Restauratie hoeve van Hof ter Saksen

BEVEREN. Het kan soms allemaal wel lang duren eer alle administratieve wegen bewandeld zijn. Zo werd voor de restauratie van de hoeve van Hof ter Saksen reeds in november 2006, de Antwerpenaar Jan Frateur aangesteld als ontwerper. Het gaat bom gevel- en dakwerken. Pas nu in de gemeenteraadszitting van maart, werd de raming goedgekeurd voor 313.323 euro en kan overgegaan worden tot de openbare aanbesteding.

Er kan beroep gedaan worden op een onderhoudspremie voor beheerswerkzaamheden in een beschermd landschap worden bekomen bij de Cel Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen. Deze premie bedraagt maximaal 24.200 euro, inclusief B.T.W. Er komt ook dubbele beglazing en raadslid Ludo de Block drong aan om bij de restauratie ook uit te kijken naar energiezuinige toepassingen.

De hoeve of boerderij van Hof ter Saksen is een prachtig gebouw waar thans de groendienst is onder gebracht. Wat het kasteel betreft, is er nog steeds geen gerant gevonden. Het dossier werd verfijnd en de evolutie in het vinden van een uitbater verloopt vlotter. Er is een kandidaat ben er wordt gehoopt dat de onderhandelingen niet afspringen. Dezer dagen zal er meer geweten zijn over de situatie en of verder onderhandeld wordt.

Raadslid Stevenheydens vond het niet kunnen dat, na een restauratie die veel geld kostte en heel wat subsidies van de Vlaamse overheid kreeg, het kasteel nu zonder enige verwarming leeg staat. En als zo’n gebouw lang leeg staat, dan kan er snel ook schade worden aangebracht. (Rolf Duchamps)

 

 

Lees ook:

het tuinterras van Hof ter SaksenBEVEREN. Het tuincafetaria op Hof ter Saksen en bediend door natuurvereniging Hortus ter Saksen, opende weer de deuren vorige zondag.. Vanaf dan kunnen bezoekers...

het heropende tuincafe aan Hof Ter SaksenBEVEREN. Gisteren is het tuincafé in de voormalige orangerie van Hof ter Saksen heropend. De (her)opening was eerst voorzien voor februari maar door...

portret van Albert CiamberlaniBEVEREN. Wanneer het kasteel Hof ter Saksen volledig is ingericht, een opdracht die compleet op nul moet beginnen, dan zal er ook een ereplaats voorzien zijn voor een...

BEVEREN. Het kasteel Hof ter Saksen straalt weer alle glorie van weleer uit. Nu moet er werk gemaakt worden van de exploitatie van het kasteel dat wel langs buiten een beschermd monument is maar...

Op Erfgoeddag in april moet het gerestaureerde Hof ter Saksen een blikvanger worden voor gans het Waasland.BEVEREN. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) heeft vrijdagmiddag in Hof...

BEVEREN/HAASDONK. Het oude gebouw van kasteel Hof ter Saksen wordt gerestaureerd. Het dossier wordt van nabij opgevolgd door Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V). Hij is bijzonder verheugd...