nys een grote schenking aan de gemeente wilde doen komt er vanuit Burcht weer een nieuwe aan maar dan wel van een andere orde. De vroegere dorpsfiguur en...

ZWIJNDRECHT.De gemeente Zwijndrecht moet eerstdaags de knoop doorhakken of ze nu een schenking ter waarde van 2,3 miljoen euro zal aannemen of niet. Een aantrekkelijke waarde, dat wel, maar daar...