Gemeente zoekt exploitant voor Hof ter Saksen

ImageBEVEREN. Het kasteel Hof ter Saksen straalt weer alle glorie van weleer uit. Nu moet er werk gemaakt worden van de exploitatie van het kasteel dat wel langs buiten een beschermd monument is maar binnenin dat niet is. Dat werd door 'Monumenten en Landschappen' bevestigd met het gevolg dat er ook geen subsidiëring mogelijk is. Daarom dat de gemeente Beveren nu kandidaten gaat zoeken die een dossier willen voorstellen om het kasteel in te richten en te exploiteren.

 

Schepen Raf Van Roeyen stelde dat het college nu een keuze zal moeten maken uit ernstige kandidaten. Er werden daarom reeds criteria vastgelegd waaraan de kandidaten zullen moeten voldoen. Er zal met de uitbater een langetermijnovereenkomst worden opgesteld onder de vorm van een erfpachtcontract van 27 jaar. Hierdoor houdt de gemeente rekening met de investeringen die door de exploitant worden gedaan.

 

De uitbating moet zich richten naar een publieke bestemming waar de lokale gemeenschap kan betrokken worden en bij de inrichting moet rekening gehouden worden met de eigen stijl van het kasteel en de hele site. De omgeving in het omliggende park mag door niets belast worden. Daarom dat er een aparte ingang naar het kasteel zal komen vanaf de parking via een brug. Dat is zeker nodig als er een horecazaak of restaurant bij hoort want die moet langer toegankelijk zijn dan het domein dat ’s avond het hek sluit. De nieuwe weg parking - kasteel zal evenwel ook met een hek kunnen afgesloten worden.

 

De uitbating van het kasteel richt zich dus enkel naar het 'eiland' waarop het gebouw zich bevindt, omgeven door water. De bestemming van het kasteel Hof ter Saksen wordt breed bekeken: horeca, restaurant, tentoonstellingsruimte, congrescentrum e.d. maar met een knipoog merkte schepen Van Roeyen wel op dat er niets in strijd mag zijn met de goede zeden en dat er ook geen casino of kansspelenzaal zal toegelaten zijn.

 

De exploitant zal dus respect moeten hebben voor het totaalaspect van Hof ter Saksen en zijn inrichting daarin moeten integreren. Ook het schitterend kunstwerk van Albert Ciamberlani dat er zal worden ondergebracht, zal mee opgenomen moeten worden in het kasteel. De eventuele partner zal daarover met de gemeente moeten onderhandelen. De gemeente richt het kasteel niet in maar zal wel nog oog hebben voor wat eventueel minder geschikt zal zijn op de site.

 

De kandidaten zullen een dossier en een businessplan moeten voorlegen en daaruit zal wel blijken of zij het ernstig aanpakken. Hij zal over technische vaardigheden moeten beschikken en uiteraard ook referenties moeten voorleggen.

 

Hoe de procedure op gang zal worden gebracht, hangt af van de gemeenteraad van april. Daarna zal een periode van 45 dagen worden in acht genomen om de kandidaten toe te laten een basisdossier in te dienen en hun project voort te stellen. Het is dus nu zeker nog te vroeg om te zeggen wanneer het kasteel de deuren zal openen.

 

Tijdens de gemeentelijke commissie werd de vraag of het een 'Europese aanbesteding' zou worden, negatief beantwoord. Raadslid Ludo De Block vond dat het kasteel voor een congrescentrum wel te klein was en hij vroeg of eventueel de boerderij van Hof te Saksen er bij ingeschakeld kon worden. Schepen Van Roeyen antwoordde dat enkel de site van het kasteel kon gebruikt worden.

 

Raadslid Roger Heirweg vroeg of de periode van 27 jaar erfpacht niet te lang was. Dat vond de schepen niet want er moet rekening gehouden worden met een toch wel lange afschrijvingsperiode. Er werd ook terecht opgemerkt dat men toch voorzichtig moet zijn met de vele mogelijkheden die worden gegeven. Stel dat er een restaurant komt zoals 'Comme Chez Soi' uit Brussel, waar lang niet iedereen binnen stapt. Dan zullen maar weinig mensen van de lokale bevolking het werk van Ciamberlani zien! De projecten zullen dus moeten afgewogen worden op het belang naar het grote publiek toe. (Rolf Duchamps)

 

Lees ook:

het tuinterras van Hof ter SaksenBEVEREN. Het tuincafetaria op Hof ter Saksen en bediend door natuurvereniging Hortus ter Saksen, opende weer de deuren vorige zondag.. Vanaf dan kunnen bezoekers...

BEVEREN. Het kan soms allemaal wel lang duren eer alle administratieve wegen bewandeld zijn. Zo werd voor de restauratie van de hoeve van Hof ter Saksen reeds in november 2006, de Antwerpenaar Jan...

het heropende tuincafe aan Hof Ter SaksenBEVEREN. Gisteren is het tuincafé in de voormalige orangerie van Hof ter Saksen heropend. De (her)opening was eerst voorzien voor februari maar door...

portret van Albert CiamberlaniBEVEREN. Wanneer het kasteel Hof ter Saksen volledig is ingericht, een opdracht die compleet op nul moet beginnen, dan zal er ook een ereplaats voorzien zijn voor een...

Op Erfgoeddag in april moet het gerestaureerde Hof ter Saksen een blikvanger worden voor gans het Waasland.BEVEREN. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) heeft vrijdagmiddag in Hof...

BEVEREN/HAASDONK. Het oude gebouw van kasteel Hof ter Saksen wordt gerestaureerd. Het dossier wordt van nabij opgevolgd door Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V). Hij is bijzonder verheugd...